GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1906-08-19
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank ontvangen een postwissel / 3 Uniegift postmerk Numansdorp.Dringend verzoeken wij onzen scholen te gedenken.Namens hei Bestuur, D. HULLEMAN, Kootwijk.Penningmeester. ...

19 augustus 1906
De Heraut
D. HULLEMAN
23 woorden
„Een zoon zal zijn vader eeren.”

„Een zoon zal zijn vader eeren.”

Een zoon zal den vader ceren, en een knecht zijnen heere; ben Ik dan een vader, waar is mijne eere? en ben Ik een heere, waar is mijne vreeze? zegt de Heere der heirscharen tot u, o pries ters, verachters mijns naams; maar gij zegt: Waarmede verachten wij uwen naam? Maleachi I ...

19 augustus 1906
De Heraut
1626 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De kerkeraad van Werkendam A maakt bij deze bekend, dat het adres van heden af is aan den scribaJAN VISSER AZ., Werkendam, Zandweg.Werkendam, 7 Aug, 1906.Gisteren was het voor onze gemeente een blijde dag. In het voormiddaguur werd onze beroepen candidaat, de W.Eerw. h ...

19 augustus 1906
De Heraut
JAN VISSER AZ.
Werkendam
Zandweg
H. BRINK
C. J. H. VAN DIEMEN
A. DELFOS
944 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland, De schoolstrijd.Ook in Engeland wil de liberale partij de olksschool van de religie losmaken en daarom s het niet te verwonderen dat, nu het miniserie Bannermann aan het roer is, een poging ordt gewaagd om een nieuwe schoolwet in te oeren. Tot 1870 is de volksschool in Engeland r ...

19 augustus 1906
De Heraut
1308 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Het Kerkelijk Karakter der Zending. Wij lezen in de Hofe.Het is bekend, dat in vele Kerken het werk der Buitenlandsche Zending van vereenigingen uitgaat, in plaats van uit de kerk zelve. Er zijn omstandigheden, die het noodzakelijk maken, dat vereenigingen het werk in handen nemen. Wanneer ...

19 augustus 1906
De Heraut
WINCKEL.
605 woorden
EISMA & Co.

EISMA & Co.

mm& Go.Noordeinde 20, den Haag.KassiersenCommissionairs in effecten. ...

19 augustus 1906
De Heraut
8 woorden
Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

...

19 augustus 1906
De Heraut
0 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

De Gemeene OratieDOORDr. A. KUYPER.Driedeelen.Prijs f 17.70 ingenaaid; f 20.25 gebonden in 3 banden.Amsterdam-Pretoria. HÖVEEER & WORMSER. ...

19 augustus 1906
De Heraut
17 woorden
L. G. WEISZ & Cº.,

L. G. WEISZ & Cº.,

^dMtoön. '*iML G. WEISZ & C%GommlsslonalK in EOecteo, WESTERMARKT No. 21AMSTJSBDAM. ...

19 augustus 1906
De Heraut
13 woorden
Uni-bifocale BRILLEN GLAZEN

Uni-bifocale BRILLEN GLAZEN

Vnl-lilfoealeBRILLENGLAZENnieuwstevindingvoor verafzlen en lezen te gelp. Uitsluitend bijKAREL VAN BUREN, Specialiteit Brillen en Plncenez, SS nokin 83. ...

19 augustus 1906
De Heraut
16 woorden
van 3