GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1948-06-12
De Reformatie
Wereldraad van Kerken en Antichrist

Wereldraad van Kerken en Antichrist

Zonder in chiliastische droomerijen te vervallen, heeft de gereformeerde kerkmensch in de laatste jaren zich meer en meer bezig leeren houden met het laatste bijbelboek, 't Gold jaren lang als het moeilijkste; en ik geloof, desondanks, dat we verhoudingsgewijs er in den laatsten tijd dichter bij ...

De Reformatie
K. S.
1841 woorden
Over Emigranten

Over Emigranten

Met verlof van geadresseerde geef ik hier eenige bizonderheden uit een brief, die onlangs van bevoegde zijde gericht werd tot een broeder uit Amerika, die tijdelijk in ons land vertoefti Daarin werd een en ander meegedeeld over Canada, waar twee predikanten der Protestant Reformed Churches, ds J. ...

De Reformatie
K. S.
1772 woorden
BEZWAARDEN

BEZWAARDEN

De houding van Ds Van Teylingen, II Wat ons in het, in 't nr van 22 Mei, geciteerde stuk EÉllereerst opvalt is de zuivere, eerlijke teekening van de situatie waarin alle kerken, ambtsdragers, geloovigen door de synodale besluiten van 1942/43 gekomen waren.De ...

De Reformatie
C. V.
1590 woorden
Hoogstaande mannen

Hoogstaande mannen

Het R.K. weekblad „De Nieuwe Eeuw" (d.d. 21 Febr.) geeft eenige frappante bizonderheden omtrent het buiten-parlementair en zelfs buiten-nationaal wroeten van den heer Schermerhom.Het blad wijst op een proces voor de Amsterdamsche Rechtbank, waarbij iemand terecht stond, die prof. Schermerh ...

De Reformatie
Ggs.
596 woorden
DE ACHTERGROND

DE ACHTERGROND

van een radicale onderwijsvernieuwing vu ’t Gezin model voor het gemeenschapsleven.Hjeeft Kees Boeke bij de w ij z e van samenwerking het oog op de cellen in een levend organisme, wat den geest, de sfeer betreft noemt hij als ideaal bij de ordening van het g ...

De Reformatie
F. GROENENDIJK.
1168 woorden
Christelijke actie en profetie II

Christelijke actie en profetie II

Enkele aanteekeningen bij 1 Kon. 22:1—29. We weten nu — zie het artikel in het nummer van drie weken geleden — wat er in dit hoofdstuk aan de hand is. Achab maakt zich op tot den strijd voor een rechtvaardige zaak; had de Syriër hem niet bedrogen? En het was zelfs ...

De Reformatie
B. H.
1797 woorden
Welke houding neemt „Trouw” tegenover ons aan?

Welke houding neemt „Trouw” tegenover ons aan?

Ter inleiding op drie brieven, die hieronder volgen, diene, dat ik mij, bij schrijven van 27 Sept. 1947, gewend heb tot den Hoofdredacteiir van het Dagblad „Trouw" over de wijze, waarop „Trouw" verslag gegeven had van de rede van Ds E. Th. v. d. Born, getiteld: „De kerk in de branding", gehouden ...

De Reformatie
P. JASPERSE.
BRUINS SLOT.
P. JASPBRSE.
C. KROMHOUT
K. S.
DE UITGEVERS.
2361 woorden
RECTIFICATIE

RECTIFICATIE

In het laatste nupimer komt in het artikel „Professor Greijdanus en het Gereformeerde Kerkrecht" een enkele onjuistheid voor. De attente lezer zal zelf pagina drie, eerste kolom, vierde alinea, het laatste woord reeds gelezen hebben als Fries; in tweed© kolom, vijfde alinea, is een regel verkeerd ...

De Reformatie
65 woorden
Foka van Loon:„Het eerste gebod", 2fe druk, geb. f4.50. Baarn, Boscli & Keuning N.V.

Foka van Loon:„Het eerste gebod", 2fe druk, geb. f4.50. Baarn, Boscli & Keuning N.V.

Boekbespreking Wil men beslist verschil maken tusschen literatuur €n lectuur, tusschen roman en verhaal, dan behooren de boeken van F. van Loon ongetwijfeld tot laatstgenoemden. Dit behoeft niets minderwaardigs in te houden, want een goed verhaal is altijd nog bete ...

De Reformatie
H. S.
470 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

nevenAmice frater. Onder ons vrijgemaakten is in deze dagen inzonderheid de vraag omtrent samenwerking met leden der synodocratische kerken en dan uiteraard thans inzakeden politieken strijd aan de orde. Het congres van Amersfoort houdt onze menschen bezig en dat is een verblijdend ...

De Reformatie
MARNIX.
1883 woorden
van 2