GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

177 resultaten
Filteren
van 18
BOEKBESPREKING
De Reformatie
Welk oen achterstand

Welk oen achterstand

Welk oen achterstand wordt er door do Synode ge­ schapen!Zij, die haar bijwonen, zien een berg van werk groeien, dien ze in de enkele dagen, dat ze thuis zijn, onmogelijk kunnen afgraveii-Maar wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen.Hadden wij: al eenige boeken laten ligge ...

De Reformatie
220 woorden
Bijbelsch Dagboek „Geplukte Aren”, door Ds J. J. Knap. Kampen - J. H. Kok.

Bijbelsch Dagboek „Geplukte Aren”, door Ds J. J. Knap. Kampen - J. H. Kok.

Bijbelsch Dagboek „Geplukte Aren”, door Ds J. J. Knap. Kampen — J. H. Kok.Dagboeken vallen blijkbaar bij onze menschen in den smaak.Wij ontvingen er reeds een paar van Ds Knap.Ds Fernhont verrijkte ons met zijn „Zon en Schild".En thans verraste Ds Knap ons met zijn „Ge ...

De Reformatie
283 woorden
K. Schilder, „Licht in den Rook". 2e druk. Delft - W. D. Meinema, , 1926.

K. Schilder, „Licht in den Rook". 2e druk. Delft - W. D. Meinema, , 1926.

K. Schilder, „Licht in den Rook". 2e druk. Delft — 'W. D. Meinema, , 1926.Volgons bij ons blad bestaande gewoonte kondigt iedere redacteur zijn eigen geschriften aan, naar men weet. Daarom wil ik hier even aan dien plicht voldoen door de mcdedeeling van vei'schijning van den 2en druk van b ...

De Reformatie
K. S.
234 woorden
Dr. C. G. N. de Vooys, „Middelneder­landse Legenden en Exempelen. Herziene en Vermeerderde druk.

Dr. C. G. N. de Vooys, „Middelneder­landse Legenden en Exempelen. Herziene en Vermeerderde druk.

Dr. C. G. N. de Vooys, „Middelneder­landse Legenden en Exempelen. Herziene en Vermeerderde druk.Groniugen-Den Haag — J. B. Woltei-sl^^^; De lezer treft hier een. , , bijdtage tot 'de kenms Vande prozalitteraluur en het volksgeloof der middeleeuwen". Het boek is een bezit van zeer ho ...

De Reformatie
K. S.
418 woorden
„Studia Catholica”. Nieuwe reeks van „De Katholiek”, 2e jaargang, afl. III en IV, Maart en Mei 1926.

„Studia Catholica”. Nieuwe reeks van „De Katholiek”, 2e jaargang, afl. III en IV, Maart en Mei 1926.

„Studia Catholica”. Nieuwe reeks van „De Katholiek”, 2e jaargang, afl. III en IV, Maart en Mei 1926.Roermond — J. J. Romen en Zn.We hebben reeds aflevering I en II hier aangekondigd. In de volgende, III en IV", wordt allereerst het vervolgartikel voortgezet (Abrahams overwinning op ...

De Reformatie
K. S.
201 woorden
„Marnixdrukken"

„Marnixdrukken"

„Marnixdrukken"Weer heelt de Firma J. B. Wolters te Groningen aan do bekende een tweetal nummerstoegevoegd: AI. Rüdiger „Waldtraut", nach der chronik cLes Pfarrers zu Hinrichshagen orziihlt, uitgegeven door'W. U i t enb o o g a, ar d en Pierre Loti, „J u d i t h Ren a u d i n", dram ...

De Reformatie
C. T.
165 woorden
„Benty van Hooghvelden”, door F. Kragt Hzn.

„Benty van Hooghvelden”, door F. Kragt Hzn.

„Benty van Hooghvelden”, door F. Kragt Hzn.Als derde deel van de „Christelijke Bibliotheek" van den heer G. F. Call'enbach te Nijkerk verscheen bet bovengenoemde boek. De omslag is iets nieuws, maar kan ons toch niet heelemaal bekoren; het zilver op den lichtbruinen rug komt niet helder ge ...

De Reformatie
J. D. WIELENGA
188 woorden
„Van ’s Heeren Ordinantiën” II, door Dr W. Geesink. Eerste deel. ’s Heeren ordinantiën in de natuur. 2de onveranderde druk. Kampen — J. H. Kok, z. j.

„Van ’s Heeren Ordinantiën” II, door Dr W. Geesink. Eerste deel. ’s Heeren ordinantiën in de natuur. 2de onveranderde druk. Kampen — J. H. Kok, z. j.

„Van 's Heeren Ordinantiën" II, door Dr W. Geesink. Eerste deel. 's Heeren ordina.ntiën in de natuur. 2de onveranderde druk. Kampen — J. H. Kok, z. j.'t Heeft iets van een paradox, wanneer men op het titelblad leest, dat dit tweede deel het eerste deel is. Ma, ar wie zich herinnert, dat he ...

De Reformatie
HEPP
201 woorden
Ds D. Hoek, gref, pred. te Enkhuizen, „De Gereformeerde levensbeschouwing en het  drankvraagstuk”.

Ds D. Hoek, gref, pred. te Enkhuizen, „De Gereformeerde levensbeschouwing en het drankvraagstuk”.

Ds D. Hoek, gref, pred. te Enkhuizen, „De Gereformeerde levensbeschouwing en het drankvraagstuk”.Ds D. Hoek, geref, pred. te Enkhuizen, Uitgave Geref. Ver. voor Drankbestrijding, Adm. Nassaukade 73, Amsterdam.Een brochure, 8 bl. compres gedrukt, op goed papier. De schrijver behandel ...

De Reformatie
K. S.
82 woorden
„Schepping, Paradijs en Val”, door Dr M. H. A. van der Valk. 2de herziene druk. Rotterdam — Wed. C. Goudswaard.

„Schepping, Paradijs en Val”, door Dr M. H. A. van der Valk. 2de herziene druk. Rotterdam — Wed. C. Goudswaard.

„Schepping, Paradijs en Val” door Dr M. H. A. van der Valk. 2de herziene druk. Rotterdam - Wed. C. Goudswaard.„Historie en Exegese”, - door i. 4flQi^aQfeiBsv, AV. van der Vaart Smit. : : 'i-'0Xim^ï^B Aalten - N.V. de Graafschap.Beido brochures liggen, wat het verhaal van den val bet ...

De Reformatie
197 woorden
van 18