Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

28 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1915-10-31
Van de Voleinding

Van de Voleinding

CLXXXIV. ZESDE REEKS. VIL En Ik zal vijandschap zetten tusschen u en tusschen deze vrouwe, en tusschen uwen zade en tusschen haren zade. Dat.yelve zal u den kop vermorzelen, en gij ...

31 oktober 1915
De Heraut
Dr. A. K.
3842 woorden
„Voer hun recht uit".

„Voer hun recht uit".

Hoor dan in den hemel, de vaste plaatse uwer woning, hun gebed en hunne smeekinge, en voer hun recht uit. I Koningen 8 : 49. Salomo bidt voor het goed CH deugdelijk recht van zijn volk. Hij voelt, dat aan zijn volk onrecht geschiedt. Omdat zijn volk aan Jehovah vas ...

31 oktober 1915
De Heraut
Dr. A. K.
1332 woorden
De Gereformeerde Kerken

De Gereformeerde Kerken

Amsterdam, 29 October 1915.De Gereformeerde Kerken te Schoonhoven A en B hebben, naar ons gemeld wordt, het besluit genomen om tot plaatselijke samensmelting over te gaan en het besluit zal geëffectueerd worden, zoodra de Classis aan het concept-besluit hare goedkeuring zal hebben gehecht. ...

31 oktober 1915
De Heraut
265 woorden
Een moeder van zes predikanten.

Een moeder van zes predikanten.

Naar aanleiding van het overlijden van Mevrouw Wielenga, weduwe van wijlen Prof. Wielenga te Kampen, schrijft Prof. Dr. T. Hoekstra in De Bazuin een In Memoriam, waaraan we hier het volgende ontleenen: Mevrouw Wielenga was met rijke talenten gesierd. Inderdaad, zij was een begaafde vrouw. ...

31 oktober 1915
De Heraut
452 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

XII. Heeft de Gereformeerde Kerk zoo in den strijd met de Wederdoopers eenerzijds en met de Roomsche en Luthersche Kerk anderzijds haar leerstuk van den kinderdoop ontwikkeld, dan volgt hieruit van zelf, hoe onze Gereformeerde Kerk wil, dat we over de kinderen des ...

31 oktober 1915
De Heraut
2072 woorden
Elk student soldaat, — ook  de theoloog.

Elk student soldaat, — ook de theoloog.

III. Wat de theologische studenten betreft, staat de' zaak natuurlijk anders dan voor de predikanten. Niet op het standpunt door Prof. Diepenhorst ingenomen, want de opmerking is terecht gemaakt, zoowel in het studentenblad Nil Desperandum Deo Duce als door den Roo ...

31 oktober 1915
De Heraut
DR. H. H.
1407 woorden
Leestafel

Leestafel

JOHANNA BREEVOOKT, VADER CATS EN DE .VROUW, een boek voor gehuwden en voor hen die zich tot het huwelijk bereiden, met ee inleidend woord van DR. A. KUYPER. J. H. Kok. — 1915. — Kampen.Te ANTWERPEN is ons TAAL-EN LETTER­ KUNDIG CONGRES, waarheen mannen en vrouwen van den Nederlandschen sta ...

31 oktober 1915
De Heraut
G.
1759 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

ELK ZIJN LOON. I. DE WIJZE. Verhalen en geschiedenissen hooren de meeste menschen en kinderen gaarne.Let maar eens op hoe het gaat op school, ls de meester of de juffrouw mooi vertelt. an wordt ...

31 oktober 1915
De Heraut
HOOGENBIRK.
843 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In haxtelijken dank ontvangen van den heer P. de Jong Pz. te Sneek, uit Philipstown (Afrika) aan giften van enkele vrienden f 36; van Dames K. te 'sHage fi; van den heer C. N. K. te Cape Town ƒ23.70.Ds. J. H. HOUTZAGERS, voorzitter. Kootwijk. ...

31 oktober 1915
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
44 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

De Pinksterbeweging. Ds. John A. van Dijke schrijft in de Amerikaansche Calvinist.«Tegenwoordig hebben wij hier in Zeeland opwekkingsvergaderingen. Deze zijn op touw gezet door eenige negcs van Chicago. Vlak bij de stad hebben ze een tent gespannen. En lederen avond wordt het verblinde Zee ...

31 oktober 1915
De Heraut
WINCKEL.
387 woorden
van 3