GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

177 resultaten
Filteren
van 18
BOEKBESPREKING
De Reformatie
„KERK EN WERELD”.

„KERK EN WERELD”.

Zoo heet de brochure, waarmee: prof. Ridderbos de synode en haar „getuigenis" tegen den dusgenaamden j, aanval" van Dr. Geelkerken in bescherming heeft genomen.Kerk èn wereld!Toen ik deze brochure las en ook dactó aan hetgeeai onze kerkelijke pers tot dusver over deze zaak in het mi ...

De Reformatie
B. W.
1548 woorden
Mr. C. W. Wormser, „Het graf op den Soembing”. J. H. Kok, Kampen, 1920,

Mr. C. W. Wormser, „Het graf op den Soembing”. J. H. Kok, Kampen, 1920,

Weer .een roman en weer een uitgave van 'Kok. Maar het verschil met het botek van Schrijver, waarvan tegelijkertijd een tweede druk uitkwam, is groot. En dit onderscheid ligt niet alleen hieriin, dat de rom!an( van Schrijver ons HoUandsche toestanden uitbeeldt, en Wormser ons binnenleidt in bet J ...

De Reformatie
K. D.
217 woorden
„Moederschapszorg”, door Mej. Mr C. Frida Katz. Rotterdam, Libertas, 1920.

„Moederschapszorg”, door Mej. Mr C. Frida Katz. Rotterdam, Libertas, 1920.

In dit beknopte geschrift wordt op duidelijke ïyijze uiteengeiziöfc, wat ondier „Moederscliapszorg" te verstaan is, en wat in deze materie in verschillende landen gedaan is. Met kracht neemt de schrijfster positie ia tegen het viij'zinnig en socialistisch-streven, dat de banden van het gezin wil ...

De Reformatie
K. D.
101 woorden
„Die Brief van den apostel Paulus aan de Galaten.” Opnieuw uit den grondtekst vertaald en verklaard, door Dr S. Greijdanus. Kampen, J. H. Kok.

„Die Brief van den apostel Paulus aan de Galaten.” Opnieuw uit den grondtekst vertaald en verklaard, door Dr S. Greijdanus. Kampen, J. H. Kok.

Dat in deze onderneming, zoo kort na het openend werk van p'rof. Ridderbos, deze verklaring van den-Galater-brief van de hand van prof. Greijdanus verscheen, is een gelukwensch Waard.Waar ik eens den Galater-brief in vervolgpreekenbehandelde, interesseerde deze verklaring: mij vanze ...

De Reformatie
218 woorden
„In de School der Wijsbegeerte” door Dr B. Wielenga. Uitgeversmaatschappij Holland. 1924.

„In de School der Wijsbegeerte” door Dr B. Wielenga. Uitgeversmaatschappij Holland. 1924.

De inhoud van dit boek is hun, die „De Reformatie" van a—z lezen, bekend.Wat men met gelezen heeft is het „VVioord vooraf'. Hierin vindt men de waarschuwing: „Men zie dus in het boek ook met een aansporing om aan filosofie te „gaan doen". W.ie zich met dit vak van wetenschap, sis Christen, ...

De Reformatie
498 woorden
In houd der periodieken.

In houd der periodieken.

(Alleen die periodieken, ' welke geregeld worden toegezonden, komen voor deze rubriek in aanmerking.)Antirevolutionaire Staatkunde — orgaan van de Dr Abraham Kuyperstichting (Dec '24): A. W. F. Idenburg, Ons standpunt inzake oorlog (slot)..— Dr H. Dooyéweerd, In den strijd om een Christeli ...

De Reformatie
1076 woorden
Petrus Kruisman, „Kris uit de Nichtbuurt”. Rotterdam — J. M. Bredee.

Petrus Kruisman, „Kris uit de Nichtbuurt”. Rotterdam — J. M. Bredee.

Het bekende boek van Brusse, „Boefje", dat de criminaliteit der jeugd en de oorzaken daarvan behandelt, heeft iets als een pendant gevonden in. het boekje van Kruisman, „Kris uit de •nachtbuurt". Ook hier is een Rotterdamsche jongen hoofdpersoon en komen we in aanraking met het donkere leven in d ...

De Reformatie
C. T.
181 woorden
„Het Groote Geheim”, door Alex Lübbe, geautoriseerde vertaling uit het Duitsch door Dr C. B. Sax. Leiden. — A. W. Sijthoff’s Uitg.-Mij.

„Het Groote Geheim”, door Alex Lübbe, geautoriseerde vertaling uit het Duitsch door Dr C. B. Sax. Leiden. — A. W. Sijthoff’s Uitg.-Mij.

„Het Groote Geheim" is een D'uitsche roman van grooten omvang en wijd gebeuren. D: e historie, die er in veelkleurige woorden in verteld wordt, loopt over meerdere geslachten van de famihes Holl en Zeidel en komt ten slotte uit op de verklaring in feiten van „het groote geheim", waarom de kleinzo ...

De Reformatie
C.T.
141 woorden
„Tact", door Dr C. P. Gunning. Brochuranreeks  „De Jeugd" voor Ouders en. Opvoeders. Utrecht — G. J. A. Ruys Uitg.-Miji.

„Tact", door Dr C. P. Gunning. Brochuranreeks „De Jeugd" voor Ouders en. Opvoeders. Utrecht — G. J. A. Ruys Uitg.-Miji.

„Tact", door Dr C. P. Gunning. Brochuranreeks „De Jeugd" voor Ouders en. Opvoeders. Utrecht - G. J. A. Ruys Uitg.-Miji.In deze lezenswaardige brochure ontwikkelt Dr C. P. Gunning, Rector van het Amsterdamsch Lyceum, zijn gedachten over het moeilijke „tacf'-probleem.Tact omschrijft h ...

De Reformatie
C. T
253 woorden
Gerard Brom, „Katholiek".

Gerard Brom, „Katholiek".

Gerard Brom, „Katholiek". Roermond - J. Romen en Zonen, 1924Een boek van Brom is altijd een verheiuging. Schrijvers als hij worden er niet veel in een eeuw in een polderland geboren. Zijn taal is smeed-werk; en men weet, dat smid zoowel de man heet, die met mokers zwaait als de ander, die ...

De Reformatie
K. S.
527 woorden
van 18