GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1936-02-28
De Reformatie
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

„In de Schaduwen van Morgen". III. Al is naar onze meening de beantwoording van de vraag in hoeverre sommige, ook door Prol. 'Huizinga genoemde denkers met hun werken ditecten invloed hebben uitgeoefend op de geestelijke gesteldheid ...

28 februari 1936
De Reformatie
B. t. B.
1751 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Verantwoordelijkheid bij literair genot. I. Ontvankelijkheid voor literatuui- openbaart zich in de jeugd als „houden van lezen", ook wel reeds als „houden van gedichten". Dit genot is spontaan en argeloos. De beteekenis van deze spon ...

28 februari 1936
De Reformatie
D. J. G.
1912 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Een eenvoudig evangelie? Evangeüseeren is het brengen van het evangelie.Prediken en catechiseeren is ook het brengen van het evangelie. Of ik spreek in een park, of dat een predikant voorgaat in een kerk, of een koor zingt in een ziekenhuis, ol een dienaar des Woords catechiseert, h ...

28 februari 1936
De Reformatie
N. B.
717 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Marcion, het evangelie van den vreemden god. III. Marcions goden. De leer van Marcion kunnen wij niet teekenen, zonder dat wij de vraag beantwoord hebben, of hij gerekend moet worden bij de groote stro ...

28 februari 1936
De Reformatie
M. VREUGDENHIL.
2115 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Moest de Messias lijden? En sterven? I. Het bevestigend antwoord op de vraag: „Moest de Messias, de Christus, lijden? " was bezwaarlijk te geven door hen, die de messiaansche verwachtingen der Joden koesterden, ten tijde dat Jezus onder ons woonde.Simeon wis ...

28 februari 1936
De Reformatie
R. S.
1909 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Niet onder de doornen. Braakland is geen woestijn. De woestijn ligt daar onbeheerd, zonder eigenaar; er is nimmer aan haar gearbeid. Ze kan prachtig zijn in haar eindelooze welving en eenzame woestheid. Maar braakland heeft geen schoons. Het is akkerland, doch dat ...

28 februari 1936
De Reformatie
v. A.
986 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

De Philosophie bij het Creatianisme. IV. Nog ©en ander veld van onderzoek naar de erlelijkheid van geestelijke eigenschappen word; ! ons geboden door de tweelingen-studie. Tal van romaiisclorijvers hebben zich er op toegelegd, om éem ...

28 februari 1936
De Reformatie
LOS.
1064 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Moet dat nu zóó? " (VI.)Wie mijn betoog tot het laatste gedeelte toe heeft gevolgd, zal daarin voornamelijk den grond aangegeven vinden, waarop ik de bewering zelf dwaas moet noemen welke achter de „polemiek" der laatste maanden eeii tegenstelling Kampen—^Amsterdam durft zoeken. HJJ simpe ...

28 februari 1936
De Reformatie
K. S.
K. SCHILDER.
1520 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Het Tweede Reveil en wij. I. l> e Doleantieherdenking ligt weer achter ons.Wat was de Doleantie? Ze was een uiting van nieuw Reveil in ons land. Ingezonken was het geestelijk leven alomme. In de Christelijke Geref. K ...

28 februari 1936
De Reformatie
v. L.
2100 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Waar is de scheidbrief? / • • Het zal de aandacht hebben getrokken, dat in d Amsterdamsche vergadering, die onlangs van hervormde "ijde belegd is, om over de doleantie te spreken, weer het bekende motief naar voren is gebracht van den „Scheidbrief", dien de Heere „nog niet" aan de „moeder" ...

28 februari 1936
De Reformatie
K. S.
2461 woorden
van 2