GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Buitenland

Buitenland

Duitscbland. Eene uiting der Ritschliaansche school.De Christ. Welt bevatte dezer dagen een . artikel, dat in zeer hooge mate de verontwaardiging van allen, die nog eenigszins vasthouden aan het positieve Christendom, heeft opgewekt. Vooral gaven de volgende woorden ergernis: > Dit was ...

14 oktober 1894
De Heraut
WlNCKEL.
829 woorden
Buitenland

Buitenland

Duitschland. De Godsdienstige weging in HessenKassel. II. In Grosallmerode hebben velen zich geërgerd aan het feit, dat de predikanten en het Consistorium zich niet tegen de beweging door Dallmeijer in het leven geroepen, gesteld hebben. Het gevolg was, dat e ...

15 september 1907
De Heraut
WlNCKEL.
1247 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Wij lezen in Tlie Christian: »Een van de onrustbarende feiten, waarmede wij te rekenen hebben wanneer wij den godsdienstigen toestand van Indië nagaan, is de enorme toename van het Moharaedanisme gedureiide de laatite tien jaren. Deze godsdienst heeft met het Christendom gemeen, dat hij tn ...

10 augustus 1902
De Heraut
WlNCKEL.
363 woorden
Buitenland.

Buitenland.

DE WERELD-ZENDINGSCONFERENTIE TE EDINBURG. Reeds vijftig jaar geleden gevoelde men in Protestantsche kringen waarin men de zending wilde drijven, behoefte aan.gemeenschappelijk beraadslagen en overleg.In de laatste vijftig jaar hebben vier groote zendingscon ...

28 augustus 1910
De Heraut
WlNCKEL.
948 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Een nieuwe broederschap. In eene Methodistische kerk in New-Yersey in N.-Amerika hield de predikant eenige weken geleden een specialen dienst op Zondag voor alle menschen die linksch waren. Hij nam bij die gelegenheid tot tekst: Richteren 3 : IS, waar wij lezen: Toen riepen de kinderen Israels to ...

28 juli 1912
De Heraut
WlNCKEL.
640 woorden
Buitenland

Buitenland

Duitschland. De Berlijners en de eulenaars. (II.)Het moest tot een strijd komen tusschen de annen die de richting van Bgrlijn en hen die e richting van Keulen volgden. De Berlijnsche akvereenigingen groeiden niet; de „Chr. Geerkschaften" namen in bloei en ledental toe. e Berlijners klaagde ...

1 september 1912
De Heraut
WlNCKEL.
1725 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Eag; eland. Algemeene vergadering der Vrij e SchotscheKerk. Den 26sten Mei zal in de jaarboeken van de geschiedenis van Schotlands Vrije Kerk met een zwarte kool geteekend zijn.In de eerste plaats is toen door de algemeene vergadering een declaratory act aangenomen, die dienst moet doen al ...

17 juli 1892
De Heraut
WlNCKEL.
1336 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Algemeen gebed voor hetherstel van Spurgeon.In het jongste nummer van Spurgeon's orgaan: Sword and Trowel wordt medegedeeld hoe veel gebed er voor het herstel van den geliefden gevaarlijk kranken leeraar is. Er is wellicht in de geschiedenis der kerk geen voorbeeld geweest van zu ...

9 augustus 1891
De Heraut
WlNCKEL.
292 woorden
Gemengd nieuws

Gemengd nieuws

Te Parijs heeft zich een bond tot wederinvoering van het heidendom gevormd. De aanbidding van Zeus met de andere Olympische goden en de vercering van het schoone en van de kunst is de band welke de leden verbindt. De redactie van een zedeloos geïllustreerd tijdschrift, hetwelk wegens zijn schande ...

16 augustus 1896
De Heraut
WlNCKEL.
237 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

In De Wackier la-en wij het volgende omtrent de Zondagsviering in N.-Amerika: Eenigen tijd geleden schreef iemand uit Parijs, de hoofdstad van Frankrijk: sDe Sabbath is in Parijs niet een rustdag, maar een dag van werkzaamheid en bedrijvigheid. Van Amerikanen heb ik gehoord, dat zij deze w ...

1 september 1907
De Heraut
WlNCKEL.
336 woorden
van 8