GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

103 resultaten
Filteren
van 11
GEESTELIJKE ADVIEZEN.
De Reformatie
Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

Tot de vragen die reeds al te lang op een antwoord wachten, beho'Ort ook eene van onzen lezer B. te K. Van den volgenden inhoud: „Het gebeurt, dat men, ook na ernstige zelfbeproeving en voorbereiding, biji de viering van het Heilig Avondmaal geen innerlijke blijdschap smaakt en zich niet tot blij ...

De Reformatie
F.
1310 woorden
Het gebed.

Het gebed.

Als secretaris van de Glir. Mannenvereenigiiig te 1). zond P. IVI. IT. de vraag, in, „of het gebed vruchti i s d e r w e d e r ge b o o r t o".Deze vraag is niet kort en good te beantwoorden met een „ja" ol een „neen". Zoo zijn er héél wat vragen, 't Is de fO'Ut van velen — en wie van ons ...

De Reformatie
F.
1015 woorden
Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

II (Slot). We zijn het dus eens over deze twee dingen: ie. dat het Heilig-Avondmaal niet door Christus is ingesteld om den zijnen af en toe een ure van gevoelige geestelijke genieting te geven, maar tot sterking van hun geloof; en 2e. dat versterking van ons geloof ...

De Reformatie
K. F.
1204 woorden
Speculatie.

Speculatie.

Speculatie.IIIIn. Tot m'n leedwezen moest ik de vraag over speculatie een week langer op antwoord laten waciiten dan de inleiding beloofde.Kon het antwoord nu maar des te meer be^ vredigen.Helaas, ik vrees, dat het niet geven zal, wat onze inzender ervan hoopt. ...

De Reformatie
K. F.
1081 woorden
Het recht en de plaats der „Kenmerken” in het geloofsleven

Het recht en de plaats der „Kenmerken” in het geloofsleven

Zóó meea ik te mogen formuleeren het onderwerp, waarover onze lezer B, te D, eeii vraag inzond.De vraag zelve bestrijkt eigenlijk een veel gr.o.o^ veld.Ze luidt: „Heeft ons intellect een functie in öB geloofsleven te vervullen; en, zoo ja, welke? "Een vraag, zooals men ziet, ...

De Reformatie
K. F.
1852 woorden
Kon Jezus zondigen?

Kon Jezus zondigen?

Door de Synode-drukte ben ik met de beantwoording van vragen, die onderscheidene onzer lezers me toezonden, vrij wat achterop geraakt, 'k Zal m'n best doen, de schade zoo spoedig mogelijk in te halen.Naar den datum van ontvangst is dan het eerst aan de orde de vraag van H. Z. — als ik cons ...

De Reformatie
F.
1015 woorden
Adverteeren in „neutrale” bladen.

Adverteeren in „neutrale” bladen.

Een onzer le'zers, v. K. te A., zakenman, en in 't belang van zijn handel genoiodzaakt tot adverteeren, vraagt m'n O'ordeel 'Over. |iiï^||tQ®cte'Sr'e^' in z.g.n. neutrale bladen. ..--j'. .«-.-? *.-. : '..AJI.--SIk kan er inkomen, dat een christen, die — en andere christenen mogen er niet z ...

De Reformatie
F.
1198 woorden
Gensuur en ban wegens agfwijking in de leer

Gensuur en ban wegens agfwijking in de leer

V. te U. heelt moeite met de toepassing van de kerkelijke tucht in censuur en ban, wegens atwijking van de leer. Niet in het algemeen, want hij verstaat, dat Gods Woord haar eischt. ilaar wel, zoodra hij zich de grens-vraag stelt.Dat iemand, die b.v. de godheid onzes Heeren Jezus Christus ...

De Reformatie
F.
874 woorden
Handwerkjes op Zondag.

Handwerkjes op Zondag.

At weer een vraag over het 4de gebod!Of neen, niet over het 4de gebod.In dat geval zou ik deze verzuchting niet slaken. Niet over het 4de' gebo'd.Want dan zou ze gegolden hebben de heiliging van den D; ag des Heeren, die het hart en de ziel, het begin en het einde is van gebo ...

De Reformatie
F.
638 woorden
Correspondentie.

Correspondentie.

H. te E. Uw onderscheiding tusscten uze'lf ©n uw zaak kan ik niet aanvaarden.Natuurlijk, dat u de hoiökhouding van uw 'zaak behoorlijk gescheiden hondt van die voor uw privéen voor uw huishouding. Maar daarmee wordt uw zaalj niet iets dat buiten uw persoion om gaat, en dat niets heeft uit ...

De Reformatie
F.
609 woorden
van 11