587 resultaten
Filteren
van 59
LITERATUUR (zie ook wat in de tekst is genoemd)

LITERATUUR (zie ook wat in de tekst is genoemd)

Boers, C. Handboek voor jonge predikanten. Leiden, 1807.Anoniem, Bedenkingen voor en tegen de in gebruik zijnde kerkplechtigheden bij de Hervormden. Gorinchem, 1819 (broch.).Anoniem, Vrijmoedige gedachten over de openbare godsdienstoefeningen. Leiden, 1838 (broch.).Anoniem, F ...

1 februari 1977
DNK
557 woorden
GESCHIEDSCHRIJVING VAN DE MISSIE IN DE NEGENTIENDE EEUW

GESCHIEDSCHRIJVING VAN DE MISSIE IN DE NEGENTIENDE EEUW

Wie over dit onderwerp uitstekend bibliografisch wil worden ingelicht heeft het niet moeilijk. De geschiedschrijving van de katholieke missie kan er op bogen een komplete bibliografie te bezitten of spoedig te bezitten. Het gaat hier allereerst over de Bibliotheoa Missionum3 die nu dertig statige ...

1 februari 1977
DNK
Dr. Arnulf
1337 woorden
LITURGIE

LITURGIE

Bij de beoefening van de kerkgeschiedenis van de negentiende eeuw valt het op dat tot nu toe in betrekkelijk geringe mate aandacht geschonken is aan liturgische vraagstukken en ontwikkelingen.Een boek als van G.D.J. Schotel, De openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de 16e, 17e ...

1 februari 1977
DNK
A.C. Honders
1612 woorden
DESIDERATA LITURGICA

DESIDERATA LITURGICA

Toen de nederlandse katholieken zich opmaakten, het gouden priesterfeest van paus Leo XIII te vieren, besloot het feestcomité tot "een eigenaardig Nederlandsch geschenk". Het werd de reuzenfoliant Neerlandia Catholica, "een vrij volledig overzicht van de geschiedenis en den staat der Utrechtsche ...

1 februari 1977
DNK
Jan van Laarhoven
4028 woorden
DOCTORAAL-SCRIPTIES

DOCTORAAL-SCRIPTIES

Theologische hogeschool, Kampen (Oudestraat)H.Hiddink, Z? e zending van de Christelijke (Afgescheidene) Gereformeerde Kerk. Gebruik is gemaakt van het archief van de Zendingscommissie van de C(A)GK en de zendingstijdschriften.A.de Lange, Over het ontstaan van de ethische theologie i ...

1 oktober 1977
DNK
66 woorden
ARCHIVALISCHE BRONNEN VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET NEDERLANDSE PROTESTANTISME IN DE NEGENTIENDE EEUW.

ARCHIVALISCHE BRONNEN VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET NEDERLANDSE PROTESTANTISME IN DE NEGENTIENDE EEUW.

Bij archivalische bronnen voor de bestudering van de Nederlandse Kerkgeschiedenis van de negentiende eeuw zou men allereerst aan de officiële kerkelijke archieven kunnen denken en dan in het bijzonder aan die van de plaatselijke colleges. De archieven van de kerkeraden en eventueel die van de dia ...

1 oktober 1977
DNK
J.P. van Dooren
1944 woorden
NIEUWE LITERATUUR, VI

NIEUWE LITERATUUR, VI

Aart de G root ALGEMEEN 506 S. de Haan, 'Van plaatselijke kerken en een 'meerdere vergadering'. Over ervaringen opgedaan bij de inventarisatie van archieven van Gereformeerde Kerken en bij die van de Gereformeerde Klassis van Sneek' In: Nederlands archievenbl ...

1 februari 1983
DNK
Aart de Groot
3342 woorden
VRAAG EN ANTWOORD

VRAAG EN ANTWOORD

JONGERE ETHISCHEN Kan iemand mij inlichten waar zich archivalia, speciaal brieven, bevinden van de tweede generatie ethische theologen (P. D. Chantepie de la Saussaye, Is. van Dijk c.s.)? Drs. M. J. Aalders, Van Hemmessenkade 37, 2481 BG Woubrugge. ...

1 juli 1983
DNK
37 woorden
ARCHIEVEN VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND (AANVULLING)

ARCHIEVEN VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND (AANVULLING)

Uit een enkele reactie bleek mij dat het nuttig zou zijn nog een kleine aanvulling te geven op punt 10 van het vorige artikel over dit onderwerp 1 . Hierin heb ik heel summier de archieven van de plaatselijke en regionale vergaderingen en organen behandeld. Met opzet summier, omdat nog maar enkel ...

1 juli 1983
DNK
C.J. de Kruijter
695 woorden
UIT DE EERSTE KWARTEEUW VAN DE MARTHA-STICHTING (Alphen aan den Rijn)

UIT DE EERSTE KWARTEEUW VAN DE MARTHA-STICHTING (Alphen aan den Rijn)

KARAKTER EN OMSTANDIGHEDEN Een apart hoofdstuk in de geschiedenis van de Inwendige Zending wordt gevormd door de Martha-Stichting, die een eeuw geleden is ontstaan. Over jaar en datum kunnen de meningen verschillen. Moeten wij 1882 aanhouden, toen het 'Huis van Bar ...

1 februari 1983
DNK
P. L. Schram
6257 woorden
van 59