GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

14 resultaten
Filteren
van 2
1951-02-10
De Reformatie
DEUTERONOMIUM 32 : 1—5.

DEUTERONOMIUM 32 : 1—5.

Staten-vertaling.Neig; hemel, nu ik spreken zal, de ooren, gij aarde, hoor de woorden van mijn mond. Mijn leer druip' als een regen in de voren, mijn spreken zij een dauw op dorren grond, als frissche regens, die de weiden drenken, als droppels, dat de droge akkers juichen.Den groot ...

10 februari 1951
De Reformatie
A. v. B.
134 woorden
Onwaardig eten van het waarachtige sacrament

Onwaardig eten van het waarachtige sacrament

Een van de ergste zonden, waardoor de gemeente van Korinthe haar Heer en Heiland bedroefde, was het ontheiligen van den „maaltijd des Heeren".Deze maaltijd — het Heilig Avondmaal — werd eiken Zondag gehouden. En wel na en in aansluiting mèt het z.g. liefdemaal.Om zich goed te kunnen ...

10 februari 1951
De Reformatie
C. V.
1561 woorden
Proceskosten studentencorps

Proceskosten studentencorps

Nadat we ons vorig stukje geschreven hadden, met mededeeling, dat we den tijd gekomen achtten, onder hartelijke dankzegging voor de ontvangen hulp, een stopteeken te plaatsen, kwamen nog enkele vriendelijke personen of kringen helpen: en ook daarvoor is nog altijd plaats; want het einde van het v ...

10 februari 1951
De Reformatie
K. SCHILDER
139 woorden
Is Europeesche Federatievorming raadzaam ?

Is Europeesche Federatievorming raadzaam ?

(X) DE CHRISTELIJKE BESCHAVING IN EUROPA. Nu zeggen sommigen, da, t het spreken over niets anders dan democratie, vrijheid, menschelijkheid, enz. inderdaad een verkeerde grondslag zal zijn voor een Vereenigd Europa. Maar, meenen zij, ...

10 februari 1951
De Reformatie
Dr A. J. VERBRUGH
2104 woorden
CORRESPONDENTIE (Inzake „Amerika")

CORRESPONDENTIE (Inzake „Amerika")

Bij wijze van intermezzo deze week het volgende.De deputaten, aangewezen door de generale synode vaii Amersfoort, besloten, in hun jongste vergadering langs dezen weg reeds voorloopig de kerken in de gelegenheid te stellen, kennis te nemen van den stand der zaken inzake de Prot. Ref. Churc ...

10 februari 1951
De Reformatie
F. A. DEN BOEFT
W. G. VISSER
K. S.
1470 woorden
De S van sleutel

De S van sleutel

Een vriend van ons luisterde dezer dagen naar een Donderdagavond-familie-competitie van de N.C.R.V. De lezer weet wat voor een competitie dat is. Een competitie in kennis. Twee gezinnen, die op vragen van de competitieleiding antwoorden moeten op hun gestelde vragen. Voor elk goed antwoord een pu ...

10 februari 1951
De Reformatie
D. E. C.
662 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

J. van Melle: „Een lente verspeeld". — Uitg. J. H. Kok N.V., Kampen.De hoofdpersoon van dezen Zuidafrijkaanschen roman is een jong meisje, dat verliefd is op een flinken, maar armen boerenzoon en toch, met medewerking van haar ouders, een rijken, ouden weduwnaar trouwt. Ze wil de armoede o ...

10 februari 1951
De Reformatie
H. S.
406 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Ik spreek nu niet over de integratie van West Europa, het federalistisch Europa, waarop de a. r. partij zoo verliefd geraakte, doch over de argumentatie, die door haar leiding wordt gebruikt, om die malle liefde te verklaren en te verdedigen.Die argumentatie is in dit geval het meest belan ...

10 februari 1951
De Reformatie
MARNIX
1756 woorden
Op verstrooidenrels

Op verstrooidenrels

Te Makassar heb ik behalve het werk onder den eigen kring ook de eenige publieke voorlichtingsvergadering gehouden gedurende mijn verblijf in Indië. Elders ontbrak daarvoor de belangstelling. Te Makassar was er wel belangstelling, juist omdat de valschoecumenische tendenzen zich daar zoo onverhul ...

10 februari 1951
De Reformatie
J. P. v. d. STOEL Jr.
1162 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

DE EENE KATHOLIEKE KERK, EXEMPLAAR VAN EEN SOORT? Onze lezers zijn in het leerrijke debat tusschen dr v. Meijenfeldt en ds E. T. v. d. Bom op de hoogte gebracht; en zij zullen het dus, denk ik, op prijs stellen, verder te worden geïnformeerd. We zullen graag ben daarin helpen.In de ...

10 februari 1951
De Reformatie
K. S.
2834 woorden
van 2