GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1935-10-11
De Reformatie
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Huwelijk en crisis. II. Zagen wij een vorige maal, dat er inderdaad een reden was om thans over huwelijksnood te spreken, ïaan den anderen kant mag niet vergeten worden, dat er nog een geheel andere factor is, welke in onzen tijd den ...

11 oktober 1935
De Reformatie
Dr A. C. DROGENDlJKj.
1270 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Naar de Kerlt. In de wereld, waarin Paulus het evangelie predikt van den HEER Jezus, werd ieder, die krachten 'doen kon, zooals duivel-verbannen, ziekten genezen, ook HEER genoemd. Het was hun eerènaam onder de menschen, als bemiddelaars tusschen goden en menschen. ...

11 oktober 1935
De Reformatie
v. d. B.
798 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Een „Grereformeerd" Weekblad en een „Gereformeerd" congres. De redactie van het weekblad „Woord en Geest" deelt in het laatste nummer mede, dat in de redactie zijn benoemd Dr R. B. Evenhuis, Ned. Herv. predikant van Scheveningen, en Dr K. H. Miskotte, Ned. Herv. pr ...

11 oktober 1935
De Reformatie
K. S.
Redactie.
2502 woorden
GESTELIJKE ADVIEZEN

GESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Verzachting van de stervenssmarten. Als antwoord op mijn vorig artikel kreeg ik van twee medici eenige lectuur toegezonden, die handelt over bovengenoemd onderwerp. ...

11 oktober 1935
De Reformatie
D. v. D.
1089 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Oliver Cromwell.') n. Cromwell verovert de macbt. Tien jaai- lang heeft Karel I zonder Parlement geregeerd. Maar in 1640 dwong hem ©en strijd met de Schotten, en de geldverlegenheid die daarvan het gev ...

11 oktober 1935
De Reformatie
H. SMITSKAMP.
861 woorden
Correspondentie van de Redactie

Correspondentie van de Redactie

V. S. te R. II vraagt mij naar betrouwbare litteratuur van gereformeerde zijde over het Hooglied. Indien „betrouwbaar" beteekent: „dogmatisch-niet-bedenkeluk", dan is er wel iets te noemen. Maar ik vermoed, dat U onder „betrouwbaar" verstaat: „niet alleen dogmatischonbedenkelijt, maar ook juist i ...

11 oktober 1935
De Reformatie
Red.
169 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

(Prof. Dr J. Wille, Taalbederf door de School van Kollewijn, Amsterdam, Paris, 1935.)Hioe! met een gaazenschacht, gegrepen in de vingeren, Beveelt ge aan 't vluchtig woord: Rust op dees broze stof!De spreker ging voorbij; zijn adem is gebleven: Hdj stierf; zijn adem leeft, zijn ziel ...

11 oktober 1935
De Reformatie
D.
1691 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Drs D. Langedijk. De Schoolstrijd — N. V. Drukkerij van Haeringen, 's-Gravenhage. 1935.De schrijver heeft op, zoover wij kunnen nageian, verdienstelijke wijze een overzicht gegeven van den schoolstrijd. Hij begint met 't söhoolwezen tijdens de republiek, en handelt verder tot en met den ti ...

11 oktober 1935
De Reformatie
K. S.
774 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: Terneuzen: W. v. d. Heide te Stadslcanaal en P. v. d. Marel te Driesum.Beroepen te: Wierden: W. Sciieele te Hoogersmilde.Intrede te: Leek: J. A. Gravestein. Tekst: Jer. 1:11 en 12. Opende: Cand. F ...

11 oktober 1935
De Reformatie
Ds A. H. VAN MINNEN
Ds T. J. HAGEN
504 woorden
POPULAIR-WETEN-SCHAPPELJIKE SCHETSEN

POPULAIR-WETEN-SCHAPPELJIKE SCHETSEN

Geloofsgenezingen in Moettlingen? V. Definitieve of . . . schUngenezingen? Ook in het tegenwoordige Moettlingen werkt een enorme suggestieve macht. Wie er heen gaat, heeft toch reeds het volgende ondergaan: hij heeft gehoord van de genezingen in Moett ...

11 oktober 1935
De Reformatie
P. JASPERSE.
2004 woorden
van 2