GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

177 resultaten
Filteren
van 18
BOEKBESPREKING
De Reformatie
„Schets der Gereformeerde Geloofsleer”, door Ds Js. Bootsma. Derde vermeerderde druk.

„Schets der Gereformeerde Geloofsleer”, door Ds Js. Bootsma. Derde vermeerderde druk.

„Schets der Gereformeerde Geloofsleer”, door Ds Js. Bootsma. Derde vermeerderde druk.Scheveningen -• Uitgeversmaatschappij „De Mercuur".• Een beknopte populaire dogmatiek van degelijk gehalte.Een geschikte inleiding tot breedere dogmatische werken.Voor jongelings-, mei ...

De Reformatie
HEPP.
41 woorden
„Vertroostingen.” Een aantal overdenkingen  door H. W. Laman, Dienaar des Woords  te Assen. J. H. Kok N.V. Uitg.-Mij. - Kampen. 1929.

„Vertroostingen.” Een aantal overdenkingen door H. W. Laman, Dienaar des Woords te Assen. J. H. Kok N.V. Uitg.-Mij. - Kampen. 1929.

Vooraf deelt Ds Laman mede, dat de uitgever hem vroeg om eenige stukjes van vertroostend karakter.Daarmede toonde de heer Kok, dat hij wel wist aan welk adres hij aanklopte.Bij het lezen van deze meditaties denkt ge gedurig aan Paulus' raad: „Uw woord zij allen tijd in aangenaamheid ...

De Reformatie
52 woorden
„Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van de dienstplichtige leden hunner gemeente”.

„Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van de dienstplichtige leden hunner gemeente”.

„Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van de dienstplichtige leden hunner gemeente”.Uitgegeven door den Raad van Leger-en Vloo'tpredikanten.Een nuttig en handig boekje van ongeveer dertig ladzijden., Ik denk, dat elke predikant of kerkeraad een exemilaar toegezonden kreeg. ...

De Reformatie
HEPP
61 woorden
„Exodus”, door Prof. Dr F. M. Th. Böhl. Groningen—Den Haag — J. B. Wolters.

„Exodus”, door Prof. Dr F. M. Th. Böhl. Groningen—Den Haag — J. B. Wolters.

„Exodus”, door Prof. Dr F. M. Th. Böhl. Groningen-Den Haag - J. B. Wolters.De geleerde exegeet komt èn in zijn inleiding èn in zijn „Uitleg" openlijk voor zijn kritisch standpunt uit. Hij laat geen oogenblik gissen, wat men aan hem heeft.Kunnen wij dezen korten kommentaar daarom nie ...

De Reformatie
HEPP
63 woorden
„Antirevolutionaire Staatkunde", orgaan  van de Dr Abraham' Kuyperstiohting ter bevordering  van' de Antirevolutionaire beginselen. Kaimpen — N.V. Uitgeversmij. J. H. Kok.

„Antirevolutionaire Staatkunde", orgaan van de Dr Abraham' Kuyperstiohting ter bevordering van' de Antirevolutionaire beginselen. Kaimpen — N.V. Uitgeversmij. J. H. Kok.

Deze "periodiek meenem we niet beter te kunnen aanbevelen dan door de inhoudsopgave van het Septembemummeir ai te drukken.Herziening van ons gemeenterecht door Dr J. de Lange.Een „politiek testament" van Van der Brugghen, door D. Langedijk.Vraag en Antwoord. Adviezenrubriek ( ...

De Reformatie
66 woorden
Korte Verklaring.

Korte Verklaring.

De bekende „Korte Verklaring der Heilige Schrift met Nieuwe Vertaling", verschijnend bij den uitgever J. H. Kok te Kampen, zal binnenkort weer met enkele belangrijke deelen worden uitgebreid. Van de hand van Prof. Dr A. Noordtzij komt de bewerking van het Boek Ezechiël, terwijl de Brief aan de Ro ...

De Reformatie
73 woorden
„Moeder vertelt verder". Verhaaltjes van Jo Kalmijn-Spierenburg. Versjes van Jo van Ginkel. Teekeningen van A. Molenaar. Bosch & Keuning N.V., Baarn.

„Moeder vertelt verder". Verhaaltjes van Jo Kalmijn-Spierenburg. Versjes van Jo van Ginkel. Teekeningen van A. Molenaar. Bosch & Keuning N.V., Baarn.

De vertelster geeft blijk, haar vak te verstaan. En dat zegt wat: goed te schrijven voor heel kleine kinderen. De inhoud is zuiver „neutraal" gehouden; er staat dunkt me, geen verkeerd woord in. Bezwaar heb ik alleen tegen: „Het Kerstfeest in het bos". Hierover kan men niet „neutraal" vertellen. ...

De Reformatie
H. S.
73 woorden
Inwijdingsdienst Wilhelminakerk der Ned. Herv. Gem. te Utrecht. Gedrukt bij Bosch & Keuning — Baarn.

Inwijdingsdienst Wilhelminakerk der Ned. Herv. Gem. te Utrecht. Gedrukt bij Bosch & Keuning — Baarn.

Inwijdingsdienst Wilhelminakerk der Ned. Herv. Gem. te Utrecht. Gedrukt bij Bosch & Keuning - Baarn.Een goed uitgegeven verslag met foto's van den dienst, die op 19 Juni 1931 in Utrecht is gehouden vanwege den ikerkeraad der Ned. 'Herv. Gem. in Utrecht, waarin de nieuwe kerk in gebruik ...

De Reformatie
K. S.
75 woorden
C. A. Vreugdenhil. Waarom Christelijk Onderwijs? Goes, Oosterbaan & Le Cointre.

C. A. Vreugdenhil. Waarom Christelijk Onderwijs? Goes, Oosterbaan & Le Cointre.

Er wordt een nieuwe actie gevoerd voor ons Chr. Onderwijs. Daarbij gaat onze „Unie" voorop. Dit geschrift zal er mede voor dienen. Daarom gaf Dr K. Dijk, de Voorzitter van de Unie, er een voorwoord bij.Ds Vreugdenhil geeft twee redenen op, waarom we Chr. Onderwijs begeeren: 1. Bijbe ...

De Reformatie
G. MEIMA
78 woorden
H. v. Dijk en I. Nauta. Gewij de Geschiedenis. (Oude Testament) voor het  Voortgezet Onderwijs. P. Noordhoff N. V. - Groningen, 1930.

H. v. Dijk en I. Nauta. Gewij de Geschiedenis. (Oude Testament) voor het Voortgezet Onderwijs. P. Noordhoff N. V. - Groningen, 1930.

H. v. Dijk en I. Nauta. Gewij de Geschiedenis. (Oude Testament) voor het Voortgezet Onderwijs. P. Noordhoff N. V. - Groningen, 1930.Ik heb den indruk, dat we hier een goed boekje hebben. Vooral het feit, dat uit de Bijb. Oudheidkunde nogal veel wordt meegedeeld, maakt dit boekje tot een ze ...

De Reformatie
J. W.
81 woorden
van 18