GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1896-10-11
Dan de gemeene Gratie.

Dan de gemeene Gratie.

TWEEDE STUK. IV. Toen zeideïHij lot Abraham: eet voorzeker, dat uw zaad vreemd zal zijn in een land, dat hunlieder niet is, en zg ? zullen hen dienen, en zij zullen ze verdrukken vierhonderd jaar. Gen. 15 : 13.Onhoudbaar en va ...

11 oktober 1896
De Heraut
3197 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CCXIX. ROBERT GLOVER. In 1555 woonden de gebroeders Glover, afstammelingen van een aanzienlijke en njke familie, te Coventry. lien dezer broeders heette Robert en werd door God geroepen om de martelkroon te dragen. Sedert hij kennis ...

11 oktober 1896
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1283 woorden
„Het gras berdort de Gloem valt af.”

„Het gras berdort de Gloem valt af.”

Het gras verdort, de bloem valt a{; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. Jes. 40:8.De Herfst heet in sommige streken van Engeliud nu nog ^the fall". Het gemeene woord dat men overzee voor het najaar bezigt, is het bekende - iautmnn"., een uitdrukking die aan het Fransch ont ...

11 oktober 1896
De Heraut
1935 woorden
Gerechtelijke statistiek.

Gerechtelijke statistiek.

Weer is de gerechtelijke statistiek verschenen, en is daarbij ook aandacht geschonken aan de verhouding tot de kerkgenootschappen.Uit zedelijk oogpunt is dit zeker gewettigd. Er schuilt zeker belang in, te weten, uit den kring van welke kerkgenootschappen meer of minder aangeklaagden voort ...

11 oktober 1896
De Heraut
679 woorden
In Missie.

In Missie.

Amsterdam, 9 October 1896.Erkend dient, dat de Gereformeerde kerken hier te lande nog op verre na niet toegekomen zijn aan de volledige vervulling van den plicht, die in zake de Zending van Gods wege op haar rust.Gelijk men weet, bedoelt de Heraut dit niet in overprikkelden, abnorma ...

11 oktober 1896
De Heraut
1296 woorden
Rechtvaardigmaking.

Rechtvaardigmaking.

Ook ia het geschil dat rees over de vraag, of de rechtvaardigmaking in de godgeleerdheid alleen voorkomt, gelijk ze door het geloof personeel voleind wordt, of ook gelijk ze eeuwig voor God bestaat, wenschen we aan de broeders, die zich in enkele uitspraken onzerzijds dusver niet vinden konden ee ...

11 oktober 1896
De Heraut
556 woorden
Recensie.

Recensie.

Met onze aankondigingen zijn we ten achter.Dat heeft de Synode op haar geweten. Zij roofde eerst onzen tijd, en legde toen beslag op onze plaatsruimte.Het is nu te laat, om nog een woord ten goede te zeggen, over de tintelende gelegenheidsrede van Ds. Gispen, door eenvoudige, kinder ...

11 oktober 1896
De Heraut
579 woorden
Onthouding.

Onthouding.

XX. Moet, op grond van ons vorig vertoog, ook bij de bestrijding van het alcoholisch misbruik, eerst gevraagd wat de bestaande organisatie van hei gewone leven hiertegen vermag, en mag eerst daarna sprake zijn van buitengewone vereenigingen ad hoc, dan onderschatte ...

11 oktober 1896
De Heraut
1563 woorden
Uit de Ders.

Uit de Ders.

In het Geref. Volksblad onder redactie van Ds. De Haas las men over de Synode te Middelburg dit, even gunstig oordeel: Met welk een gevoel van verruiming en blijde tevredenheid, door ons Gereformeerde volk de uitkomst van de Generale Synode te Middelburg begroet wordt, kan o. m. blijken ui ...

11 oktober 1896
De Heraut
3089 woorden
Vrije Universiteit

Vrije Universiteit

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan ContrlbuilëB: Van Prof. Dr. F. L. R. ƒ 100; door den heer P. Vermaat te Benschop / 35-5° j door den heer J, Wigboldus te Bedum ƒ 57; door den heer T, J, Greevelink te Heerenveen ƒ21; door den heer B, Dijstra te Minnertsg ...

11 oktober 1896
De Heraut
270 woorden
van 3