GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

641 resultaten
Filteren
van 65
Verantwoording

Verantwoording

Er bestaat, zo komt het ons voor, behoefte aan een Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis van de negentier.de eeuw.Het lijkt niet nodig te vermelden dat deze periode nog steeds intensief wordt bestudeerd. Waar het haar kerkelijke en religieuze aspecten betreft, is zij rijp v ...

1 februari 1977
DNK
J.A. Bornewasser
J. van Gelderen
A. de Groot
A.C. Honders
J. Plomp
J.H. Roes
P.L. Schram
W. van ’t Spijker
1181 woorden
LITERATUUR (zie ook wat in de tekst is genoemd)

LITERATUUR (zie ook wat in de tekst is genoemd)

Boers, C. Handboek voor jonge predikanten. Leiden, 1807.Anoniem, Bedenkingen voor en tegen de in gebruik zijnde kerkplechtigheden bij de Hervormden. Gorinchem, 1819 (broch.).Anoniem, Vrijmoedige gedachten over de openbare godsdienstoefeningen. Leiden, 1838 (broch.).Anoniem, F ...

1 februari 1977
DNK
557 woorden
GESCHIEDSCHRIJVING VAN DE MISSIE IN DE NEGENTIENDE EEUW

GESCHIEDSCHRIJVING VAN DE MISSIE IN DE NEGENTIENDE EEUW

Wie over dit onderwerp uitstekend bibliografisch wil worden ingelicht heeft het niet moeilijk. De geschiedschrijving van de katholieke missie kan er op bogen een komplete bibliografie te bezitten of spoedig te bezitten. Het gaat hier allereerst over de Bibliotheoa Missionum3 die nu dertig statige ...

1 februari 1977
DNK
Dr. Arnulf
1337 woorden
LITURGIE

LITURGIE

Bij de beoefening van de kerkgeschiedenis van de negentiende eeuw valt het op dat tot nu toe in betrekkelijk geringe mate aandacht geschonken is aan liturgische vraagstukken en ontwikkelingen.Een boek als van G.D.J. Schotel, De openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de 16e, 17e ...

1 februari 1977
DNK
A.C. Honders
1612 woorden
DOCTORAAL - SCRIPTIES VRIJE UNIVERSITEIT

DOCTORAAL - SCRIPTIES VRIJE UNIVERSITEIT

1. Hier volgt een overzicht van scripties binnen de Faculteit der Letteren, subfaculteit Geschiedenis, gedurende de laatste 25 jaar, die in aanmerking komen te worden genoemd.Nadere gegevens kunnen worden verstrekt door Drs. M. van der Bijl, kamer 8A32, Vrije Universiteit, De Boelelaan 110 ...

1 februari 1977
DNK
P.L. Schram
H. Veer
A. de Groot
864 woorden
HISTORISCH DOCUMENTATIECENTRUM  VOOR HET NEDERLANDS PROTESTAN-  TISME (1800-heden)

HISTORISCH DOCUMENTATIECENTRUM VOOR HET NEDERLANDS PROTESTAN- TISME (1800-heden)

aan de Vrije Universiteit te AmsterdamOp 1 mei 1971 ging het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800heden) van start, dat tot doel heeft de archiefvorming van papieren en documenten, die betrekking hebben op de geschiedenis van het protestantisme sedert 1800 ...

1 februari 1977
DNK
G. Puchinger
746 woorden
DE GESCHIEDSCHRIJVING BETREFFENDE DE NEDERLANDSE ZENDING IN DE NEGENTIENDE EEUW

DE GESCHIEDSCHRIJVING BETREFFENDE DE NEDERLANDSE ZENDING IN DE NEGENTIENDE EEUW

In dit documentatieartikel wordt allereerst een zo volledig mogelijk overzicht geboden van wat tot heden over het in de titel genoemde onderwerp werd gepubliceerd, in algemene werken en detailstudies. Vervolgens wordt een poging ondernomen suggesties te leveren voor verdere studie van meer synthe ...

1 februari 1977
DNK
Ido H. Enklaar
2554 woorden
DESIDERATA LITURGICA

DESIDERATA LITURGICA

Toen de nederlandse katholieken zich opmaakten, het gouden priesterfeest van paus Leo XIII te vieren, besloot het feestcomité tot "een eigenaardig Nederlandsch geschenk". Het werd de reuzenfoliant Neerlandia Catholica, "een vrij volledig overzicht van de geschiedenis en den staat der Utrechtsche ...

1 februari 1977
DNK
Jan van Laarhoven
4028 woorden
CONTACTPERSONEN:

CONTACTPERSONEN:

prof. dr. J. van den Berg, Theologisch Instituut. Rapenburg 59, Leiden. Tel. 071-123773. (Ass.: mej. E.G.E. v.d.Wall)^ of: Witte Singel 31, Leiden. Tel. 071-121592.prof. dr. J.A. Bornewasser, Jericholaan 1, Nijmegen. Tel.080-224727, of: Hogeschocllaan 225, Tilburg. Tel. 013-662580.d ...

1 februari 1977
DNK
182 woorden
REDACTIONALIA

REDACTIONALIA

Aan het eind van dit eerste nummer van het Documentatieblad wil de redactie allen danken die de verschijning mogelijk maakten.Dat geldt: de auteurs, de instanties die financieel of anderszins bijsprongen: het Prins Bernhardfonds, de Stichting Zonneweelde en de Theologische Faculteit ...

1 februari 1977
DNK
P.L. Schram
235 woorden
van 65