GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

103 resultaten
Filteren
van 11
GEESTELIJKE ADVIEZEN.
De Reformatie
Het Spel.

Het Spel.

(Slot.) Ook het spel brengt ons m - aanrafemg met het groote en altóós actueèle vraagsFuk van de verhouding, waarin wij, christenen, ons, te.stellen hebben tot de lieden der wereld.Er zijn spelen —'ik denk b.v. aiah'k'ëgél-, 'voetbal-, termis-en .korfbalspel ...

De Reformatie
FERNHOUT
F.
1024 woorden
De zonde tegen den Heiligen Geest.

De zonde tegen den Heiligen Geest.

I. Een onzer lezeressen deed me een serie vragen over het zondigen tegen den Heiligen Geest: waarin het bestaat; waarom het onvergeeflijk is; waaruit men weten kan, of men er aan schuldig is; of, te weten, dat hij er aan schuldig werd, een zondaar in dit leven niet ...

De Reformatie
FERNHOUT.
895 woorden
De zonde tegen den Heiligen Geest.

De zonde tegen den Heiligen Geest.

II. Uit het woord van onzen Heere Jezus Christus in Matth. 12:31 en 32 (= Marcus 3:28—30 eii Lukas' 12:10j bleek ons, wat we te verstaaii heb ben onder d e zonde tegen den Heiligen iGeest, die geen hope op vergeving laat noch in déze noch in de' toekomende eeuw. ...

De Reformatie
K. FERNHOUT.
1196 woorden
Bondsbreuke.

Bondsbreuke.

Br. P. V. V. te Z., die met instemming las, wat in deze rubriek onlangs geschreven werd, over de hoop, die geloovige ouders, opi grond van Gods Verbond mogen hebben voor hun vroeggestorveu kinderen, heeft moeite daarmee te rijmen het feit, dat tal van kinderen van geloovige ouders, die in leven b ...

De Reformatie
F.
1414 woorden
Het gebed om den kinderzegen.

Het gebed om den kinderzegen.

„Is het de plicht van gehuwden, om den kinderzegen te bidden? " vraagt een onzer lezers.Als ik me met een baaidigheidje van deze vraag wilde afmaken, zon ik kunnen volstaan met de wedervraag: Sedert wanneer het onder ons gewoonte is, onderzoek te doen naar onzen plicht om van onzen God te ...

De Reformatie
F.
1110 woorden
Nog eens: Geloofsverzekerdheid.

Nog eens: Geloofsverzekerdheid.

Naar aanleiding van het antwoord, dat ik in het nummer van 7 Nov. gaf op de vraag, of ieder geloovige vóór zijn dood tot verzekerdheid van zijn genadestaat komt, ontving ik een drietal brieven met bedenkingen en met nieuwe vragen, die me noodzaken nog even op dit onderwerp terug te komen.M ...

De Reformatie
F.
1134 woorden
Speculatie.

Speculatie.

Speculatie.IIIIn. Tot m'n leedwezen moest ik de vraag over speculatie een week langer op antwoord laten waciiten dan de inleiding beloofde.Kon het antwoord nu maar des te meer be^ vredigen.Helaas, ik vrees, dat het niet geven zal, wat onze inzender ervan hoopt. ...

De Reformatie
K. F.
1081 woorden
Kon Jezus zondigen?

Kon Jezus zondigen?

Door de Synode-drukte ben ik met de beantwoording van vragen, die onderscheidene onzer lezers me toezonden, vrij wat achterop geraakt, 'k Zal m'n best doen, de schade zoo spoedig mogelijk in te halen.Naar den datum van ontvangst is dan het eerst aan de orde de vraag van H. Z. — als ik cons ...

De Reformatie
F.
1015 woorden
Adverteeren in „neutrale” bladen.

Adverteeren in „neutrale” bladen.

Een onzer le'zers, v. K. te A., zakenman, en in 't belang van zijn handel genoiodzaakt tot adverteeren, vraagt m'n O'ordeel 'Over. |iiï^||tQ®cte'Sr'e^' in z.g.n. neutrale bladen. ..--j'. .«-.-? *.-. : '..AJI.--SIk kan er inkomen, dat een christen, die — en andere christenen mogen er niet z ...

De Reformatie
F.
1198 woorden
Correspondentie.

Correspondentie.

H. te E. Uw onderscheiding tusscten uze'lf ©n uw zaak kan ik niet aanvaarden.Natuurlijk, dat u de hoiökhouding van uw 'zaak behoorlijk gescheiden hondt van die voor uw privéen voor uw huishouding. Maar daarmee wordt uw zaalj niet iets dat buiten uw persoion om gaat, en dat niets heeft uit ...

De Reformatie
F.
609 woorden
van 11