GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51.091 resultaten
Filteren
van 5110
De Heraut
ZESTIENDE JAARVERGAOERING

ZESTIENDE JAARVERGAOERING

Na de ure des gebeds, richtten tal van leden en begunstigers hun schreden naar de localiteiten, die in Leeuwarden als de «zaal van Van der Wielen" bekend staan. Door de goede zorgen van de Regelingscommissie, waren de zalen daar tot ontvangst der gasten ingericht.Deze samenkomst was druk b ...

De Heraut
13314 woorden
„Zijn God onderricht hem van de wijze.”

„Zijn God onderricht hem van de wijze.”

En zijn God onderricht hem van de wijze, Hij leert hem. Jesaia 28 : 26. Uw natuurlijke existentie en uw genadeleven hoeren bijeen. God heeft ze saam gehuwd, en daarom zult gij ze niet scheiden. Ook niet voor uw besef, voor uW godvruchtige gewaarwording, voor het be ...

De Heraut
1707 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

XI. EEN LEVENSGESCHiEDENIS (? )iVoor wij er over beslissen, of de door u genoemde getuigen, die hier nog leven, door ons zullen gehoord worden, " aldus nam nu de Burgemeester het woord, »zou ik u willen vragen, welk doel ge eigenlijk beoogt. Wilt gij ons ont ...

De Heraut
D. S.
HOOGENBIRK.
1341 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Onder het opschrift: TIGewogen en te licht bevonden" schrijft Ds. Renkema in het Gereformeerd Volksblad, het volgende over Bedums Bezwaarschrift: Geef mij drio regels schrift, en ik zal maken, dat ge aan de galg komt.-Aan die uitdrukking van 'Fallyrand wordt men sterk herinnerd, als men Be ...

De Heraut
1068 woorden
Lets over Doop en Dooperschen.

Lets over Doop en Dooperschen.

AMSTERDAM.IS VERSCHENEN: Iets over Doop eo Doopersolien.Brief aan mijn vriend Tiinothcüs, waarbij ingesloten Qija sdirijven aan den Dtrecbtscben Kerkeraad, door G. DELEEUW, Oud-Ouderling van de Geref. Kerk ie Utrecht Prijs 30 Cent.Verkrijgba ...

De Heraut
47 woorden
De gezegende Kerk des Heeren het Heidendom zegenend.

De gezegende Kerk des Heeren het Heidendom zegenend.

Bij den Uitgever K. LE COINTRE, te lüliddeliiurg, is verschenen : De pëzeiaoÉ Kerk És ieren !iet iidendom zegenend.£EERRE»E ovea» PSALM 37 : % en «.Uitgesproken met het oog op den 300-jarigen gedenkdag van onze vestiging in Oost-Indic, doorJ. D. VAN DE VELDEN, B ...

De Heraut
88 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vriie Universiteit.In de rechtsgeleerde faculteit werden in de laatste dagen met goed gevolg twee examens afgelegd, en wel door den heer H. A. Bor het doctoraal, en door den heer P, Dieleman het can didaatsexamen.Wegens de krankheid van den hoogleeraar Fabius waren deze. uitgesteld ...

De Heraut
277 woorden
L. LINDE BOOM.

L. LINDE BOOM.

Bij ZALSMAN, te Lüampen., is verschenen: BEWAART HET PAND U TOEBETROUWDDe imiMmonderzochtOKia Jplül en Tlieolop"en ge-wogen.Een woopd aan de Kei^keraden en aan de leden van de Gepeformeerde kerken in Nederland, L..DOORLINJOJSJB ...

De Heraut
44 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Knijpe (Fr.). W. W. Smitt, cand. te Kampen. — Baarn. J. H. Donner Jr. te Nicuwdorp. — Hattem, A. Voogcl te Dinteloord. — Wczep, H. C. Ph. Krohne te Zoutkamp c. a. — Reitsum, E. Prinsen te Oostwold. — Rijperkerk, L. J. van Apeldoorn t ...

De Heraut
334 woorden
P. VAN EIJK.

P. VAN EIJK.

P. DEN BQER, «e Ulrecht.15-17, jr: B-ajsrjS7JFe < fe oo.Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONBATltN en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO, 1/2 pCt onder de prolongatiekoers. Be ...

De Heraut
55 woorden
van 5110