GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

7 resultaten
Filteren
1930-09-19
De Reformatie
„Onze Zending”.

„Onze Zending”.

Op idit Maandblad voor de Gereformeerde jeugd vestigen wij gaarne nogmaals de aandacht. Het wowH op prachti'g glanzend papier gedrukt, telt 8 bladzijden per nummer, geeft 'keurige illustraties, woridt door deskundigen gevuld, en kost maar weinig. Men informeere eens bij de redactie te Rotterdam, ...

19 september 1930
De Reformatie
J. D. W.
53 woorden
Het individuliteitsbeginsel in de moderne letterkunde.

Het individuliteitsbeginsel in de moderne letterkunde.

In het vorig artikel heb ik getracht eenige vragen te beantwoorden die naar mijn meening van genoegzaam algemeen belang waren, om er de plaatsruimte van deze rubriek aan te besteden. Nog bleven daarna een tweetal vragen over, die op dezelfde wijze behandeling verdienen en zelfs een afzonderlijk a ...

19 september 1930
De Reformatie
C. T.
1476 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

IIL De zaak-Dr A. Noordtzij. Een der eerste zaken, waaromtrent de Generale Synode een beslissing nam, was die aangaande Dr Noordtzij.De kerk van Doom verzocht, dat door de Synode voor bijzondere gevallen aJs dat van Dr Noordtzij een uitzondering op den ...

19 september 1930
De Reformatie
HEPP
1231 woorden
Herinnering.

Herinnering.

8 October a.s. wordt gedisponeerd over het abonnementsgeld voor den termijn 1 October 1930—31 Maart 1931 (ad f 2.50-1-15 ets dispositiekosten).In verband hiermede verzoeken wij onzen abpnné's, die er de voorkeur aan geven het bedrag te remitteeren, dit vóór genoemden datum te willen doen. ...

19 september 1930
De Reformatie
DE UITGEVERS
48 woorden
Ik dien...

Ik dien...

De oudste zoon diende den vader. Hij zegt zelf, dat hij trouw diende. Nooit overtrad hij zelfs 's vaiders gebod. Dat wist hij' onmiddellijk!. Liet daarop. Hij behoefde er niet over na te denfcen: is er ook eens iets geweest tusschen vader en mij... ? Neen, hij wist het dadelijk': van z' ij n kant ...

19 september 1930
De Reformatie
J. W.
590 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

In de conclusie over het Vrouwenkiesrecht in het verslag van Dinsdag staat een kleine fout. In-den vierden regel staat „toch te onderscheiden". Dit moet zijn „wel te onderscheiden". 15e zitting. Met samenzang van Psalm 103 : 1 en 11 en gebed door den praeses ...

19 september 1930
De Reformatie
6296 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Ds Miedema ridder. In de „Gron. Kerkbode" schrijft Ds v. d. V(egte) het volgende stukske, dat men ook buiten Groningen wel eens mag lezen. Ds Miedema is zéér bekend, en toch kennen velen hem niet. We weten dan ook meteen dat ridderordes ook nog wel eens aan het goe ...

19 september 1930
De Reformatie
J. W.
2730 woorden