GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

177 resultaten
Filteren
van 18
BOEKBESPREKING
De Reformatie
Ds D. Hoek, gref, pred. te Enkhuizen, „De Gereformeerde levensbeschouwing en het  drankvraagstuk”.

Ds D. Hoek, gref, pred. te Enkhuizen, „De Gereformeerde levensbeschouwing en het drankvraagstuk”.

Ds D. Hoek, gref, pred. te Enkhuizen, „De Gereformeerde levensbeschouwing en het drankvraagstuk”.Ds D. Hoek, geref, pred. te Enkhuizen, Uitgave Geref. Ver. voor Drankbestrijding, Adm. Nassaukade 73, Amsterdam.Een brochure, 8 bl. compres gedrukt, op goed papier. De schrijver behandel ...

De Reformatie
K. S.
82 woorden
W. G. van de Hulst, Gedenkboekje ter berinnering  aan onze Koningin-Moeder.

W. G. van de Hulst, Gedenkboekje ter berinnering aan onze Koningin-Moeder.

W. G. van de Hulst, Gedenkboekje ter berinnering aan onze Koningin-Moeder. 'sGravenhage — D. A. Daamens Uitgeversmaatschappij.De zware slag, die de vorige maand ons Vorstelijk Gezin trof is zoo kort gevolgd op de vorige, dat nog de gedenkschriften, die naar aanleiding van dat droef gebeure ...

De Reformatie
C. T.
310 woorden
„Woord en Daad", Tijdschrift voor Inwandige  Zending. Boekhandel voor Inw. en Uitw. Zending te 's-Gravenhage.

„Woord en Daad", Tijdschrift voor Inwandige Zending. Boekhandel voor Inw. en Uitw. Zending te 's-Gravenhage.

„Woord en Daad", Tijdschrift voor Inwandige Zending. Boekhandel voor Inw. en Uitw. Zending te 's-Gravenhage.Dit uitstekend geredigeerde tijdschrift voor de dusgenaamde inwendige zending, wordt onmisbaar voor hen, die op dit terrein arbeiden en vO'Or, hen, di© in dit werk belangstellen; en ...

De Reformatie
J. D. W.
312 woorden
P. J. Moonen, „C.S.S.R. Mexico, het land der tegenstellingen". Roennond - J. J. Romen en Zonen.

P. J. Moonen, „C.S.S.R. Mexico, het land der tegenstellingen". Roennond - J. J. Romen en Zonen.

P. J. Moonen, „C.S.S.R. Mexico, het land der tegenstellingen". Roennond - J. J. Romen en Zonen.Men weet uit de bladen iets van de gruwelen, die een misdadige zoogenaamde regeering durft uithalen tegen de Roomsche kerk in Mexico. Ook .al rekent men met de ineenvloeiing van politieke en kerk ...

De Reformatie
K. S.
220 woorden
„De Vogelen des hemels” door Dr A. van Veldhuizen.

„De Vogelen des hemels” door Dr A. van Veldhuizen.

„De Vogelen des hemels” door Dr A. van Veldhuizen.Met penteekeningen van H. Sikkema. Kampen - J. H. Kok. 1928.Een echt vakantie-boek!Wie naar buiten gaat zal er geen spijt van hebben, dat hij dit boek in zijn overvollen koffer gestopt heeft.Het brengt hem dichter bij d ...

De Reformatie
206 woorden
Wat op de pers ligt.

Wat op de pers ligt.

Naar wij vernemen, zullen in den nazomer enkele belangrijke herdrukken van de pers komen bij den uitgever J. H. Kok te Kampen. Van Ds K. Schilder's boek: „Wat is de Hel? " verschijnt een derde druk. Deze nieuwe druk is door den auteur grondig herzien en zeer belangrijk uitgebreid, zoodat in dit b ...

De Reformatie
449 woorden
Wolanda-Hindia.

Wolanda-Hindia.

Wij hadden het genoegen reeds eenige malen op dit „Zendingstjjdschrift voor jongeren" de aandacht te vestigen, en wij doen ihet ook ditmaal met genoegen. Voor ons ligt het Juni-niimmer. Na een artikel over „N» Pinksteren" wordt het vervolg gegeven van „Bali", met fijne platen, door Ir. IJzerman. ...

De Reformatie
J. D. W.
151 woorden
Onze Zending.

Onze Zending.

Ook dit „Maandblad voor de Gereformeerde jeugd" kondigden wij reeds meerdere malen aan. Het wordt uitgegeven door Gebr. Zomer en Keuniug te Wageningen. Eigenaardig, dat het Juni-nummer een artikel heeft over „Een Chineesche begrafenis", en wel van 'de 'hand van V. d. Hoff te Magelang, met mooie f ...

De Reformatie
J. D. W.
130 woorden
De Redactie ontving ter aankondiging:

De Redactie ontving ter aankondiging:

De Redactie ontving ter aankondiging: de nos van 11, 18, 25 Juli en 1 Aug. van De Christelijke Illustratie „De Spiegel", Weekblad voor het Chr. gezin, uitg. N.V. Gebr. Zomer en Keuning's Uitg.-Mlj, Wageningen, met, behalve de gewone rubrieken, artikelen over: „Iets over de Mormonen", „Diamantkoor ...

De Reformatie
C. T.
340 woorden
„Van ’s Heeren Ordinantiën” II, door Dr W. Geesink. Eerste deel. ’s Heeren ordinantiën in de natuur. 2de onveranderde druk. Kampen — J. H. Kok, z. j.

„Van ’s Heeren Ordinantiën” II, door Dr W. Geesink. Eerste deel. ’s Heeren ordinantiën in de natuur. 2de onveranderde druk. Kampen — J. H. Kok, z. j.

„Van 's Heeren Ordinantiën" II, door Dr W. Geesink. Eerste deel. 's Heeren ordina.ntiën in de natuur. 2de onveranderde druk. Kampen — J. H. Kok, z. j.'t Heeft iets van een paradox, wanneer men op het titelblad leest, dat dit tweede deel het eerste deel is. Ma, ar wie zich herinnert, dat he ...

De Reformatie
HEPP
201 woorden
van 18