GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51.091 resultaten
Filteren
van 5110
De Heraut
ZESTIENDE JAARVERGAOERING

ZESTIENDE JAARVERGAOERING

Na de ure des gebeds, richtten tal van leden en begunstigers hun schreden naar de localiteiten, die in Leeuwarden als de «zaal van Van der Wielen" bekend staan. Door de goede zorgen van de Regelingscommissie, waren de zalen daar tot ontvangst der gasten ingericht.Deze samenkomst was druk b ...

De Heraut
13314 woorden
„Zijn God onderricht hem van de wijze.”

„Zijn God onderricht hem van de wijze.”

En zijn God onderricht hem van de wijze, Hij leert hem. Jesaia 28 : 26. Uw natuurlijke existentie en uw genadeleven hoeren bijeen. God heeft ze saam gehuwd, en daarom zult gij ze niet scheiden. Ook niet voor uw besef, voor uW godvruchtige gewaarwording, voor het be ...

De Heraut
1707 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Onder het opschrift: TIGewogen en te licht bevonden" schrijft Ds. Renkema in het Gereformeerd Volksblad, het volgende over Bedums Bezwaarschrift: Geef mij drio regels schrift, en ik zal maken, dat ge aan de galg komt.-Aan die uitdrukking van 'Fallyrand wordt men sterk herinnerd, als men Be ...

De Heraut
1068 woorden
Officeele Berichten.

Officeele Berichten.

Mei verkorting uit het Kerkblad van 24 fuli 1896. AGENDUM VOOR DE SYNODE VAN „De Gereformeerde kerken in Nederland”, te Middelburg 1896 Deze Synods zal geopend wordan op Dinsdag den flüen Aiiauslus, 's morgens 9 uar, in het Ker ...

De Heraut
3078 woorden
„Gelijk een veidhoen eieren vergadert, maarbroede ze niet uit.”

„Gelijk een veidhoen eieren vergadert, maarbroede ze niet uit.”

Gelijk een veldhoen eieren vergadert, maar broedt ze niet uit, alzoo is hij, die rijkdom vergadert, doch niet met recht; in de helft zijner dagen zal hij dien moeten verlaten, en in zijn laatste een dwaas zijn. Jeremia 17 : 11.Het nest met eieren willen, en ze toch niet uitbroeden, is het ...

De Heraut
1629 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Het Gereformeerd Volksblad geeft, naar aanleiding van Bedums klacht, het volgende te lezen: Nog enkele weken slechts en de generale Synode te Middelburg zal zich o. m. voor een hoogst ernstig protest zien geplaatst, indien deputaten voor het verband tusschen de kerken en de theologische fa ...

De Heraut
2099 woorden
ZESTIENDE JAARVERGADERING

ZESTIENDE JAARVERGADERING

DE MEETING. VAN DE Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag. Thans rest ons nog verslag te geven van de Meeting., waarvoor wij verleden week plaats tekort kwamen.Te twee uur ...

De Heraut
2404 woorden
„Vun sehouder teruggetogen.”

„Vun sehouder teruggetogen.”

Zij hebben hunnen schouder teruggetogen, en hunnen nek verhard, en niet gehoord. , Nehemia 9 : 29. Ons menschelijk hart vertoont allerminst het beeld van een stil binnenmeer met effen, gladden, waterspiegel; veeleer gelijkt het een golvenden, met eb en vloed op en ...

De Heraut
1723 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. HOÜTZAGEKS : Van R. van Hartwijk te Rossum, van N. ƒ 2; van Ds. E. J. de Groot te Koudekerke, op Walcheren ƒ 3. ...

De Heraut
23 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 24 Juli 1896. AGENDUM VOOR DE SYNODE VAN „De Gereformeerde kerken in Nederland”, te Middelburg 1896. Deze Synode zal geopend worden op Dinsdag den ildon Augustus, 's morgens 9 uur, in liet Kerligebouw Lange Delft. Des avond ...

De Heraut
4401 woorden
van 5110