GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1903-11-22
Van ’s Heeren Ordinantiën.

Van ’s Heeren Ordinantiën.

XCI. DERDE REEKS. 's Heeren ordinantiën in de natuur. DERDE DEEL. XVI. Het hart ke t zijn eigene bittere droefheid. S ...

De Heraut
3636 woorden
Een goed woord.

Een goed woord.

Hoe diep het opleidingsvraagstuk nog steeds ingrijpt in het leven van ons volk, blijkt wel uit dit schrijven van broeder S. de Jager uit Serooskerke, dat wij bij uitzondering een plaats willen verkenen.De Theologische School, of de Vrije Universiteit ? Dat deze vraag langer zoo meer ...

De Heraut
S. DE JAGER.
1929 woorden
„Stervende heeft hij aangebeden.”

„Stervende heeft hij aangebeden.”

Door het geloof heeft Jacob, stervende, een iegelijk der zonen van Jozef gezegend, en heeft aan gebeden, leunende op het opperste van zijnen staf. Hebr. II : 2I. Voor de kennisse van wat aan de overzijde van het graf ligt, is het oogenblik van 't sterven van hooge ...

De Heraut
1867 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Op de Zuid-Hollandsche leden-vergadering der Confessioneele vereeniging heeft Dr. H. Schokking - fan Vlaanderen een referaat gehouden over het „Beeld Gods", waarvan wij het volgend verslag aan de „Gereformeerde Kerk" ontkenen: De Referent begon met te zeggen, dat zijn onderwerp niet nieuw ...

De Heraut
1706 woorden
Duitschland.

Duitschland.

Amsterdam, 20 Nov. 1903.Indien de Vermittlungstheologie ergens verwoesting heeft aangericht in de theologische wereld, dan is dit in Duitschland geweest. Daar bloeide ze het weligst, vond ze haar knapste tolken, bezette ze schier alle katheders, heerschte ze schier opper­ achtig. En juist ...

De Heraut
1631 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OOST EN WEST. I. OP DE IJGRACHT. Den 2den April van het jaar 1686 stond op de IJgracht — thans Prins-Hendrikkade — dicht bij het West-Indische huis te Amsterdam een man in schip perskleeren, en liet zi ...

De Heraut
HOOGKNBIRK.
1072 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. .S.Deputaten der classis Heerenveen. in zake den Evangelisatie arbeid in den Zuid Oost-Hoek van de provincie Friesland, nemen bij dezen de vrijheid hen, die bij testamentaire bcEchikking iets zouden willen vermaken ten vooideele van bovengenoemde arbeid, dit te doen ten name van den Eva ...

De Heraut
L. S.
E. J. KOPPE
P. A. SIETSEMA
L. G. GORIS
L. VAN LOON
G. DE VRIES
780 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Frankrijk. Anti-clericaal of antichristelijkdrijven.De door den Heer A. Bourrier sedert acht jaren geredigeerde „Chretien francais", dat zich deed gelden als „Orgaan der Evangelische herorming van het Katholicisme", en sedert eenige jaren wekelijks verscheen, zal voortaan slechts om de vee ...

De Heraut
723 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordeliJkMd van de Redactie De Heidelbergsche Catechismus op de Chr, School. In De Zondagsschool, het tijdschrift ter bespreking van de belangen der Geref. Zondagsscholen (No. 3) wijst Ds. Tazelaar op het groote belang, dat de Heidelbergsche Ca ...

De Heraut
632 woorden
Per deurwaardersexploit.

Per deurwaardersexploit.

Een staaltje van echt hiërarchische tyrannic wordt ons van een onzer Zuid-HoUandsche dorpen gemeld.De dominé in de Hervormde kerk aldaar, verkondigt niet het Evangelie der Schrift, maar vergiftigt zijn gemeente, met de leer der spiritisten. Natuurlijk doet de Hervormde kerk hier niets tege ...

De Heraut
545 woorden
van 4