GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

In de Fransche Kamer van afgevaardigden werd dezer dagen de vraag gesteld, of de Staat tractementen zou uitbetalen voor geestelijken die in de gevangenissen arbeiden. De meerderheid gaf hierop een gunstig antwoord. Toen echter onlangs de vraag aan de orde kwam, of voor de expeditie naar Marokko v ...

De Heraut
WlNCKEL.
533 woorden
Buitenland

Buitenland

OiaiischSand. Uit Hamburg. De volgende woorden werden op het jongste zendingsfeest te Hermannsburg door een grijsaard van 86 jaren uitgesproken. Zij hangen een eenvoudig tafereel op van de geestelijke ellende in de stad Hamburg.Is Hamburg eene Christelijke s ...

De Heraut
WlNCKEL.
474 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Wij deelden voor eenigen tijd in ons blad iets mede omtrent den toestand waarin zich het huis bevindt, dat eenmaal door Calvijn bewoond werd.Dit bericht dient gerectificeerd, omdat de «Se maine religieusé'' ons nauwkeurige mededeelingen omtrent dit gebouw gegeven heeft. Het is een feit, da ...

De Heraut
WlNCKEL.
331 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De Engelsche Ritualisten bewegen zich steeds meer in Roomsche richting. Dit blijkt o. a. uit de volgende bekendmaking in eene Episcopaalsche gemeente: Maandag i November. Feestdag van Allerheiligen.Op dezen dag moeten allen die kunnen, aanwezig zijn bij het Heilig Avondmaal. Te 7 ure v.m. ...

De Heraut
WlNCKEL.
179 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Vele bladen bevatten mededeelingen, omtrent de voetwassching nog aan sommige hoven, ook op het Vaticaan op Witte Donderdag gebruikelijk. De Synode van Toledo besloot in 694, om dezulken die zich de voeten niet wilden laten wasschen of die geen voeten wilden wasschen, niet toe te laten tot de comm ...

De Heraut
WlNCKEL.
439 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Fpankpijk. Eene rede, die ergernis verwekt.Pater Ollivier van de orde der Dominicanen heeft het gewaagd, om bij de plechtige uitvaart van slachtoffers bij de ramp in de rue Jean Goujon eene rede uit te spreken, waarbij hij verband zocht tusschen den slag die Frankrijk trof en de zonde der ...

De Heraut
WlNCKEL.
1006 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Ongeveer een jaar geleden, werd bijna algemeen in de bladen verzekerd, dat de kroonprins van Denemarken, die in het huwelijk getreden was met eene prinses van Orleans, beloofd had, de kinderen die hij krijgen mocht, in de Roomsche kerk te laten opvoeden. Nu wordt medegedeeld dat de jong geboren z ...

De Heraut
WlNCKEL.
450 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

In Engeland is i Januari van dit jaar de nieuwe drankwet in werking getreden. Over de uitwerking zegt de Christian World: De drankverkoopes beklagen zich o er het algemeen niet, al heeft de wet hunne verantwoordelijkheid zwaarder gemaakt. De rechtbanken hebben door de uitvoering der wet handen vo ...

De Heraut
WlNCKEL.
603 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Een oordeel over de Transvaalsche gebeurtenis.Het is ons aangenaam te kunnen mededeelen, dat men in Christelijke kringen in Engeland anders over Jameson's schanddaad denkt, dan dat dit in de pers gedaan wordt. Althans The Indeendent betoogt, dat Dr ...

De Heraut
WlNCKEL.
1068 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

De Moravische broeders tellen in Bohème, hun bakermat, slechts 552 leden, die tot twee kerken behooren. Zij trachten in den laatsten tijd dit getal uit te breiden, doch ondervinden daarbij heel wat tegenstand van de zijde der overheid. Het is bijvoorbeeld aan bijbelcolporteurs verboden ook maar h ...

De Heraut
WlNCKEL.
1220 woorden
van 8