519 resultaten
Filteren
van 52
Ritselingen aan de rechterzijde

Ritselingen aan de rechterzijde

Inleiding In november 1920 besloot een dorpspredikant de Gereformeerde Kerken in Nederland vaarwel te zeggen. Maandenlang bleef de gereformeerde pers in de ban van het afscheid van ds. Gerard Wisse van Driebergen en zijn overgang naar de Christelijke Gereformeerd ...

1 juni 2012
DNK
C.M. VAN DRIEL
13990 woorden
Vrijzinnige cultuur in het klooster van Ter Apel 1830-1930

Vrijzinnige cultuur in het klooster van Ter Apel 1830-1930

Vrijzinnigheid in Groningen De vrijzinnigheid is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Noord-Nederland in de negentiende eeuw. Toch heeft deze stroming betrekkelijk weinig over zichzelf geschreven, althans weinig dat in de lokale historiografie is bekli ...

1 juni 2012
DNK
GERT VAN KLINKEN
11355 woorden
Europees protestants verzet in de Tweede Wereldoorlog1

Europees protestants verzet in de Tweede Wereldoorlog1

Bestaat er een protestants verzet in Europa in de Tweede Wereldoorlog?Let wel, de vraag is dus niet of er verzet van protestanten bestaat. Dat is aan de hand van dit jaarboek Van kansel naar barak, over predikanten in gevangenschap en concentratiekamp, spoedig en du ...

1 juni 2012
DNK
JAN BANK
3017 woorden
BOEKBESPREKINGEN

BOEKBESPREKINGEN

Hittjo Kruyswijk, Baas in eigen Boek? Evolutietheorie en Schriftgezag bij de Gereformeerde Kerken in Nederland 1881-1981, Hilversum (Verloren) 2011 = dissertatie Leiden. 336 pp.; €29,00. isbn 978 90 8704 253 0.Maarten J. AaldersDit boek werd als dissertatie t ...

1 juni 2012
DNK
Maarten J. Aalders
Corrie Vervest
Gert van Klinken
4110 woorden
Een hervormde gemeente in oorlogstijd

Een hervormde gemeente in oorlogstijd

Op 31 augustus 2012 overleed in zijn woonplaats Rotterdam op 92-jarige leeftijd Johan Snoek: oud-verzetsman, gereformeerd predikant, auteur van meerdere kerkhistorische publicaties.1 Als twintigjarige spande hij zich in om onderduikers een veilig adres te bezorgen, in de jaren vijftig werkte hij ...

1 december 2012
DNK
GERT VAN KLINKEN
11450 woorden
‘Onze pater’ Kraaijvanger (1809-1873)

‘Onze pater’ Kraaijvanger (1809-1873)

Het DNK-nummer van december 2010 bracht een uitgebreid artikel van J. Vree over de uitgetreden Minderbroeder Fredericus Stephanus Kraaijvanger – tekenend voor hetgeen na overlijden met de herinnering aan een mens gebeuren kan. De constatering bij de aanhef van Terugblik I ...

1 december 2012
DNK
J.A. DE KOK OFM.
4341 woorden
‘DE OPGANG TOT HET ALTAAR VAN GOD’

‘DE OPGANG TOT HET ALTAAR VAN GOD’

Inleiding In 1853 werd in Rome een beleidsbeslissing genomen, die voor het proces van katholieke herleving in ons land van grote betekenis is geweest. In de collectieve herinnering van de Nederlandse katholieken staat deze beslissing van de toenmalige paus Pius ix ...

1 juni 2001
DNK
J.Y.H.A. JACOBS
10811 woorden
'STAATSRECHTELIJK GEKNUTSEL'

'STAATSRECHTELIJK GEKNUTSEL'

De regeling van de predikantsopleiding in Nederland door de overheid in de negentiende eeuw 1 Inleiding De ontwikkeling van de predikantsopleiding in Nederland verliep in de negentiende eeuw geheel anders dan die van de priesteropleiding. Een van de oorzaken ...

1 juni 2001
DNK
ALBERT DE LANGE
13907 woorden
AANDACHTIG ZELFONDER- ZOEK GUNT MIJ DAN OOK NIET DEN MINSTEN TWIJFEL

AANDACHTIG ZELFONDER- ZOEK GUNT MIJ DAN OOK NIET DEN MINSTEN TWIJFEL

J. VREEIn 1873 publiceerde de toen 36-jarige Abraham Kuyper zijn Confidentie. De brochure zou een van zijn bekendste werken worden, vooral omdat er onder meer een 'ietwes intieme' autobiografische terugblik in werd geboden, waarin hij uitlegde hoe hij 'door persoonlijke levenservaringen' e ...

1 december 2001
DNK
J. VREE
Vader K
uwen vader K
15952 woorden
SCHUILEN ACHTER BAVINCK?

SCHUILEN ACHTER BAVINCK?

Netelenbos' beroep op Bavinck in zijn kerkelijk conflict Inleiding In haar zitting van 8 september 1920 bevestigt de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland de in 1919 door de classis Middelburg en de Particuliere Synode van Zeeland uitgespro ...

1 december 2001
DNK
D. VAN KEULEN
8653 woorden
van 52