GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

19 resultaten
Filteren
van 2
1934-10-12
De Reformatie
Het oordeel over de Afscheiding door het periodiek geschrift „Vaderlandsche letteroefeningen”.

Het oordeel over de Afscheiding door het periodiek geschrift „Vaderlandsche letteroefeningen”.

In 1837 — bij eene recensie van een werk geschreven door Mr C. M. van der Kemp — schreef de redactie van bovengenoemd tijdschrift van zich zelf: „Dit tijdschrift is geen orgaan van de een of andere secte ... Mannen die tot verschülende kerkgenootschappen behooren werken aan hetzelve. In de beoord ...

12 oktober 1934
De Reformatie
J. DE LANGE
1254 woorden
Bronnen-Publicatie.

Bronnen-Publicatie.

Aan bewerking van de geschiedenis der Afscheiding heeft hel nu een eeuw lang niet ontbroken.Het tijdschrift „De Reformatie" met zijn vele berichten omtrent de vervolging was van meetaf een goudmijn. De opeenvolgende synodale Acta hielden ons van den gang van hel nieuwe kerkelijke leven ger ...

12 oktober 1934
De Reformatie
J. C. RULLMANN
1424 woorden
Rondom de Cocks „Drie Achitofels”. ¹)

Rondom de Cocks „Drie Achitofels”. ¹)

Da Costa had aan dr Capadose gevraagd of hij De Cocks „Drie Achitofels" had gelezen. Deze schreef daarop in een brief d.d. 21 Juni 1836: „ja en met verontwaardiging; neen zulk een schrijven kan in waarheid de goede zaak geen goed doen... Daarentegen heb ik het stuk 2) van Le Roy met buitengewoon ...

12 oktober 1934
De Reformatie
Dr J. A. H. J. S. BRUINS SLOT
1451 woorden
De „Vader der Zeeuwsche Kerken”.

De „Vader der Zeeuwsche Kerken”.

(Ds C. Steketee van Nieuwdorp.) AUerwege is in den laalslen tijd geschreven over de figuren, die in de vuurlinie van de Afscheidingsbeweging hebben gestaan en daarmede is de gedachtenis aan deze voortrekkers opnieuw verlevendigd. Terecht, want het is hun werk gewee ...

12 oktober 1934
De Reformatie
C. T.
1731 woorden
Het begin der Afscheiding in Drenthe.

Het begin der Afscheiding in Drenthe.

Drenthe stond in vroeger eeuwen bekend als een arm land en niemand stelde veel belang in het bezit ervan, omdat het zijne bezitters meer last berokkende dan voordeel aanbracht. Evenzeer was de bevolking arm ten opzichte van het godsdienstig en kerkelijk leven. Wel waren de inwoners in den loop de ...

12 oktober 1934
De Reformatie
H. A. DIJKSTRA
2069 woorden
De Leidsche Oefeninghouder J. le Feburé.

De Leidsche Oefeninghouder J. le Feburé.

In mijn geschrift „De Afscheiding te Leiden" (uitgegeven door J. H. Donner te Rotterdam) heb ik van den Leidschen oefeninghouder Ie Feburé medegedeeld, dat in de liste civique van 1811 als zijn beroep vermeld wordt „sécheur de camelot".Latere navorschingen hebben mij van dezen merkwaardige ...

12 oktober 1934
De Reformatie
J. DE LANGE
1081 woorden
Prof. Haitjema en de Afscheiding.

Prof. Haitjema en de Afscheiding.

Wat de Voorzitter van het Nederlandsch Hervormd Verbond tot Kerkherstel blijkens krantenverslagen in het begin van dit jaar over de Afscheiding gesproken heeft, is door hem zwart op wit gepubliceerd in het tijdschrift „Onder Eigen Vaandel", waarvan hem de eindredactie is toevertrouwd. We kunnen d ...

12 oktober 1934
De Reformatie
Dr G. M. DEN HARTOGH
1662 woorden
Afscheiding en Doleantie.

Afscheiding en Doleantie.

De Afscheiding is in de vorige eeuw niet de eenigc kerkelijke beweging in ons vaderland geweest. Op haar is ruim vijftig jaar later de Doleantie gevolgd. En de vragen, die reeds meer dan eens gesteld zijn, en ook nu nog, niet alleen historische, maar ook actueele beleekenis hebben, kunnen als vol ...

12 oktober 1934
De Reformatie
G. KEIZER
1836 woorden
„Gezindheid” of „kerk”.

„Gezindheid” of „kerk”.

hl do dagpn der Afscheiding is er vreesolijfc gesold met het „kerk-begrip". Met name de uit-©enrukking van kerk ©n kerk-iastituut heeft hier betooverend gewerkt. Precies zoo betooiverend, als Paulus het bedoelt, wanneer hij de Galatiërs vraagt, wie hen, uitzinnigen, betooverd heeft, dat ze d© waa ...

12 oktober 1934
De Reformatie
K. S.
1347 woorden
De Regeering en de Afscheiding.

De Regeering en de Afscheiding.

Sinds Groen van Prinsterer in 1837 de Maatregelen door de Regeering tegen de Afgescheidenen genomen, aan het Staatsrecht toetste tot op de kerkhistorische en staatsrechtelijke studie van den vrijzinnigen Mr S. Sybenga uit 1932, is de beoordeeling van de vervolgingen uit de jaren dertig der vorige ...

12 oktober 1934
De Reformatie
E D. KRAAN
4862 woorden
van 2