GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

20 resultaten
Filteren
van 2
1890-08-17
De Heraut
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Wegens het vrijwillig bedanken van den scriba des kerkeraads N. H. Beversluis, is in zijne plaats benoemd (als scriba van den kerkeraad) de ouderling P. den Boer, aan welk adres men voortaan gelieve te adresseeren.Namens den kerkeraad van Oud-Beierland, H. J. VAN ZETTEN.De ke ...

De Heraut
H. J. VAN ZETTEN.
H. VAN DER KAA-ouderling.
R. SIMONS
»
M. BOMGAARS
»
Is. DIEPENHORST
diaken.
P. DURBELDAM
Ds. R. W. J. RUDOLPH
consulent.
J
D. V. D. VELDEN
consulent.
W
RINGNALDA
570 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Te Saint Aubin de-Bloye in de Gironde (Frankrijk), schijnt eene beweging ontstaan te zijn naar het protestantisme. Eerst hield men er elke maand godsdienstoefeningen, tegenwoordig reeds wekelijks. Een 400 A 450 Roomschen wonen de diensten bij. Weldra denkt een candidaat in de godgeleerdheid van M ...

De Heraut
WINCKEL.
915 woorden
Jngezouden Stukken.

Jngezouden Stukken.

II. Den WelEerw. Zeer Gel. heer Ds. J. : Ï. C. WAGENER, V. D. M. te Antwerpen. (Butten verantwoordelijkheid van de Redactie).Weleerw. Zeer heer!Het verantwoordelijkheid van dit noemt, ontvingen: »Koningrijk 1. gi ...

De Heraut
(get) A. J. RICHARD."
Uw dienstw. dr.
W. F. A. WINCKEL.
1283 woorden
HOOFDONDERWIJZER,

HOOFDONDERWIJZER,

Wordt gevraagd tegen primo Nov. in de nieuwe Christ, school te Boven Smilde, een positief GereformeerdHOOFDONDERWIJZER, op nader overeen te komen salaris. • Sollicitanten gelieven zich aan te melden vóór 15 Sept. bij een. der ondergeteekenden.JAN W. DE VRIES. D. HOGEWIND. ...

De Heraut
41 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Klein begonnen. Van Stanley hebben ook de jongere lezerS zeker dezer dagen wel gehoord. Gedurig toch spreekt men over den beroemden reiziger in Afrika, 't Zal hun dus wel aangenaam zijn te vernemen, wie eigenlijk die Stanley is, Stanley werd in 1841 geboren ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
965 woorden
„Die heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zocken.”

„Die heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zocken.”

Dengenen wel, die mét volharding in goeddoen, heerlijk heid, en eer, en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Rom. 2:7. Telkens komt de Heilige Schrift er op terug, dat er geen aanneming des persoons is bij God.Onder menschen moet er „aanneming des p ...

De Heraut
KUYPER.
1261 woorden
Dr. J. WOLTJER.

Dr. J. WOLTJER.

Gereformeerd Gymnasium.Zij, die nog we-nscK"? : -t©egeïatc-n te'wotdeH tot de iste of tot de 2de klasse van he Gereformeerd Gymnasium, moeten zich aanmelden vóór 37 Ansrastas bij den ondergeteekende. Het toelatings-examen zal D. V. worden gehouden den 3 September. De lessen beginnen 3 Sept ...

De Heraut
61 woorden
Dr. A. KUYPER.

Dr. A. KUYPER.

Traciaai ra iei Siliatli.Historische dogmatische studie, DOORAmsterdam.Prgs ƒ 1.60. eebonden f 2, 10.J. A. WORMSER ...

De Heraut
14 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Ned. Geret. Kerken. TWEETAL: Maassluis, J. Hania P.Jzn. te Oosterbieruni en H. H. Veder te Schiedam. BEEOEPBN: Maassluis, J Hania P.Tzn. te Oester bieriim. — Franeker, J. Osenga te Gouda. — Har .melen, C. Ynsonides te Ouderkerk aan den IJssel. — Renkum, J. J. Weste ...

De Heraut
451 woorden
G. A. GOLDSCHMEDING

G. A. GOLDSCHMEDING

...

De Heraut
0 woorden
van 2