GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

46 resultaten
Filteren
van 5
1890-11-03
Inaugurele redes
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 30

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 30

32 toekwam. Ten einde aan deze behoefte, die zich steeds sterker gevoelen deed, tegemoet te komen, werd dan aan zulke staatsdeelen, waar en voor zoover de lex die ze in het leven riep zulks toeliet, als toevoegsel rechts­ persoonlijkheid toegekend ten opzichte van hun vermogen, d. i. in dien krin ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
341 woorden
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 7

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 7

9 Nogonlangs werdstelsel,waarbij in hetvrijheid eendie absolute oog springt,al zeer gebaatis.Ik hebder jongste geschriften, datverscheenentoepassing doel hetStaatzijne, naardatgenoemd: ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
229 woorden
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 22

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 22

24 Op dezelfde wijze vielen toen recht en geweld samen als thans nog, buiten het burgerlijke leven in de geschie­ denis der Staten, recht en geweld hand in hand g a a n : men verschafte zich zelf recht. Het zwaard of de speer waren de oudste symbolen van het recht en als oorspronkelijken vorm van ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
317 woorden
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 8

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 8

rooefenaren van het Staatsrecht aan vaste regels en wetten onnoodig en overbodig. Want staatsrecht was vorstenrecht, staatsmacht vorstenmacht, staatswil vorstenwil: wat de abstractie-Staat niet kan, te weten voor elk bijzonder geval zijn wil uiten, dat kon de Vorst-Staat w e l ; de eerste ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
330 woorden
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 31

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 31

33 aber keine Person. A l s Privatrechtssubject war sie eine Person, aber keine reale Einheit." De specifiek romeinsrechtelijke gevolgen dezer rechtsbeschouwing waren: de volkomen negatie van eiken juridischen band tusschen de eenheid en de veelheid in de gemeenschap; het onbekend zijn van licham ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
391 woorden
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 9

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 9

11 Deze justitia heet echter voor den jurist onverschillig, r), Daarmede heeft hij niets te maken. Toch licht de schrij­ ver op eene andere plaats 2) een tip van den sluier op om te doen zien wat de verborgen drijfveer van den staat zijn moet. Dezelfde aequitas of justitia, die zich als onverschi ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
607 woorden
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 23

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 23

25 zijn zaak, dezelfde som als de schuldenaar betalen.te moetenOok het wraakrecht was oorspronkelijk van overheids­ wege onbeperkt en vond zijn grens in de door de kren­ king bij den gekrenkte verwekten toorn. In de uitoefening van dit recht deed echter de omgeving haar invloed hoe ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
302 woorden
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 32

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 32

34 het begrip van persoon of rechtssubject, en het die uitdrukkingen eenvoudig uit het Romeinsche recht overnam, was het begrip zelf toch van den aanvang af aanwezig. Maar terwijl het Romeinsche recht niet verder gekomen was dan den mensch in den afgezonderden kring van het privaatrecht zelfstand ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
303 woorden
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 10

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 10

/12 belang de bijzondere eigendom zijn bestaansgrond vindt»: »cessante causa cessat effectus." Deze gedachtengang doet sterk vermoeden dat er inder­ daad geen groot onderscheid is tusschen de billijkheid, rechtvaardigheid en ordinantiën Gods aan de eene zijde, en het algemeen belang aan de ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
372 woorden
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 11

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 11

«3 doch de Staat niet rechtens tegenover den scheepsbouw­ meester tot betaling. Immers rust op den Staat geen rechts­ plicht, maar enkel een zedelijke plicht. Alleen legt de Staat aan het Departement van Marine den plicht op, zóó te han­ delen alsof de scheepsbouwmeester een recht had ; en dit is ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
312 woorden
van 5