GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

176 resultaten
Filteren
van 18
BOEKBESPREKING
De Reformatie
„Moeder vertelt verder". Verhaaltjes van Jo Kalmijn-Spierenburg. Versjes van Jo van Ginkel. Teekeningen van A. Molenaar. Bosch & Keuning N.V., Baarn.

„Moeder vertelt verder". Verhaaltjes van Jo Kalmijn-Spierenburg. Versjes van Jo van Ginkel. Teekeningen van A. Molenaar. Bosch & Keuning N.V., Baarn.

De vertelster geeft blijk, haar vak te verstaan. En dat zegt wat: goed te schrijven voor heel kleine kinderen. De inhoud is zuiver „neutraal" gehouden; er staat dunkt me, geen verkeerd woord in. Bezwaar heb ik alleen tegen: „Het Kerstfeest in het bos". Hierover kan men niet „neutraal" vertellen. ...

De Reformatie
H. S.
73 woorden
Noodige nabetrachting

Noodige nabetrachting

In het dagblad „Trouw" — in het nummer van 28 Januari 1950 — schreef Prof. Dr S. U. Zuldema een kort artikel, „Geloof en Leven" getiteld, waarin hij zich uitspreekt over de eerste twee deelen van prof. Berkouwer's „Dogmatische Studiën". Als ik goed lees iser verband tusschen dit artikel va ...

De Reformatie
Drs J. M. ZINKSTOK.
1519 woorden
De almanak 1950 van F Q.I.

De almanak 1950 van F Q.I.

Zoo juist is verschenen de 56e jaargang van den Almanak van het Studentencorps, dat zich niet alleen noemt „Fides Quaerit Intellectum", maar het, ook volgens uitspraak van den Nederlandschen rechter, (nog steeds) Is.Deze aankondiging-zonder-meer zal velen van de lezers wellicht weinig zegg ...

De Reformatie
J. H. ALBERTS.
K. S.
1275 woorden
„Getuigend de wijde wereld in!" Eerste deeltje. Door C. Veenhof. 1947. Bondsbureau:Parkstraat 25, Utrecht.

„Getuigend de wijde wereld in!" Eerste deeltje. Door C. Veenhof. 1947. Bondsbureau:Parkstraat 25, Utrecht.

lD0EKDE5PrjnaN6 Op zijn eigen levendige, pakkende wijze behandelt " prof. Veenhof in dit boekje de Handelingen der Apostelen 1—14. Hij noemt het: ulpboekje bij het lezen van „de Handelingen der Apostelen". Daarvoor kan het uitnemend dienst doen, ' niet alleen op de ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
126 woorden
Kerstnummer „De Spiegel". N.V. Gebrs Zomer & Keuning's Uitg.-Mij —  Wageningen.

Kerstnummer „De Spiegel". N.V. Gebrs Zomer & Keuning's Uitg.-Mij — Wageningen.

Kerstnummer „De Spiegel". N.V. Gebrs Zomer & Keuning's Uitg.-Mij - Wageningen.Te laat om nog voor Kerstmis daarvan aankondiging te doen, ontvingen we het Kerstnummer van „De Spiegel". Maar rondom Kerstmis blijft toch de sfeer in de huiskamer, waarin zoo'n Kerstnummer op z'n plaats is. ...

De Reformatie
288 woorden
„De kleinzoon van den boer”, door Gustav  Schroër. H. A. van Bottenburg — Amsterdam.

„De kleinzoon van den boer”, door Gustav Schroër. H. A. van Bottenburg — Amsterdam.

„De kleinzoon van den boer”, door Gustav Schroër. H. A. van Bottenburg - Amsterdam.In de Nicolaasstraat vindt de kleine Ernst Hübner een bloeiend madeliefje; vanaf dat oogenblik volgen wij hem door het leven. Al is zijn vader arbeider op een fabriek in de stad, toch huist er in Ernst een b ...

De Reformatie
J. D. W.
182 woorden
„Het heerlijk Ambacht”  Nijkerk. G. F. Callenbach, Nijkerk.

„Het heerlijk Ambacht” Nijkerk. G. F. Callenbach, Nijkerk.

„Het heerlijk Ambacht” Nijkerk. G. F. Callenbach, Nijkerk.Dit prachtig uitgegeven boek is bet eerste nummer van de Nobel-Reeks. De titel is ontleend aan een woord van Lod. van Deyssel: „Toch is het een beerlijk ambacht dat de schrijver gekozen heeft". Niet minder dan 21 schrijvers en schri ...

De Reformatie
J. D. W.
173 woorden
Bloesem. Een boek voor meisjes, samengesteld door Diet Kramer.

Bloesem. Een boek voor meisjes, samengesteld door Diet Kramer.

Uitg.-Mij „Holland" - Amsterdam.Dit voortreffelijk uitgevoerde boek is al eenigen tijd in ons bezit en de aankondiging heeft te lang op zich laten wachten. Maar het is een boek, dat niet veroudert en daarom is ook nu nog een aankondiging op tijd. Diet Kramer, bekend als Schrijfster, heeft ...

De Reformatie
182 woorden
De N. C. R. V.-kalender voor 1935.

De N. C. R. V.-kalender voor 1935.

Evenals verleden jaar heeft ook ditmaal de Ned. Chr. Radio-Vereeniging een wandkalender uitgegeven van origineele opvatting. Aan de voorzijde van de week-bladen van het bloc zijn weer foto's gereproduceerd uit het praotische werk der Vereeniging: foto's van personeel, bureaux, expeditie, technisc ...

De Reformatie
612 woorden
„Aggrey en het Negervraagstuk in Afrika en Amerika”, door Th. B. W. C. Gramberg. Alg. Boekhandel voor inwendige en uitwendige zending. Den Haag.

„Aggrey en het Negervraagstuk in Afrika en Amerika”, door Th. B. W. C. Gramberg. Alg. Boekhandel voor inwendige en uitwendige zending. Den Haag.

„Aggrey en het Negervraagstuk in Afrika en Amerika”, door Th. B. W. C. Gramberg. Alg. Boekhandel voor inwendige en uitwendige zending. Den Haag.Hebt gij den naam van Aggrey wel eens gehoord? Zoo niet, dan is dat een gebrek in uw zendingso-pvoieding; en zoo ja, dan is het toch mogelijk, dat ...

De Reformatie
J. D. W.
180 woorden
van 18