GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1926-05-14
VAN KERK TOT KRING.... EEN AFVAL.

VAN KERK TOT KRING.... EEN AFVAL.

V. (Slot.) Het behoort tot de tegenstrijdigheden van onzen tijd, dat tegelijk met den oproep tot gemeenschapszin het verschijnsel der verbizondering zich afteekent, ook op het terrein der religie. Naast het dwepen mot de katholiciteit van kerk en christendom doet z ...

14 mei 1926
De Reformatie
K. S.
4146 woorden
Onze Voorspraak daarboven.

Onze Voorspraak daarboven.

Wat zijn er een verlossingswaarheden, welke g£^ mijn ziel, wel aanneemt, maar niet beleeft.Dit Johanneïsche woerd wij'st er u een aan.Natuurlijk gelooft gij', dat Christus Zijn.Middelaarswerk, hier op .aarde begonnen, in den.; y: heni^ voortzet.Het is u aangeleerd — en gij' b ...

14 mei 1926
De Reformatie
HEPP
701 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

XVI. (SIo.t.) Blijde momenten. De Asser Synode rechtvaardigde haar naam ook ||i de stemming, welke er gedurende al de weken 'sfeer maakte. Ziji was buitengewoon rustig. Maar ook buitengewoon ernstig. Men voelde als het ware - .cle st ...

14 mei 1926
De Reformatie
1140 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XIV. Uitgangspujnt voor de bespreking van deze urgente kwestie is het rapport, dat in deze materie op de Synode van 1917 werd uitgebracht en de konklusies, welke daar werden aangenomen. De S-ynode achtte eeri herziening - van de Statenvertaling niet beslist rioodza ...

14 mei 1926
De Reformatie
HEPP
1845 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Zelfmoord. Onze lezei^p^iö^ÜPzond de vraag in, ; -^i)^jm€ vre^izen moet, dat iemand, die in zij'n belijidenis' en wandel op allen, die hem kenden, den indiulw maakte een oprecht-gelO'Ovige te zijn, maar die è.| in chronische krankzinnigheid, óf in een vlaag, va^ ve ...

14 mei 1926
De Reformatie
F.
860 woorden
Over den Satan.

Over den Satan.

De namen (Slang). De naam „draak" wordt nu vervolgens afgewisseld met , , slang". Duidelijke taal spreekt hier Openbaring 12: . Daar wordt de groote draak vereenzelvigd met de , , oude slang"; en ten overvloede geschreven, dat deze genaamd wordt: uivel en satan. Me ...

14 mei 1926
De Reformatie
K. S.
2218 woorden
„Gezin en School”.

„Gezin en School”.

De hjchoolraad stelde op zijn Jaarvergadering dezen keer het hoogst belangrijke onderwerp „Gezin en bcliool" aan de orde. Hij' bedoelde vooral te vernemen uit de verschillende hoeken van ons land, wat er overal gedaan wordt, om den band tusschen huis en school te versterken.Ds J. L. Pierso ...

14 mei 1926
De Reformatie
G. MEIMA
829 woorden
De oorzaken van de psycho-pathologische verschijnselen in de moderne romanliteratuur.

De oorzaken van de psycho-pathologische verschijnselen in de moderne romanliteratuur.

III. Naast den invloed van individtialisme en pessimisme, dien we vooirop stelden bij! ons onderzoek' naar de oorzaken, der psycho-piathologische verschijnselen, noemden we als derde element de b e g i n s e 110' o> s h e i d der moderne literatuur.Als we ...

14 mei 1926
De Reformatie
C. T.
974 woorden
De vergissing van Prof v. Apeldoorn.

De vergissing van Prof v. Apeldoorn.

Indertijd heeft een interview, dat Prof. v: Ap'eldoorn aan een van de bladen toestond, en waarin hij zich uitsprak over de interne kwesties van de Geref. Kerken opi zulke wlj'ze, dat so-mmigeö. hem aanstonds voor hun actie annexeerde-n, nog al. eenigen indruk-gemaakt. In „De Heraut" toont Prof. K ...

14 mei 1926
De Reformatie
K. S.
4536 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Bedum: S. W. BQS te Dokkum ea M. Elzenga tö Buitenpost. Emmen: J. Tonkens te Bergum en A. Wijngaarden te Baarland. Den Helder: D. Ringnalda Jr te Leimuiden ea-H. Steen te Zoutkamp.Hilversum (vac.-A. van Andel); H. A. Munnik Jr te Zwolle en C. van der Woude te Gorredijk. a Meppe ...

14 mei 1926
De Reformatie
689 woorden