GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
1939-06-23
De Reformatie
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De Barchem-Beweging. III. In deze artikelenreeks moet zonder twijfel meer breedvoerig worden gesproken over de woorden dio vanaf de oprichting van de vereeniging „Woodbrookers in Holland" van meer dan gewone beteekenis geweest zijn: ...

23 juni 1939
De Reformatie
H. M.
1481 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een bijzonder boek. De plaats die mevrouw Kuyper—van Gordt in de rij' onzer auteurs inneemt behoeft niet meer bepaald te worden. Zij is daarin ongetwijfeld een der eersten. Een boek van haar — hoe verwacht men dat met spanning!Na „Het zonnetje in het paradij ...

23 juni 1939
De Reformatie
GR. GILHUIS-SMITSKAMP.
1316 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Synode der Natuur! Het was avond geworden. De groote fabrieksschooirsleenen hadden met een zucht van verhchlüig een gulp rook uitgeblazen, de fluiten hadden geschreid, toen waren de deuren opengeborsten en mannen waren uitgezwermd naar hun woningen. De paarden hinn ...

23 juni 1939
De Reformatie
N. B.
636 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Storm en Stilte. Hebben de discipelen van den Heere Jezus, toen de golven over hun scheepje heensloegen en dat reeds begonnen te vullen, toen ze in doodse angst den Heiland wekten en Hem toeschreeuwdien: „Heere, behoed ons, wij. vergaan!", hebben de discipelen toen ...

23 juni 1939
De Reformatie
F. de V.
730 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

L. S., De quaestor van de Generale Synode van Amsterdam (1936) brengt ter kennis van. de Kerken en haar Deputaten, dat de rekening van genoemde iSynode op 1 Augustus a.s. Zal worden afgesloten; alle vorderingen moeten voor dien datum bijl hem zijn ingekomen, terwijl hij tevens dringend ver ...

23 juni 1939
De Reformatie
K. DIJK.
298 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Scbetsen uit den Reformatietijd /" P: S door P. Brouwer.(In leven redacteur van Priesch Dagblad.) Psalmgezang ea fieloofsbelUdenls. In den avond van den 29en September 1561, te acht ure ongeveer, liep een aantal mannen e ...

23 juni 1939
De Reformatie
door P. Brouwer.
3126 woorden
MUZIKALE KRONIEK

MUZIKALE KRONIEK

Sweellnck's „dan sus, dan soo" en der Gereformeerden „vijf of zes maal"') door Jan Zwart.door Jan , L Zwart.[Ter inleiding.Toen do voor aooveten ontstellende mare door ons land ging: Jan Zwart overleden, werd eenige dagen na jajo. in Jezus omts ...

23 juni 1939
De Reformatie
S. ZWART Jzn.]
668 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

De „American Association of Tlieological Scbools". Als Amerikaan mag ik natuurlijk gaarne de groote voordeelen die men in dit land geniet breed uitmeten. Zoo ook nu weer. Met meedó'Ogen zie ik ook heden op bet arme Nederlandje neer als ik denk aan den arbeid van de ...

23 juni 1939
De Reformatie
Dr G. VAN TIL.
1170 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Beroepen te: Hardenberg (vac- G. Verrij) : Cand. R. J. W. Nijkamp, thans hulppred. aldaar.Aangenomen naar: Rijnsburg (vac.-E. H. Broekstra): H. Post te Ambt-VoUenhove-St Janskloaster (Ov.).Intrede te: Giessen ...

23 juni 1939
De Reformatie
756 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Afmattingsmanoeuvres of - pogingen. Ds Boeijinga schrijft in „Haarl. KW.": Prof. Hepp nam in „Credo" over wat ik in ons nulmmer van 20 Mei schreef over het voorstel der classis Assen om zonder meer het promotie-ieoht aan de Theologische School toe t© kennen. ...

23 juni 1939
De Reformatie
K. S.
2355 woorden
van 2