GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1926-10-01
DE BERGREDE.

DE BERGREDE.

I. 'Ésm: Weinig stukken in de Heilige Schrift hèhben zoozeer de aandacht getrokken als de rede van Jezus, die in Matth. 5—7 staat opgeteekend en die, omdat ze van een berg werd gehouden, doorgaans de Bergrede wordt genoemd. Onder de merkwaar-.digheden, die den reiz ...

1 oktober 1926
De Reformatie
F. W. GROSHEIDE
1303 woorden
BIJ DEN ZEVENDEN JAARGANG.

BIJ DEN ZEVENDEN JAARGANG.

•'5^ii: ? 5fe jaargang vaas^^j^ad tegetf^'Si& Biiide laojDt; 'wordt zijn Retlaktif^'^gjQzq|fc; genoöpt tot nieuwe bezinning. ^ ^|^!5#ti«? a^^ •Hoe die bezinning op het 'verleden ook uitvalt, al zou er zelfs enkel reden to-t tevredenlreitl bestaan, zoo behoort nog-vast te staan, dat een ...

1 oktober 1926
De Reformatie
EINDREDAKTEUR
1186 woorden
De oorsprong van het kindschap Gods.

De oorsprong van het kindschap Gods.

„Dat wij kinderen Gods genaamd worden" — welk een rijk voorrecht wordt in dit woord aangegeven.Kinderen des toorns zijn wij van nature; aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdo'emenis zelve onderworpen. Van den hemelschen Vader maakten wij door moedwillige ongehoorzaamheid ons los, en ...

1 oktober 1926
De Reformatie
v. A.
799 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

XXI. D e z a a k - D s; Van D u i n. De samenspreking, op de Synode betzij in. comitégeneraal, hetzij; in een barer' Commissievergaderingen met de predikanten Van' Duin, Vermaat en Brussaard. gehouden, werd op de meest aiangename wij ...

1 oktober 1926
De Reformatie
W. E. VAN DUIN
HEPP
2367 woorden
Kon Jezus zondigen?

Kon Jezus zondigen?

Door de Synode-drukte ben ik met de beantwoording van vragen, die onderscheidene onzer lezers me toezonden, vrij wat achterop geraakt, 'k Zal m'n best doen, de schade zoo spoedig mogelijk in te halen.Naar den datum van ontvangst is dan het eerst aan de orde de vraag van H. Z. — als ik cons ...

1 oktober 1926
De Reformatie
F.
1015 woorden
Over de „Franciscus-herdenking".

Over de „Franciscus-herdenking".

Het is al weer een lieeleu tijd geleden, dat ik op den Haarlemschen Bondsdag van Jongelingsvereenigingcn op gerefoxmeerden grondslag het genoegen had, te spreken en te trachten te spreken (dit laatste vanwege de repietitie in een al te (warme zaal) over „Kop of Staart"., Dezer dagen dacht ...

1 oktober 1926
De Reformatie
K. S.
4133 woorden
HET DAGBOEK VAN PIERRE LOTI

HET DAGBOEK VAN PIERRE LOTI

door Dr J. W. Marme 1 stein. II. 'Gelijk ik reeds meegedeeld heij, was de drang naar het Oosten, naar verre landen, bij den kleinen Julien geworden, tot iets onbedwingelijks. En, onder de omstandiglieden, waarin ide familie Viand verkeerde, was er maa; r één ...

1 oktober 1926
De Reformatie
Dr J. W. Marmelstein
1861 woorden
Het donker werelddeel.

Het donker werelddeel.

H.Hoe staat het nu in dat donker werelddeel, dat in de laatste tientallen jaren tot het licht gekomen is, met de zending? Afrika's zendingsgeschiedenis is met bloed geschreven.Hoe bloeiden b.v. in de eerste eeuwen in Noord-Afrika de Christelijke kerken! Tertullianus, Cyprianu ...

1 oktober 1926
De Reformatie
J. D. W.
1250 woorden
PERS-SCHODW.

PERS-SCHODW.

: i».*f^jt-*-D e taal der synode; nieuw of oud? Iftïit'ïfDe Hervorming'" schrijft S. het volgende: „Het zal aan de lezers van „De Hervorming" bekend zijn, - dat er naast het Nederlandsch'ien het Duitsch , oog een derde taal bestaat, .een soort misbaksel, dat men het „Germaansch" zou ...

1 oktober 1926
De Reformatie
K. S.
1511 woorden
AAN ONZE LEZERS!

AAN ONZE LEZERS!

Van verschillende zijden mochten wij adressen ontvangen van meelevenden in onze kringen, teneinde aan deze adressen de eerste nummers van den nieuwen jaargang van ons Blad ter kennismaking toe te zenden.Gaarne zullen wij allen, die in den inhoud van ons Blad belang stellen, de drie eerste ...

1 oktober 1926
De Reformatie
DE UITGEVERS
148 woorden
van 2