GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1939-01-06
De Reformatie
Over den doop.

Over den doop.

Gelijk geheel natuurlijk is, rijzen er, hoe meer men over den heiligen Doop gaat nadenken, steeds meer allerlei vragen op, die betrekking hebben op bijzondere twijfelachtige gevallen.Nu is het op zich zelf reeds een voordeel, dat men tegenwoordig zooveel meer dan vroeger over den heiligen ...

6 januari 1939
De Reformatie
Dr A. KUYPER
65 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

. Goden in bailinyscbap. Joden in ballingschap — die kennen we uit de Heilige Schrift.Ook uit de annalen der historie, en uit de kranten-van-nu.Maar goden in ballingschap', wie h'eeft daar ooit van gehoord? Toch spreekt de Heere daarvan in Zijn ...

6 januari 1939
De Reformatie
F. C. M.
808 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een bekroonde roman. „Zij was en bleef een vreerade", door Nora K. Smith. — A. W. Bruna & Zoon, Utrecht.Deze uit het Engelsch vertaalde roman werd bekroond met den prijs van £ 1000, bij een prijs- Traag, uiLgescIireven onder onderwijzend personeel. Nu ka ...

6 januari 1939
De Reformatie
GR. GILHUIS-SMITSKAMP.
811 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Melcliizedek, de Koning van Salem. VI. HOOFDSTUK IV. De stad van Melchizedek. § 17. Volgens Gen. 14:18 is Melchizedek koning -van Salem. Reeds in § 10 is deze naam ter s ...

6 januari 1939
De Reformatie
3672 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

De bekeering van het gevoel. De controvers over het gevoel, ook over het gevoel in het godsdienstig leven, zal wel geen einde nemen zoolang deze bedeeling standhoudt. Eenige meerdere onderscheiding zou aan de helderheid van beschouwing over dit punt geen kwaad doen ...

6 januari 1939
De Reformatie
N. B.
783 woorden
CORRESPONDENTIE

CORRESPONDENTIE

Losse bijlagen van de Catechismusverklaring kunnen niet worden geleverd. Alleen nieuwe abonnees kunnen nog de verschenen nummers vanaf 1 October compleet ontvangen, mits zij zich op den geheelen jaargangabonneeren. ...

6 januari 1939
De Reformatie
DE UITGEVERS.
28 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„Huisbezoek". Neen, ik bedoel nu niet het huisbezoek, dat onder fons algemeen gebruikelijk is en vanwege de kerk jaan haar leden gebracht wordt. In deze rubriek I bedoel ik daarmee het bezoek, door den onder- I Wijzer aan de ouders van zijn leerlingen gebracht. I W ...

6 januari 1939
De Reformatie
G. MEIMA.
984 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.)Is mjjn geloof wel ecM? Het prachtige boek van Ds Woelderink over het doopsformulier geeft mij aanleiding om nog eens iets te zeggen over bovenstaande vraag.Die aanleiding wordt nog te ...

6 januari 1939
De Reformatie
D. v. D.
1124 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Ouderdomswerk. In do onvergelijkelijk schooue beschrijving van do kwalen van den ouderdom door den Prediker treffen ons drie tUngen. Eerstens bij het beeld Van den wintertijd, dat het werken voor grijsaards Iniet onmogelijk is. Voorts in de vergelijking met een ver ...

6 januari 1939
De Reformatie
L.
658 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Dankbaar en vertrouwend heb ik deze week de acute zorg voor de wekelijksche voorziening in de behoeften van ons blad in vertrouwde handen gegeven, en ben op reis gegaan. Verschillende lezers verzochten me iets te laten hoeren per „Relormatie"-kolommen. Aanvankelijk voelde ik daar weinig voor; per ...

6 januari 1939
De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
C. V.
L. DOEKES.
G. B.
6022 woorden
van 2