GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

177 resultaten
Filteren
van 18
BOEKBESPREKING
De Reformatie
Bijbelsch Dagboek „Geplukte Aren”, door Ds J. J. Knap. Kampen - J. H. Kok.

Bijbelsch Dagboek „Geplukte Aren”, door Ds J. J. Knap. Kampen - J. H. Kok.

Bijbelsch Dagboek „Geplukte Aren”, door Ds J. J. Knap. Kampen — J. H. Kok.Dagboeken vallen blijkbaar bij onze menschen in den smaak.Wij ontvingen er reeds een paar van Ds Knap.Ds Fernhont verrijkte ons met zijn „Zon en Schild".En thans verraste Ds Knap ons met zijn „Ge ...

De Reformatie
283 woorden
K. Schilder, „Licht in den Rook". 2e druk. Delft - W. D. Meinema, , 1926.

K. Schilder, „Licht in den Rook". 2e druk. Delft - W. D. Meinema, , 1926.

K. Schilder, „Licht in den Rook". 2e druk. Delft — 'W. D. Meinema, , 1926.Volgons bij ons blad bestaande gewoonte kondigt iedere redacteur zijn eigen geschriften aan, naar men weet. Daarom wil ik hier even aan dien plicht voldoen door de mcdedeeling van vei'schijning van den 2en druk van b ...

De Reformatie
K. S.
234 woorden
Dr. C. G. N. de Vooys, „Middelneder­landse Legenden en Exempelen. Herziene en Vermeerderde druk.

Dr. C. G. N. de Vooys, „Middelneder­landse Legenden en Exempelen. Herziene en Vermeerderde druk.

Dr. C. G. N. de Vooys, „Middelneder­landse Legenden en Exempelen. Herziene en Vermeerderde druk.Groniugen-Den Haag — J. B. Woltei-sl^^^; De lezer treft hier een. , , bijdtage tot 'de kenms Vande prozalitteraluur en het volksgeloof der middeleeuwen". Het boek is een bezit van zeer ho ...

De Reformatie
K. S.
418 woorden
„Studia Catholica”. Nieuwe reeks van „De Katholiek”, 2e jaargang, afl. III en IV, Maart en Mei 1926.

„Studia Catholica”. Nieuwe reeks van „De Katholiek”, 2e jaargang, afl. III en IV, Maart en Mei 1926.

„Studia Catholica”. Nieuwe reeks van „De Katholiek”, 2e jaargang, afl. III en IV, Maart en Mei 1926.Roermond — J. J. Romen en Zn.We hebben reeds aflevering I en II hier aangekondigd. In de volgende, III en IV", wordt allereerst het vervolgartikel voortgezet (Abrahams overwinning op ...

De Reformatie
K. S.
201 woorden
„Marnixdrukken"

„Marnixdrukken"

„Marnixdrukken"Weer heelt de Firma J. B. Wolters te Groningen aan do bekende een tweetal nummerstoegevoegd: AI. Rüdiger „Waldtraut", nach der chronik cLes Pfarrers zu Hinrichshagen orziihlt, uitgegeven door'W. U i t enb o o g a, ar d en Pierre Loti, „J u d i t h Ren a u d i n", dram ...

De Reformatie
C. T.
165 woorden
„Benty van Hooghvelden”, door F. Kragt Hzn.

„Benty van Hooghvelden”, door F. Kragt Hzn.

„Benty van Hooghvelden”, door F. Kragt Hzn.Als derde deel van de „Christelijke Bibliotheek" van den heer G. F. Call'enbach te Nijkerk verscheen bet bovengenoemde boek. De omslag is iets nieuws, maar kan ons toch niet heelemaal bekoren; het zilver op den lichtbruinen rug komt niet helder ge ...

De Reformatie
J. D. WIELENGA
188 woorden
„Ten dage als ik riep”, door L. Penning. Nijkerk — G. F. Callenbach.

„Ten dage als ik riep”, door L. Penning. Nijkerk — G. F. Callenbach.

Als 4e deel van de Chr. Bibliotheek verscheen dit boek van den ouden Penning. Het verhaal verplaatst ons in hoofdzaak naar Hongarije, en vertelt van het lijden der predikanten alda.ar in dè 17e eeuw. De ge'gevens zijn buitengewoon ontroerend, en Penning heeft den historischen achtergrond goed lat ...

De Reformatie
J. D. WIELENGA
138 woorden
„Palestina en het land van den Jordaan.

„Palestina en het land van den Jordaan.

235 kunstfotographieën opgenomen door Ludwig Preiss, met inleiding en bijschriften van Prof. Dr A. Noordtzij.Kampen. — J. H. Kok.Zou dit boek niet het schoonste zijn, dat de drukkerij van den heer Kok verliet? Het is een lust voor het oog.Meer dan één plaatwerk over Pa ...

De Reformatie
HEPP.
148 woorden
„Vertellingen voor de feestdagen” door L. Kemink. Nijkerk - G. F. Callenbach.

„Vertellingen voor de feestdagen” door L. Kemink. Nijkerk - G. F. Callenbach.

„Vertellingen voor de feestdagen” door L. Kemink. Nijkerk - G. F. Callenbach.De heer Kemink geeft in dit boekje van ruim 60 blz. zeven vertellingen, drie voor het Kerstfeest, drie voor bet Paaschfeest en één voor het Pinksterfeest. Ze dienen om te worden naverteld betzij in den huiselijken ...

De Reformatie
J. D. W.
132 woorden
„Lezen en Voordragen”

„Lezen en Voordragen”

Van het Maandschrift „Lezen en Voordragen” onder leiding van Arie Post, uitgave van de Uitgeverszaak „Jachin" te Zwolle, ontvingen we de no.'s 5—8 in vervolge op de eerste afleveringen. In een afzonderlijk artikel (no. 21 van den 6en jaargang) van ons blad besprak ik dit nuttige tijdschrift uitvo ...

De Reformatie
C. T.
87 woorden
van 18