GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1912-12-01
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

LXXV. DERDE REEKS. XII. Ik ben de ware wijnstok, en mijn Vader is de landman. Johannes I5 : IIndien men niet op het organisch karakter van de Schepping let, is metterdaad de loop van de schuld, ...

1 december 1912
De Heraut
DR. A. K.
4401 woorden
„Zitten op twaalf tronen, oordeelende de twaalf geslachten Israels”.

„Zitten op twaalf tronen, oordeelende de twaalf geslachten Israels”.

En Jezus zeide tot hen: Voorwar ik zeg u, dat gij, die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des menschen zal gezeten zijn op den troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordeelende de twaalf geslachten Israels. Mattheus I9 : 28. ...

1 december 1912
De Heraut
DR. A. K.
1592 woorden
Toen we onlangs het voorstel

Toen we onlangs het voorstel

Amsterdam, 29 November I9I2.Toen we onlangs het voorstel bespraken, dat door sommige Kerken was ingezonden, om de Generale Synode te verzoeken een nieuwe Bijbelvertaling uit te geven, wezen we op de ernstige moeilgkheden, die aas zulk een vertaling verbonden waren en waarvan men zich blijk ...

1 december 1912
De Heraut
DR. H. H. K.
2914 woorden
Leestafel.

Leestafel.

H. S. S. KUPPER. BRIEVEN UIT DK BERGEN La Riviète en Voorhoeve. — Zwolle. Dit nieuwe boek van Mij. KUÏPIR bevat Brieven uit ZWITSERLAMO, Brieven uit PARTEN-KfiCHEN en Brieven uit MERAN.De laatste doen wat zonderling, want, terwijl de schrijfster daarin begint met de vriendelijke uitnoo'lig ...

1 december 1912
De Heraut
G.
1657 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie). Geachte RedacÜelMet belangstelling volg ik de art. „Over de Voleinding", doch voel mij verplicht ter wille der Waarheid te wijzen op een onrechtvaardigheid, die al voortgaande gemaakt wordt.In uw blad van ...

1 december 1912
De Heraut
JACS. RUSTIGE.
DR. A. K.]
752 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

HET GOEDE DEEL. XXX. BESPIED. De twee mannen traden nu in het groote De twee mannen traden nu vertrek of liever de schuur, die tot vergaderplaats diende, 't Was een laag gebouw en vrij ruw getimmerd. E ...

1 december 1912
De Heraut
HOOGENBIRK.
1161 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In de Waarheidsvriend geeft een medewerker, wiens naam niet genoemd wordt, maar die zoo uitstekend het zwaard weet te hanteeren, dat hij in dit ridderlijk toernooi heusch niet bevreesd behoeft te wezen zijn vizier op te lichten, een uitnemende, op kalmen toon gevoerden, met tal van citaten gedocu ...

1 december 1912
De Heraut
1116 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Oldebroek, S. Kamper, te Werkendam (B). — Glanerbrug, H. Brinkman, te Duurswoude. — Schoonebeek, H, Meulink, te Hendrik-Ido-Ambacht. — Sleen (Dr.), Oldemarkt en Paaslo (O.) en St. Jacobi-Parochie (Fr.), M. B. Parlevliet, te Nes en W ...

1 december 1912
De Heraut
454 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Door Gods goedheid werdea wij heden verblijd met de geboorte van een welgeschapen DOCHTER.Mr. P. J. VAN BORTEL. A. E. VAN BORTEL—Oostburg, 26 Nov. 191a.WEIJKMAN. ...

1 december 1912
De Heraut
27 woorden
KERKMEUBILEERINGEN.

KERKMEUBILEERINGEN.

KERKMEUBILEEümGËN.Gemakkelijke condities.SCHIPPERS BROS. • DEN HAA& Stationsplein 67. ...

1 december 1912
De Heraut
10 woorden
van 4