GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1937-02-12
De Reformatie
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Slapende geloovigen. De gemeenten, aan wie de Brief aan de Efcziërs geschreven werd, vormden ten deele ©en ECCLESIA DORMANS, een slapende kerk! Paulus doet lot hen de roepstem uitgaan: Ontwaakt gij die slaapt en staat op. uit de dooden! (Efeze 5:14). Wanneer men de ...

12 februari 1937
De Reformatie
N. B.
758 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Op iiet Feest. De hoogste Profeet en Leeraar heeft hier het woord en getuigt van Zijn uitgang, dien Hij zal hebben te volbrengen te Jeruzalem.Van dat gezichtspunt moeten we de woorden zien, die de Heere hier heeft gesproken.Het is profetie.We b ...

12 februari 1937
De Reformatie
VAN RAALTE.
836 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Prof. Hepp over de ziel. (II.) Nadat mijn eerste artikel verschenen was, ontving ik onderstaand artikel van Ds J. M. Spier te 's-Gravendeel, met verzoek het te willen opnemen in „De Reformatie". Aan dit verzoek voldoe ik gaarne. Tegenover de polemiek, die Prof. Hep ...

12 februari 1937
De Reformatie
J. M. S.
K. S.
Dr L. H. Wagenaar
C. V.
3789 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Naar een nieuwe psalmberijming? II. Op veel van - wat Ds Hasper in ons vorig nummer opgemerkt heeft, Jiunnen 'wij zwijgen; omdat het onze volle instemming heeft. Vóór wij daarom in eigenlijken zin van wal steken, moge ons een uiting van oprechte blijdschap u ...

12 februari 1937
De Reformatie
K. S.
1863 woorden
POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHETSEN

„Het Proces tegen Jezus van Nazareth". II. „Voor het Sanhedrin". Den vorigen keer zagen wij hoe de Heiland op grond' van godslastering, zonde tegen het derde gebod', schuldig verklaard werd.We w ...

12 februari 1937
De Reformatie
D. K. W.
1636 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Boerenboek. Langen tijd, te lang zeker, heeft de literatuur alleen oog gehad voor de stad en den stadsmensch. Daar waar het leven zich het heftigst openbaarde, waar voortschrijdende techniek en kunst den mensch voor steeds nieuwe problemen plaatsten, waar nieuwe le ...

12 februari 1937
De Reformatie
H. S.
1114 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Ghineescbe immigranten in Nederland. (Oe Zending onder de Ghineezen in ons land.) De wereld is erg klein geworden. Wat vroeger op groolen afstand te zoeken was, vinden we nu vlak aan onze deur.Dat valt direct in 'toog, als ge ...

12 februari 1937
De Reformatie
J. v. d. L.
1375 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Almanak van het Studentencorps P. Q .1. — Kampen, G. Pb. Zalsman, 1937. Het studentencorps „Fides Quaerit Intellectum" heeft zijn almanak weer gepubliceerd; bizondere omstandigheden zijn oorzaak, dat deze aankondiging, die ik, evenals vorige jaren, op verzoek gaarn ...

12 februari 1937
De Reformatie
K. S.
646 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: Bierum: B. Holwerda te Kantens en H. Mulder te Homhuizen-KIoosterburen.'s-Gravenhage-West (vac. Dr K. Dijk): Dr G. C. Berkouwer 1 te Watergraafsmeer en L. Oranje Cz. te Groningen. Schiedam: W. de Graaf te Ommen en G. ...

12 februari 1937
De Reformatie
390 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Uit Ameriiia. Gedurig moet er de aandacht op gevestigd worden, dal onze tijd' gevaar loopt, de beteekenis van de school te overschatten. Gezin en kerk worden teruggedrongen en de school is dan de machtige factor in de opvoeding van de kinderen. Merkwaardig in dit v ...

12 februari 1937
De Reformatie
G. MEIMA.
536 woorden
van 2