GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
1936-02-07
De Reformatie
Geen hiaat.

Geen hiaat.

Het is niet verheffend te lezen in Mattheus 16 wat de menschen van Jezus begrepen hebben. Het allermeeste schijnt te zijn, dat zij in Hem een voorlooper zien. Op zijn allerschoonst zullen zij zich slraks Zijner herinneren. Maar de Heiland stelt daar iets anders tegenover. Hij zal geen menschen kr ...

De Reformatie
V. d. B.
934 woorden
Het werk Gods in het kerkelijk gebeuren te Amsterdam in 1886.

Het werk Gods in het kerkelijk gebeuren te Amsterdam in 1886.

De Heere regeert.Dit Schriftwoord, zoo menigmaal in de Psalmen voorkomend, en zoo dikwerf in Israels geschiedenis bevestigd, bleek evenzeer waar in de latere eeuwen en betreffende de Kerk en hare reformaties telkens.Luther trad op begen de aflaatprediking, en wilde de menschen weer ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
1617 woorden
O. Volk van

O. Volk van

O, Volk van God, dat zonkt in smaad door trouwverbreking; Maar, in dien smaad gezift, weer boete doend', met smeeking Aanciept der Vaderen God: „O God; stuit de ontwrichting Van zielevastheid, van Uw Kerk, van 't vaste Woord!" God heeft gehoord! Uit deernis met uw smaad, schonk u Zijn trouw deez' ...

De Reformatie
62 woorden
Zoomin water en

Zoomin water en

Zoomin water en vuur elkaar verdragen of ook het lam en de wolf saam op den weg kunnen wandelen, evenmin zal het mogelijk blijken, duurzaam in dezelfde Kerk als belijders en als bestrijders van het aloude Christengeloove saam te bidden tot den Heere onzen God.Laatste Woord totde con ...

De Reformatie
Dr A. Kuyper
57 woorden
Wat Kierkegaard honderd jaar geleden schreef.

Wat Kierkegaard honderd jaar geleden schreef.

„Das Romantische liegt eigentlich darin, dass die zwei Halften einer Idee aaseinandergehalten werden durch etwas dazwischen liegendes Ftemdartiges. Da Adam geschaffen war, vetlangte Adams Idee ihr Supplement in Eva Eva kommt und das Romantische ist vorbei, es ist Ruhe. Der Mensch ist erschaffen, ...

De Reformatie
186 woorden
Dr A. Kuyper in Doleantietijd: IJzer tegen leem.

Dr A. Kuyper in Doleantietijd: IJzer tegen leem.

Tusschen reformatie en romantiek ligt ©en diepe kloof.De romantiek kan de wereld in bouw en geschiedenis alleen maar in de ongebroken „spanning" zien; die spanning is er van weg© de in wereldbouw en - geschiedenis bestaand© eenheid der contrasten. Een spanning, die dus in den grond niet „c ...

De Reformatie
K. S.
2657 woorden
Bij „axiopostie” mag

Bij „axiopostie” mag

Bij „axiopostie" mag men niet over één nacht ijs gaan.Het Conflict gekomen, blz. 18. ...

De Reformatie
Kuyper
14 woorden
Wie iemand een

Wie iemand een

Wie iemand een lucifer reikt, wetende dat hij daarmee brand wil stichten, zondigt.Het dreigend Conflict, 43. ...

De Reformatie
Kuyper
16 woorden
Scheiding en Doleantie.

Scheiding en Doleantie.

Uit „Heraut” 12 Oct. 1884, No. 353: „Hoe dezerzijds over de Scheiding in 1834 werd gedacht, behoeft niet nader uiteen gezet. Het T r a c- taatoverdeReformatieis daarover duidelijk. Ook hoe we over Kohlbrügge's afscheiding te Elberfeld denken, verheelden we niet.Zonder twijfel waren ...

De Reformatie
K. S.
96 woorden
Richting-drijvers en gehoorzame knechten.

Richting-drijvers en gehoorzame knechten.

II. (Vervolg van het 2e blad.)Het conflict dreigde, en zie... het is geijomen- Reeds ging bet geroep van allen kant „p: Naar uwe legertente terug o Israël, want niets, niets heeft deze schorsing met de waarlieid Gods te maken. Die schorsing is alleen maar, f ...

De Reformatie
A. JANSE.
1435 woorden
van 3