GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51.091 resultaten
Filteren
van 5110
De Heraut
J. NEDERHOED,

J. NEDERHOED,

TbeoWsclie Sclioolder Gereformeerde Kerken in Nederland.In de maand Juni ontvingen we de volgende collecten e Van de Gemeenten: Assen ƒ 19, 45; Appelscha ƒ 3.211/2; Borger ƒ 6, 631/3; P^n ƒ 2 ; Gasselternijveen /ir ; Haulerwijk ƒ 3.23 ; Norg ƒ 1.82 ; Roden ƒ 5 ; Smilde A ƒ 9, 29l/2 ...

De Heraut
99 woorden
Officeele Berichten.

Officeele Berichten.

Mei verkorting uit het Kerkblad van 24 fuli 1896. AGENDUM VOOR DE SYNODE VAN „De Gereformeerde kerken in Nederland”, te Middelburg 1896 Deze Synods zal geopend wordan op Dinsdag den flüen Aiiauslus, 's morgens 9 uar, in het Ker ...

De Heraut
3078 woorden
L. G. WEISZ & CO.,

L. G. WEISZ & CO.,

L. G. WE!8Z & C"., Soiamissionairs ia ESecten, PrJQsengraelit I)ij de Prisseostraat, No. 157, ...

De Heraut
14 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 10 Juli 1896.Kas „Ex bonis publicis" dep Gerefor» meerde kerken van Zeeland.Namens de laatstgehouden Provinciale Synode maken hare deputaten bekend, dat uit genoemde kas een jongeling, uit deze Provincie, steun kan ontvangen voor de studiën ter op ...

De Heraut
Ds. J. HULSEBOS.
161 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

X. EEN LEVENSGESCHIEDENIS (? )jNadat ik rijpelijk overwogen had, hoe de moeilijke taak aan te vangen, verzocht ik, dat men mij enkele doeken of gewaden geven en een gat graven zou onder de diergaarde, tot op de plaats, waar de beesten verblijf hielden, zooda ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1084 woorden
L. G. WEISZ & CO.,

L. G. WEISZ & CO.,

L G. WEI8Z & C., Commissionairs in ESecten, Prinsengraeht bij de Prinsenstraat, No. 157, ...

De Heraut
13 woorden
Gereformeerd Gymnasium,

Gereformeerd Gymnasium,

te Amsterdain.Ontvangen aan jaarlijkscbe bijdragen: Amsterdam: M, B. ƒ i; C, P. ƒ 1.50; H.G./z; H. V. ƒ2.50; G. A. G. ƒ2.50; H.J.W. ƒ 2.50; J. C. ƒ 2.50; F, V, K. ƒ 2.50'. W. de K. ƒ 3; F. L./3; G, A. G. ƒ5; J. H. E./s; J.v.d.V, S; J• V. S./5; J. G, /5; E, V, /5; P, N.d. V. ƒ5; J. C ...

De Heraut
496 woorden
PIANO's en ORGELS

PIANO's en ORGELS

fiOLDSGHMEDING'sPIANO'S en ORGELSijn alom bekend en worden bij toe> eming gevraagd.GROOTE MAGAZIJNEN KEIZEÜSSRACHT 30S, Warmoesstraat 141, Atnsterilaiii.VRAJLO Catalogus en Conditlën, Tan Hnnr, Ruil en Betaling.H J F ƒ VPNƒ T BƒH ...

De Heraut
45 woorden
J. D. VAN DE VELOEN.

J. D. VAN DE VELOEN.

Bij den Uitgever K. LE C01 NT RE, te Middelburg, is verschenen: Oe gezegende Kerk des Heeren het Heidendom zegenend.LEERREDE over PSALM 67 : S cn 3.Uitgesproken met het oog op den 300-jarigen gedenkdag van onze vestiging in Oost-Indië, doorJ. D. VAN DE VELDEN, B ...

De Heraut
91 woorden
„Gelijk een veidhoen eieren vergadert, maarbroede ze niet uit.”

„Gelijk een veidhoen eieren vergadert, maarbroede ze niet uit.”

Gelijk een veldhoen eieren vergadert, maar broedt ze niet uit, alzoo is hij, die rijkdom vergadert, doch niet met recht; in de helft zijner dagen zal hij dien moeten verlaten, en in zijn laatste een dwaas zijn. Jeremia 17 : 11.Het nest met eieren willen, en ze toch niet uitbroeden, is het ...

De Heraut
1629 woorden
van 5110