GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
1939-09-22
De Reformatie
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Arbeid en op zulk een tijd. Velerlei arbeid ligt lamgeslagen.Motoren rusten glimmend in verlaten fabriek, schrijfmachines staan onder de kajj, de telefoon is sprakeloos, de Noordzee is een doode zee geworden.Stagnatie dreigt ook voor allerlei arbeid i ...

De Reformatie
N. B.
501 woorden
De goedkoopste weg

De goedkoopste weg

De goedkoopste weg om Uw boekenkast aan te vullen met goede werken, is het winnen van abonné's op Uw weekblad DE REFORMATIE! ...

De Reformatie
23 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

De methode '36. In de hoop, dat in '39 een pacificatie zal kunnen komen, die wat de wetenschappelijke geschilpunten betreft, in haar zakelijke beteekenis aan de waarheid niet te kort zal doen, wil ik thans niet ophalen wat al vaak gezegd is. Maar wèl moet vaststaan ...

De Reformatie
K. S.
1660 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

„Het koninkrijk Gods en de koninkrijken der aarde.” (Art. 36.) VIII. (Slot.) Practische richtlijnen. We moeten nu tot een afsluiting komen. Uit de Schrift kwamen we tOit de conclusie, dat het aardsche ...

De Reformatie
H. J. W.
1870 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Peter Senior en Peter Junior", door J. M. Westerbrink—Wirtz. H. A. V. Bottenburg — Amsterdam.Mevrouw Westerbrink—Wirtz beschrijft in dit boek het leven van een man, die lijdt aan een minderwaardigheidsgevoel. Serieus analyseert ze het gedachtenleven van Pet ...

De Reformatie
Gr. G.—Sm.
325 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Kruis en oorlog. Europa beleeft een nieuwen oorlog, en ook Nederland ondervindt den terugslag daarvan. Nu staat de kerk daar niet buiten; en iedelr Christen heeft nu de roeping, om ook deze dingen in het geloof te zien en te aanvaarden.Het is wel heel moeili ...

De Reformatie
B. H.
1163 woorden
Theologische Hoogeschool te Kampen.

Theologische Hoogeschool te Kampen.

De inschrijving van nieuwe Studenten en de recensie is voorloopig vastgesteld D.V. op Vrijdag 6 October a.s. des middags om twee uur.Zij, die zich, op grond van een Diploma Eind-exameit Gymnasium of Staafs-examen willen laten inschrijven, worden op 6 October verwacht des morgens om 10 uur. ...

De Reformatie
Dr. K. DIJK
54 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Het verbond Gods". (X.) Door bemiddeling van een lezer kreeg ik inzage van een noot in „Calv. Wkbl.", waarin wordt gewezen op „De Rel" van 9 Aug. 1929; ik haal daar een citaat uit „De Wekker" aan, waarin ontkend wordt, dat liet genadeverbond een hoofd heeft, alsme ...

De Reformatie
K. S.
N.S.B.
C.D.U.
G. B.
4590 woorden
CORRESPONDENTIE

CORRESPONDENTIE

Herinnering. 5 October geven wij de kwitanties af voor het abonnementsgeld over den termijn 1 October 1939—31 Maart 1940 (ad f 2, 50-1-15 ets incassokosten). In verband hiermede verzoeken wij onzen abonné's, die, teneinde deze incassokosten te vermijden, er de voor ...

De Reformatie
DE UITGEVERS.
150 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GENSRALE SYNODE DER GEREFORMEERDE KERKEN. Negende zitting. De 9e zitting van de Generale Synode der Gerei Kerken in Nederland ving Donderdagmorgen aan met het zingen van 2 verzen, van Ps. 43.Van de classis Middelburg, die in vergadering bijeen was, kwa ...

De Reformatie
8182 woorden