GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1937-04-09
De Reformatie
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

De meeniug van Ds H. C. v. d. Brink. In „Overtoomsche Kerlcbode" schrijft Ds H. C. v. d. Brink: „De Heraut" deelt in het nummer van 14 Maart mede, dat er vrel besprekingen binnenskamers zijn gehouden. Meer zegt de hoofdredacteur er niet van. De conclusie lig ...

9 april 1937
De Reformatie
K. S.
1984 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Een nieuwe sacramenteele beweging. II. Onder alles, wat op het terrein van dien «eredienst gedurende de laatste halve eeuw gaande is, bomt in ons land Vrij scherp naar vo'ren de Liturgische Kring.Deze werd gevormdi in het begü ...

9 april 1937
De Reformatie
E. D. KRAAN.
2256 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) De zelfreflectie des geloofs. Prof. Ridderbos heeft in zijn artikel in hel „Gereformeerd Theol. Tijdschrift" ook geschreven over de zelf-reflexie van het geloof. ...

9 april 1937
De Reformatie
D. v. D.
991 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Acccmodatie In de woestijn. Op mijn reis door dit leven voerde mijn weg door de wildernis. Met angst en weemoed betraden mijn voeten dit önlierbei-gzame oord, waarvan Mozes eens sprak als van de gaiiscli groote en vreeselijke woestijn. Met snelle schreden ging ik v ...

9 april 1937
De Reformatie
N. B.
764 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Eisch van Gods Woord? Opmerkingen naar aanleiding van Prof. Dr A. M. Brouwer, De Kerkorganisatie der eerste eeuw en wij. IV. Een van de groote verscliillen tusschen E: r o u- wer en de Gereformeerden, misschien wel het grootste, is, dat hij een radicale schei ...

9 april 1937
De Reformatie
R. S.
1619 woorden
MUZIKALE KRONIEK

MUZIKALE KRONIEK

Tentoonstelllng-Nederl. Muziekleven.') We weten niet of het doorgedrongen is tot den kring van wat onder ons aan muziek en zang doet, namelijk dat er verleden jaar zomer van 6 Juni— 6 Sept. in het Gemeente Museum van 'sGravenhage een Tentoonstelling is gehouden die ...

9 april 1937
De Reformatie
J. Z.
K. S.
1045 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Evaagelisatie-arbeid iu België. Enkele dagen de gast te zijn bij Ds en Mevrouw Lauwers te Brussel, verrijkt de kennis in het Evangelisatiewerk onzer Geref. Kerken in België. Dit jaar vertoefde ik met mijn vrouw en een der kinderen, van Goeden Vrijdag tot en met 2de ...

9 april 1937
De Reformatie
J. JANSEN
890 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Gameren: Cand. K. J. Schaafsma te Gasselternijeveen en Cand. H. J. Spier, hulppred. te 's-Gravenhage-West.Aangenojnen naar: Beetsterzwaag: Cand. A. Vellema, hulppred. te Grouw. Overschild: Cand. P. H. de Kleer, hulppred. te Montfoort. Uithuizen: A. W. Wijmenga te Jutrijp-Hommerts. Z ...

9 april 1937
De Reformatie
506 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Heilige Liefde. Dat was een heerlijke sprong van Simon Petrus. Johannes moge, door zijn heilige kennis, het eerst den Meester in de verte kunnen ontdekken, maar Petrus is het eerst BIJ Jezus.Het was te verwachten.Reeds om zijn natuurlijken aanleg. Hij ...

9 april 1937
De Reformatie
v. A.
775 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een noodiotstragedie. Jan H. Eekhout: Aarde en Brood. — Uitg.- Mij. „Holland", Amsterdam.De boerenroman uit de twüatigste eeuw is geen idyllische beschrijving van het landleven. Het „hoe gelukkig rolt het leven des gerusten landmans heen", was vroeger een di ...

9 april 1937
De Reformatie
H. S.
1579 woorden
van 2