GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
1935-02-22
De Reformatie
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Flnrifoxmiteit der kerk en epigonisme (nieuwe reeks) XIIL Inderdaad, na helgeen gezegd is, mag, ook zonder dat tiij eenigen grond geeft voor de aanklacht van met-den-rug-naar-zijn-eigen-broedersgaan-staan, elke gereformeerde zich onbevangen plaatsen voor de vraag: ...

22 februari 1935
De Reformatie
K. S.
2517 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Toen wij nog in tenten woonden." Herinneringen uit de dagen van den Schoolstrijd. Gebundeld door H. J. V. Wijlen. Oosterbaan en Le Gointre — Goes. Zoo'n boek geeft menigen liefhebber van de School met den Bijbel een aangenaam, leerzaam uurtje, dat doet danken voor ...

22 februari 1935
De Reformatie
G. M.
K. S.
1455 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Een zeer lielangrük \m\.') Da.t er in onzen tijd toch nog gestudeerd wordt, blijkt zoo af en toe uit enlcele symptomen, die juist derhalve voor onzen tijd nog moedgeveaid kunnen worden genoemd. •Zulk een symptoom is de verschijning van den tweeden herzienen ...

22 februari 1935
De Reformatie
J. W.
1349 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„De heele kndde nog eens naar buiten", o confessioneeien! We hebben in het hoofdartikel van verleden week gesproken over de parabel van Huber, gelijk die door Ds Groot Enzerink in de bekende confessioneele Afscheidings-herdenkings-redevoeringen was oververteld, en ...

22 februari 1935
De Reformatie
A. L. C. KROMSIGT.
K. S.
2420 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Godsdienstige Ontwikkeling en Godsdienstige Opvoe' ding volgens de Indlvidual-Psychologlsche School. , vi.Ook de Ind'.ps. is niet voraussetzungslos.Integendeel — haar apriori's zijn jn de beschouwingen zeer goed te herkennen. Er ligt dan ook wel degei ...

22 februari 1935
De Reformatie
J. WEGGEMANS.
1153 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Drietal teGeesteren-Gelselaar: Cand. J. A. van Arkel te Rotterciam, Cauil O. C. Broek Koelofs, hulppred. te Nijverdal en Cand. F. i.j, Dijk, hulppred. te Haaksbergen.Tweetal te; Zutphen; J. C. Hagen te Sprang en J. W. de J ...

22 februari 1935
De Reformatie
308 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Kerkelijke geëeeMheül en ïerËondsielioorzaaisIiell („Een roepstem" heantvraorfl.) II. (Naar de ééae avondmaalstafel? )•Met vollea aandrang wordt door den eersten spreker van den Leidschen herdenkingsavond vermanend lieengeweze ...

22 februari 1935
De Reformatie
K. S.
3317 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Nieuwe ïerzenbundels. Na de beantwoording in arükclvorm van vr.agen over boeken, die eenige voorafgaande nummers in l> eslag nam, komen nu aan de arde verschillende nieuwe uitgaven, die ter bespreking aan ons blad werden toegezonden.En. dan begin ik met e ...

22 februari 1935
De Reformatie
C. T.
1503 woorden
Repliek.

Repliek.

Ds Steen te Andijk heeft een ziestal artikelen geschreven ter beantwoording van hetgeen wij als verweer tegen zijn aanval in het „Gereformeerd Theologisch Tijdschrift" schreven. Toen de vraag, of „De Reformatie" een eventueel verweer zou willen opnemen ons bereikte, hebben wij ons daartegen niet ...

22 februari 1935
De Reformatie
J. W.
2447 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Slapende van droefbeid. .... en vond hen slapende van droefheid. Lukas 22:45.Droefheid kan zoo vermoeien.Niet de droefheid op zichzelve, want deze is door haar geestesspaiming veeleer oorzaak dat ook de lichaamskrachten geen afmatting of inzinking ken ...

22 februari 1935
De Reformatie
v. A.
741 woorden