GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

177 resultaten
Filteren
van 18
BOEKBESPREKING
De Reformatie
„Jongens van de straat", door Anne de Vries. J. N. Voorhoeve — Den Haag.

„Jongens van de straat", door Anne de Vries. J. N. Voorhoeve — Den Haag.

„Jongens van de straat", door Anne de Vries. J. N. Voorhoeve - Den Haag.Arme jongens! Bij het lezen moet men telkens die klacht slaJcen. Ja, zij willen soms wel den goeden kant op, maar aibsoluut verwaarloosd als zij zijn, missen zij alle leiding, ook alle liefde; wie zorgt voor hen? De ou ...

De Reformatie
J. D. W.
180 woorden
Kerstboodschappen.

Kerstboodschappen.

We ontvingen, van de Firma J. Engelsma Mebius te Kollum een viertal „Kerstboodschappen", bedoeld als evangelisatielectuur tegen Kerstmis.Door twee Gereformeerde predikanten en twee medewerkers in den Geref. evangelisatie-arbeid zijn de texten samengesteld, kort en duidelijk. De uitgave zel ...

De Reformatie
825 woorden
Uitgaven van de „Gezangen”.

Uitgaven van de „Gezangen”.

't Is te begrijpen, dat van > 'erschillende zijden bundels in den handel worden gebracht, die de Gezangen bevatten, welke door de Synode van Middelburg voor de Geref. Kerken zijn aanvaard. Aan zulke uitgaven was behoefte, omdat eerlang, en reeds nu in sommige gemeenten, de kerkgangers een bund ...

De Reformatie
249 woorden
„Christelijk Vrouwenleven”.

„Christelijk Vrouwenleven”.

„Christelijk Vrouwenleven”. H. A. van Bottenburg N.V. te Amsterdam (C.)In het Juli-nummer schrijft de eind-redactrice. Mevr. A. van Hoogstraten—Schoch onder den titel: „Andere moeders kinderen" over het werk der Mr Dr Willem van den Bergh-stichting; zij vervolgt den roman „De vrouwen Bacca ...

De Reformatie
134 woorden
„Ik ging de wijk in”, door Zuster Sonja. G. F. Callenbach — Nijkerk.

„Ik ging de wijk in”, door Zuster Sonja. G. F. Callenbach — Nijkerk.

Als vierde deel van den 37en jaargang der Chr. Bibliotheek van G. F. Callenbach te Nijkerk ontvingen wij „Ik ging de wijk in", door Zuster Sonja. De schrijfster heeft haar sporen verdiend door haar eerste werk, ook bij den heer Callenbach verschenen: „Waar geleden en gelachen wordt". Maar dit twe ...

De Reformatie
J. D. W.
235 woorden
W. G. van de Hulst, Gedenkboekje ter berinnering  aan onze Koningin-Moeder.

W. G. van de Hulst, Gedenkboekje ter berinnering aan onze Koningin-Moeder.

W. G. van de Hulst, Gedenkboekje ter berinnering aan onze Koningin-Moeder. 'sGravenhage — D. A. Daamens Uitgeversmaatschappij.De zware slag, die de vorige maand ons Vorstelijk Gezin trof is zoo kort gevolgd op de vorige, dat nog de gedenkschriften, die naar aanleiding van dat droef gebeure ...

De Reformatie
C. T.
310 woorden
I. Boven en N. W. van Diemen de Jel, Osanna  in Excelsis. Een bundel oude en nieuwe liederen  voor gemengd koor en huisgezin. Kampen — J. H. Kok, N.V.

I. Boven en N. W. van Diemen de Jel, Osanna in Excelsis. Een bundel oude en nieuwe liederen voor gemengd koor en huisgezin. Kampen — J. H. Kok, N.V.

In dezen bundel worden ruim honderd, meerendeels bekende christelijke en vaderlandsche liederen van ouden en nieuwen tijd samengebracht en gemelodiëerd. Uit het Geuzenliedboek, uit Valerius' Gedenkklanek, uit „Het boek der Psalmen" van L. H. Dteelman, uit het weik van Fransche en Duitsche meester ...

De Reformatie
C. T.
128 woorden
Uit het Diensthuis uitgeleid, door Haroe Kagawa. — N.V. G. J. A. Ruys’ Uitg.-Mij., Zutphen.

Uit het Diensthuis uitgeleid, door Haroe Kagawa. — N.V. G. J. A. Ruys’ Uitg.-Mij., Zutphen.

Een interessant boek, dat-ons, omdat het door een Japansche is geschreven, duidelijk het Japansche leven in huis en fabriek doet kennen. De schrijfster is op 26-jarigen leeftijd de vrouw geworden van den bekenden Kagawa. Merkwaardig is de wijze, waarop deze twee menschen met elkander in aanraking ...

De Reformatie
J. D. W.
177 woorden
„Onder Eigen Vaandel”. Afscheidingsnummer.

„Onder Eigen Vaandel”. Afscheidingsnummer.

„Onder Eigen Vaandel”. Afscheidingsnummer.Veenman & Zonen - Wageningen, 1934.Een expresse toezending van dit nr blijkt de vriiag in te houden, dat we er een recensie van geven. De laatdunkende holligheid, waarmee de eene redacteur, Prof. Th. L. Haitjema, onlangs zich van ons bla ...

De Reformatie
K. S.
185 woorden
„De Macedoniër", Mei 1934.

„De Macedoniër", Mei 1934.

„De Macedoniër", Mei 1934.Het Mei-nummer van „De Macedoniër", uitgave van Gebr. Zomer en Keuning, Wageningen, opent met een artikel van Di'-^'va.n der Linden, onlangs cum laude gepromoveerd tot doctoir in de zendingsweten^chap. Hij geeft hier een vertaling van het eerste deel zijner disser ...

De Reformatie
J. D. W.
331 woorden
van 18