GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

103 resultaten
Filteren
van 11
GEESTELIJKE ADVIEZEN.
De Reformatie
Kom ik wel op de goede wijze tot god?

Kom ik wel op de goede wijze tot god?

Gods Woord is zoo rijk aan beloften voor Zijn volk. Een daarvan is het woord uit Johannes 6 : 37, waar de Heiland zegt: Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen".Wanneer een mensch zijn zonde ziet en daardoor verlegen wordt en tot den Heere de toevlucht neemt en zegt: , , Och Heere, he ...

8 november 1947
De Reformatie
D. v. D.
1303 woorden
Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

Tot de vragen die reeds al te lang op een antwoord wachten, beho'Ort ook eene van onzen lezer B. te K. Van den volgenden inhoud: „Het gebeurt, dat men, ook na ernstige zelfbeproeving en voorbereiding, biji de viering van het Heilig Avondmaal geen innerlijke blijdschap smaakt en zich niet tot blij ...

23 april 1926
De Reformatie
F.
1310 woorden
Nog ééns „vroegdoop”.

Nog ééns „vroegdoop”.

M. B. te M. vraagt, of we, als we den eisch stellesn, dat de D-oop van onze kinderen zoo spoedig m o g e , - lijk moet worden toegediend, consequent, niet evenals de Roomsche Kerk de kinderen onmiddellijk na de geboorte, bij de ouders thuis, of aan, de pastorie, onder getuige van één of méér oude ...

23 januari 1925
De Reformatie
F.
959 woorden
WAARAAN HANGT MIJN ZEKERHEID ?

WAARAAN HANGT MIJN ZEKERHEID ?

Enkele weken geleden schreef ik in deze rubriek een artikel over de beteekenis, de waarde van den Doop voor heel mijn leven.Ds v. d. Zaal, predikant bij de Christelijke Gereformeerde Kerk te Ulfum bespreekt dat stuk in het orgaan van den Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenvereenigin ...

29 maart 1947
De Reformatie
D. v. D.
1160 woorden
Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

II (Slot). We zijn het dus eens over deze twee dingen: ie. dat het Heilig-Avondmaal niet door Christus is ingesteld om den zijnen af en toe een ure van gevoelige geestelijke genieting te geven, maar tot sterking van hun geloof; en 2e. dat versterking van ons geloof ...

7 mei 1926
De Reformatie
K. F.
1204 woorden
Handwerkjes op Zondag.

Handwerkjes op Zondag.

At weer een vraag over het 4de gebod!Of neen, niet over het 4de gebod.In dat geval zou ik deze verzuchting niet slaken. Niet over het 4de' gebo'd.Want dan zou ze gegolden hebben de heiliging van den D; ag des Heeren, die het hart en de ziel, het begin en het einde is van gebo ...

19 november 1926
De Reformatie
F.
638 woorden
De vertrouwhaarheid van den tekst des Bijbeis.

De vertrouwhaarheid van den tekst des Bijbeis.

Br. A. V. d. W. te T. vraagt me, of het waar is, wat men hem yo'cir de' voeten wierpi, dat de tekst de Heilige Schrift in den loopi der. eeuwen zóó bedorven is, dat hij eigenlijk niet het minste vertrouwen verdient.Om onzen lezer een ten volle overtuigend en bevredigend antwoord te 'geven, ...

30 december 1927
De Reformatie
F.
310 woorden
Onverhoorde gebeden.

Onverhoorde gebeden.

Dezelfde lezeres vaa wie ik in de laatste twee nrs reeds leenige vragen beantwoordde, vraagt me ten slotte ook nog raad voor een levensmoede, die ten prooi is aan allerlei sombere gedachten, en wel bidt tegen den ban sfaarin hij zich besloten voelt, maar zonder verhooring te vinden. Zei vraagi, h ...

2 oktober 1925
De Reformatie
F.
975 woorden
Zondige handels-praktijken.

Zondige handels-praktijken.

'k Ontving twee brieven van Christelijke kantoonbedienden; beide een conscientie-kreet tegen de pressie van chefs of hoogergeplaatste bedienden tof handelingen, die in strijd zijn met Gods gebod. Den eersten brief, die zoogoed als niets danj vragen bevat, neem ik hier in zijn geheel over. Hij lui ...

24 december 1924
De Reformatie
K. F.
1293 woorden
Gebed om volmaaktheid.

Gebed om volmaaktheid.

W. te A. schrijft me het volgende: „Onlangs hoorde ik zeggen: Wat ik 't meest begeer, is een leven, Heer, vlekloos rein, hier op aarde met U." Daar zegt m'n christechart „amen" op. En toch — mogen we bidden om de immers onbereikbare volmaaktheid vóór 't sterven? Zou u daarover eens willen schrijv ...

20 februari 1925
De Reformatie
FERNHOUT.
F.
1562 woorden
van 11