GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1910-09-25
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank ontvangen door Ds. J. Houtzagers: Van den heer Dr. P. van Bysterveld, 's-Gravenhage / 10.Vriendelijk verzoeken wij onzen scholen, die zoo groote behoefte aan steun hebben, omdat de gemeente zelve zoo weinig bijbrengen kan, te willen gedenken. ...

De Heraut
D. HULLEMAN.
39 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Een hond-: rd jaar geleden , waren er in het Schotsche eiland Arren op 5000 Inwoners slechts drie kerken. Tegenwoordig zijn er op een bevolking van 4, 800 drie en twintig kerken. Zeven kerken werden geïnstitueerd, sedert het Hoogerhuis nu vijf jaar geleden besliste dat de kerkgebouwen en hospital ...

De Heraut
WINCKEL.
741 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

UIT KWAAD TOT GOED. XIX. IN DE SCHOOL. 't Was Maandagmorgen tegen negen uur, dat Mina zich naar het huis begaf, waar juffrouw Van Leeuwen school bieM. Deze ontving haar met vreugde, en vertelde haar wa ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1213 woorden
Officiteele Berichten.

Officiteele Berichten.

Aan het agendum voor de Prov. Diaconale Conferentie dei Geref, Kerken in Zuid-Holland, te houden te Delft, D.V., op Woensdag 12 Oct, 1910, in de Zuiderkerk, aan de Geer, ontleenen we het volgende: Behandeling van de ingekomen vragen: I. Wanneer tot eene diaconie het verzoek komt fin ...

De Heraut
K. V. ANKEN
G
KEIZER
1125 woorden
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

G. WEISZ & C»Commissionairs in Effecten, WESIEKMARKT JVo, 21AMSTERDAM. ...

De Heraut
9 woorden
Do Administratie van „De Herant", Amsterdam,

Do Administratie van „De Herant", Amsterdam,

GeabonneerdeH op DE HERAUT wordt beleefd verzoekt, de abonnementsgelden over het kwartaal, eindigende 30 Sept., ten bedrage van f 1.20, per postzvissel over te maken, welken men gelieve te adresseeren aanDe aJbonnementsprijs f 1.SO per kwartaal. van De Heraut isInteekenaren op het p ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
81 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Voor de vele bewijzen van deelneming, ont vangen bij het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader, den Heer CORNELIS PIETERS, betuigen wij onzen hartelijken dank. Wed. C. PIETERS-SCHAAP. J. PIETERS. C. Tj. PIETERS.Amsterdam, 33 September 1910. ...

De Heraut
36 woorden
TWENTSCHEBANKVEREENIGING

TWENTSCHEBANKVEREENIGING

Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon aan Tubercuioselijderi.Sanatorium „SONSETANCK" te Harderwijk.Voor afbetaling dtr stichiingskosten van het Hoofdgebouw en voor den bouw eener woning voor den Geneesheer-Directeur is nog bOUWkapitaal noodig.4 % obligatiën groot /500 en /lO ...

De Heraut
64 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden trof onze Gemeente een zware slag, doordat het den Heere behaagde zeer onverwachts uit haar midden weg te nemen onzen geliefden BroederWILLEM FREDERIK GAASBEEK, in den ouderdotu van bijna 70 jaren, Ouderling der Geref. Élerk alhier.Slechts eenige maanden mocht hij als zoodanig ...

De Heraut
121 woorden
„Door het Geloof”

„Door het Geloof”

Bij J. H. KOK ie KAMPENverscheenheden: „Door het Geloof'Een t-waalftal ppedlRatïën o-ver Hebreen XI.doorC. VAN PMOOSDl.Royaalformaat.Prija f l.-éO. -; - Geb. f l.QO.In eiken Boekh. ter inzage. ...

De Heraut
35 woorden
van 4