GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1936-03-27
De Reformatie
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Kruis en kruis. Simon van Cyrene moest het kruis voor Jezus dragen.Maar hij kon het niet.Want het kruis was niet een dood stuk hout. Dat konden de gespierde armen van den krachtigen kleurling uit Afrika wel overnemen.Maar HET kruis, dat moest C ...

27 maart 1936
De Reformatie
F. C. M.
833 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Naturalistische elementen in „Bartje". I. Dat deze roman (schoon aan het Christendom niet vreemd) Christelijk, dat wil zeggen Schriftuurlijk, zou zijn, is een waan, die voor den Calvinist bij nauwer toezien spoedig vervliegt, i) Iets ...

27 maart 1936
De Reformatie
D.
925 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Dragen en wegnemen. Er zijn van die bepaalde Schriftplaatsen, die geregeld onnauwkeurig worden geciteerd. Het moet eigenlijk een beetje voorzichtiger gezegd worden. Hun weergave in het citaat wijkt af van de Statenvertaling. Soms ligt de reden van deze afwijking in ...

27 maart 1936
De Reformatie
R. S.
1531 woorden
Als onze Lezers

Als onze Lezers

Als onze Lezers ons adressen opgeven zenden wij gaarne proefnummers van dit blad. ...

27 maart 1936
De Reformatie
De Administratie.
13 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Moet dat nu zóó? " (X.)Naar mijn meening nu toont de gang van zaken, met name dan voorzoover het enkele persuitingen van den laatsten tijd betreft, dat er in de kerken een zekere onvastheid is, ook met betrekking tot de genoemde politieke stroomingen.Er is b.v. gezegd: het gezag de ...

27 maart 1936
De Reformatie
K. S.
2679 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: Wierden: H. J. Riphagen te Schoonebeek en A. J. Stolte te Gameren.Aangenomen naar: Boxum: Cand. J. Thomas, hulppred. te Utrecht.Intrede te: Zevenhoven en Noorden: Cand. W. van Dijk. Tekst: 1 Cor. 1:23.Afscheid ...

27 maart 1936
De Reformatie
813 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

y Intellect! De „Groene Amsterdammer" publiceert een reproductie van een duitsch kalenderblaadje, anno 1935, met 'olgenden tekst: I n t e 11 e k t! ' Hinweg mit diesem Wort dem-bösen mit seinem jüdisch grellen Scliein! Nie kann ein Mann von deutschem Wesen e ...

27 maart 1936
De Reformatie
2435 woorden
Herinnering.

Herinnering.

8 April geven wij de kwitanties af voor het mentsgeld over den termijn 1 April—30 September! (ad f 2, 50 - f- 15 ets incassokosten). In verband Met» verzoeken wij onzen abonné's, die, teneinde deze 'm kosten te vermijden, er de voorkeur aan geven liill drag te remitteeren, dit vóór genoemden datu ...

27 maart 1936
De Reformatie
DE UITGEVERS.
154 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

De wenkende wereld-conferentie. I. Een wereld-zendings-conferentie als in 1910 te Edinburg werd gehouden hebben wij na dien tijd niet meer gehad. Het lag wel in de bedoeling om de tien jaar op eenzelfde wijze bijeen te komen, maar na ...

27 maart 1936
De Reformatie
J. D. W.
1204 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Gedenkboek Chr. Nat. Schoolonderwijs. 1860-1935. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de bekende vereeniging voor C.N.S. werd door de Hoofdcommissie een gedenkboek uitgeg^veii Dat vind ik een zeer geslaagd boek, voor o^ geschiedenis van onsi schoolwezen van ...

27 maart 1936
De Reformatie
G. MEIMA.
538 woorden
van 2