GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

8 resultaten
Filteren
1948-01-03
De Reformatie
Bezwaarden over en onder de synodocratie. 27

Bezwaarden over en onder de synodocratie. 27

27 De critiek van de professoretr Dooyeweerd en Vollenhoven, II. Uitermate scherp is het oordeel van de beide bezwaarde professoren over deze synodale handelwijze.Neen, zij ontkennen niet, dat over een verschil van interpretat ...

3 januari 1948
De Reformatie
C. V.
1851 woorden
De uitnemende rijkdom van ’s heeren genade.

De uitnemende rijkdom van ’s heeren genade.

Als de HEERE de balans opmaakt !Ge moet er in deze dagen van jaarwisseling maar eens van lezen, in die eerste hoofdstiikken van Jesaja: is het voor de Kerk der Oude Bedeeling niet om schaamrood te worden, en tot stikkens toe benauwd? Wat is de critiek van den HEERE over Zijn volk ha ...

3 januari 1948
De Reformatie
J. SMELIK.
751 woorden
Het blijft, o God

Het blijft, o God

Het blijft, o God, te veel een al maar leeren, üw volk wordt langzaamaan al te geleerd, Men gaat zich wetenschappelijk hekeeren; Wij sterven, vrees ik, eens gediplomeerd. Wij baden: „Vader, laat Uw rijk thans en dachten: „Stel eens dat het heden [kwam ”.Daarna ontrustte 't ons in on ...

3 januari 1948
De Reformatie
J. E. N.
56 woorden
De verspringende wijzer.

De verspringende wijzer.

Velen zullen de schrijfster van de Spiegelklok kennen, van haar roman: Brandende Harten, ' waarin zij de historie van het begin der 19e eeuw, den tijd van Afscheiding en Réveil zóó goed wist samen te vlechten met de fantasie, dat een boeiende roman het resultaat was.Sinds dien is zij blijv ...

3 januari 1948
De Reformatie
H. S.
1543 woorden
De Prot. Ref. Theologische Conferentie te Grand Rapids.

De Prot. Ref. Theologische Conferentie te Grand Rapids.

Het doet ons genoegen, dat wij door de vriendelijke bemiddeling van Ds A. Cammenga van Huil, lowa, per luchtpost over gezonden kregen een foto van bovengenoemde confei'entle, waarover wij al eer In ons blad het een en ander hebben kunnen lezen. Op deze conferentie, die eenige dagen geduurd heeft, ...

3 januari 1948
De Reformatie
v. S.
237 woorden
Links-Buiten spelen.

Links-Buiten spelen.

Van de hand van prof. dr G. BriUenburg Wiirth verscheen onlangs een brochure over de Evangelisatie in verband met het politieke en sociale leven. In deze brochure schrijft prof. Wurth dingen waarover hij zich ook reeds uitliet in het „(ïereformeerd Weekblad".De Hoogleeraar in de Evangelist ...

3 januari 1948
De Reformatie
D. E. C.
539 woorden
Ambtsjubileum en ambtelijke autarkie.

Ambtsjubileum en ambtelijke autarkie.

(Bij het jubileum van Prof. Greijdanus)Hier volgt op verzoek van den hoofdredacteur de tekst van de toespraak, door ondergeteekende namens de „jongere oud-leerlingen" gehouden ter gelegenheid van de huldiging van Professor Dr. S. Greijdanus vanwege zijn 30-jarig ambtsjubileum als hoogleera ...

3 januari 1948
De Reformatie
H. J. S.
H. J. SCHILDER.
C. J. KETEL.
C. V.
11751 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

(Onderhoudende Art. 31 K.O.).Beroepen te: Berkum, G. A. Jansen, cand. te Bergenthelm. Terneuzen, J. ten Hove te Gees.Aangenomen naar: Hoom-Enkhuizen, cand. G. A. Jansen.Bedankt voor: Berkum, Pemis, Tiel-Zaltbommel, Waardhuizen en Wet-' singe-Sauwerd, cand ...

3 januari 1948
De Reformatie
124 woorden