GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1940-08-16
De Reformatie
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

De schaduw der belofte. Wat had David een best leven kunnen hebben als de belofte er niet was geweest! Deze herderszoon uit Bethlehem had een schoone, landelijke jeugd genoten, toen hij zijn schaapjes dreef'door de velden van Efrata. Door God begiftigd met een ontv ...

16 augustus 1940
De Reformatie
N.B.
936 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De nog niet „gelukkige" Inconsequentie.(Vertaling prof. dr C. van Gelderen).Wanneer we menschen ontmoeten, die uitgaan van een verkeerde grondstelling of beschouwing, maar die dan soms een practijk erop nahouden, waarin meer dan wel minder, beter wordt gehandeld, dan feitelijk in de ...

16 augustus 1940
De Reformatie
K.S.
1338 woorden
ADRESVERANDERINGEN.

ADRESVERANDERINGEN.

Mogen we onzen abonné's vriendelijk verzoeken, hun adresveranderingen tijdig in te zenden? Wanneer deze na Woensdagmorgen in ons bezit komen, kan de adresband van diezelfde week niet meer veranderd worden, en bestaat er groote kans, dat het nummer niet (of niet tijdig) in het bezit van den geadre ...

16 augustus 1940
De Reformatie
DE ADMINISTRATIE.
50 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

Tot onze spijt moeten we, in antwoord op de zeer vele aanvragen, mededeelen, dat van de Juni-nummers en van de nummers van 5, 12 en 19 Juli geen exemplaren meer beschikbaar zijn. ...

16 augustus 1940
De Reformatie
29 woorden
Aan onze Lezers

Aan onze Lezers

De groote waardeering voor ons blad, waarvan men van alle zijden blijk geeft, doet ons goed.Mogen we U nu verzoeken, deze waardeering óók met een daad te doen blijken? Geef óns Uw geboorte-, verlovings-, huwelijks- en overlijdensadvertenties ter plaatsing in „De Reformatie"!„ ...

16 augustus 1940
De Reformatie
DE UITGEVERS.
74 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Fouten der democratie. Via „Friesch Dagblad" neem ik iets over uit „De Volkskrant": Niemand meent of beweert, dat het parlementaire stelsel zonder feilen of fouten is, of dat de democratie nooit uitwassen heeft vertoond, aldus „De Volkskrant".Er is he ...

16 augustus 1940
De Reformatie
K. S.
1381 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

„Ontvangen van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria”. IV. C. De leer der Heilige Schrift. Behalve de bezwaren, die aan de geboorte-geschiedenis zelf ontleend zijn, meent men ook bezwaren te k ...

16 augustus 1940
De Reformatie
K. M.
1544 woorden
Aan een jongeren tijdgenoot.

Aan een jongeren tijdgenoot.

No. 11. Amice, Je kent dr J. Eykman waarschijnUjk beter dan ik. Als „intellectueel" heb je natuurlijk destijds — 'tis al weer ruim 6 jaar geleden, en we zaten midden in den strijd over Barth •— kennis genomen van het bij Bosch & Keuning te Baarn verschen ...

16 augustus 1940
De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2448 woorden
De wijnpers....

De wijnpers....

De wijnpers van Gods grimmigheid Zal witte en purpre druiven parssen. En met een' rooden dauw vervarsschen Dit veld, dat om vervarssing schreit.'t Is Wijnmaend, 'tis de rechte tijd. Laet dien Wijngaerdenier betyen. Die maet kan stellen yeders lyen, Hy zet den merckpael van den strijd. Hy g ...

16 augustus 1940
De Reformatie
JOOST VAN DEN VONDEL. (Maeghden).
169 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Marnix van St. Aldegonde 1540--1598. III. Twee uitlatingen van Marnix zelf typeeren volledig zijn werkzaamheid als halsvriend en medestrijder van Vader Willem, in haar evidente breedheid èn in haar niet altijd even strakke beperJüng. ...

16 augustus 1940
De Reformatie
J. BOSCH.
2392 woorden
van 2