GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

45 resultaten
Filteren
van 5
De Heraut
Reguliere Editie
1904-10-09
Van de tien geboden.

Van de tien geboden.

XXXII. HET DERDE GEBOD. III. Uw Naam worde geheiligd. Mattheus 6 : 9. Zoo vonden wij dan, dat onder den Naam des HEEREN te verstaan is de openbaring, die God aan ons men ...

De Heraut
3601 woorden
Dr. A. KUYPER, De Gemeene Gratie.

Dr. A. KUYPER, De Gemeene Gratie.

Nu binnenkort deel III van dit prenoiewerk zal verschijnen, verzoeken wij beleefd den inteekenaren, die het voor dit deel veischuldigd bedreg (ad. /3.— per exemplaar) nog niet, of slechts gedeeltelijk voldeden, ons uiterlijk vóór J5 October a.s. het resteerend bedrag te doen toekomen, opdat de ve ...

De Heraut
Adm. „De Heraut.”
75 woorden
Kerkelijke contributie.

Kerkelijke contributie.

Toen we onlangs op grond van de moeilijkheden in de Gereformeerde Kerk in Hongarije waarschuwden tegen het invoeren van een kerkelijk belastingstelsel, schijnt men hieruit in enkele kerken te hebben afgeleid, dat we de bijdragen der gemeente voor den dienst van 'sHeeren huis liefst in den vorm va ...

De Heraut
516 woorden
De plaats van den mensch in het heelal.

De plaats van den mensch in het heelal.

III. Onze tweede opmerking knoopt zich van zelf aan de eerste vast.Toegegeven dat onze aarde astronomisch niet de spil vormt, waarom het heelal wentelt; dat de door ons bewoonde wereld in omvang en zwaarte door de meeste sterren verre overtroffen wordt; volg ...

De Heraut
2355 woorden
„Niet van daar tot ons.”

„Niet van daar tot ons.”

En boven dit alles, tusschen ons en ulieden is eene groote klove gevestigd, zoodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen. Luk. i6: 26. De van God vervreeaade wereld wil van geen hel hooren, en t ...

De Heraut
1686 woorden
Zelfmoord.

Zelfmoord.

Amsterdam, 7 Oct. 1904.In menigen kring bestaat nog steeds de gedachte, alsof elk zelfmoordenaar zeker een verlorene zou zijn.In de Schrift, zoo zegt men, leest men van zelfmoord alleen bij degenen, die geen kinderen Gods waren. Een Saul, een Achitofel, een Judas Iscariot zijn de dr ...

De Heraut
893 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

De arbeid onder de Hollanders te Essen a/d Ruhr. Op de dringende lede om hulp voor Essen kwam in van G. G., postmerk Amsterdam /i, en van de Geref. kerk te Winterswijk eene collecte / 31.76I/2.Geve de Heere meerdere offervaardis^heed voor dezen zoo noodigen ...

De Heraut
Ds. G. RENTING.
J. M. MULDER.
B. VERMEER
N. G. KAPTEIJN
1266 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OOST EN WEST. XXXII. IN GROOTEN NOOD. De eerste gedachte die bij Karel opkwam, was, of hij ook in den maneschijn wat takken, dik met bladeren voorzien, zou gaan halen, ten einde daarop althans wat makk ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1241 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Teekenen des tijds.In het bekende tijdschrift de Alle Glaube van Leipzig, wordt betoogd, dat al schijnt het, dat het Christendom in den tegenwoordigen tijd in kracht heeft gewonnen niettegenstaande den tegenstand van een man als Strauss en later van de Darwinisten en de materi ...

De Heraut
565 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank ontvangen door Ds. HOUTZAGERS: Van den heer G. Torenbeek te Voorschoten, gevonden in de Unie collecte ƒ1.Bij ondergeteekende, van den heer J. J. Knap, arts te 's Gravenhage, „Looft den Heere" / 10; van den heer v. Beek te Nijkerk, uit de Unie collecte ƒ 5Dringend ...

De Heraut
D. HULLEMAN
57 woorden
van 5