GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1928-11-23
ALLE DINGEN BEPROEVEN.

ALLE DINGEN BEPROEVEN.

II. De uitspraak van den apostel Paulus: „Beproeft all(' dingen, behoudt het goede", behoort tot die woorden der Heih'ge Schrift, die nog al eens worden misbruikt., Misbruikt wordt dit Schriftwoord ook door menseben van Gereformeerde belijdenis.Dikwij ...

De Reformatie
in praktijk brengen.
1632 woorden
Te veel of te weinig?

Te veel of te weinig?

Het gaat • hier om het gezag van het ambt.Niet zooals menschen het zich aanmatigen.Maar zooals God het geeft. Korach met zijn revolutionairen aanhang vroeg aan Mozes en Aaron, die toch bij de gratie Gods de leidslieden van Israël waren: Waarom verheft gijlieden u over de gemeente de ...

De Reformatie
F. C. M.
687 woorden
De duidelijkheid van de Heilige Schrift en de menschelijke zorg voor den bijbel.

De duidelijkheid van de Heilige Schrift en de menschelijke zorg voor den bijbel.

De Heilige Schrift is niet alleen in de historie ontstaan, maar zij heeft ook zelf een historie.En die historie getuigt ervan, hoe de mensch ofschoon met de beste bedoeling bezield de Schrift voor zichzelf op menig punt duister heeft gemaakt. De Schrift zelf kon hij niet verduisteren. Alle ...

De Reformatie
1990 woorden
In de Donaulanden.

In de Donaulanden.

XVII. Hoe te oordeelen over het Calvinisme in Hongarije? III. De vergelijking tusschen Calvinisme in het hedendaagsche Hongarije en het Calvinisme hier te lande bij het begin van Kuypers optreden gaat m.i. niet geheel op, zoo schreef ...

De Reformatie
HEPP.
3188 woorden
Iets over het beeld van Jezus in de moderne litteratuur.

Iets over het beeld van Jezus in de moderne litteratuur.

VII. In hee! hei verband van deze stichtelijke en populairwetenschappelijke litteratuur, betreffende den persoon van Jezus, kunnen wij ook niet passeeren de pogingen, aangewend om het leven van Jezus, in zijn ontwikkeling en totaliteit, vóór ons te plaatsen, afgeda ...

De Reformatie
door W. M. LE COIA^TRE.
2029 woorden
HE pp.

HE pp.

~~ GEESTELIJKE ADVIEZEN. „Hangt de segen van de bediening des Woords voor die haar ontvangen samen met den persoon van den Dienaar, met zijn voordracht en m.et de kwaliteit van de preek f"Zoo luidt — met eenige wijziging, maar die, ook naar Tiet oordeel van den inzender zelf, naar 'k vertr ...

De Reformatie
F.
1743 woorden
Een nieuwe verzenbundel van Alice Nahon.

Een nieuwe verzenbundel van Alice Nahon.

II. Ter inleiding op de bespreking van den nieuwen verzenbundel, „Schaduw", van Alice Nahon, hebben we in het vorige artikel een en ander meegedeeld uit het gesprek, dat de journalist Joh. de Maegt met de dichteres heeft gehad.Ter inleiding, maar tegelijk oo ...

De Reformatie
C. T.
1462 woorden
Prof. Obbink en de waarheid.

Prof. Obbink en de waarheid.

Eer is teer; daarom moet ik nog wel op de onaangename kwestie terugkomen.Gonstatcerende, dat prol. Obbink nog geen letter van mij geciteerd heeft, en een kort ingezonden stuk, waarin ik verwees naar mijn bestrijding in „De Reformatie", heeft laten liggen (in deze weigering, slis ik het goe ...

De Reformatie
K. S.
2692 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroep^^ te: Boven-Hardinxveld: J. O. Mulder, cand. te West-IJsselmonde. Doürnspijk: A. Koning te St. Laurens (Z.). Ermelo {2e pred. pi.): S. Neerken te ülrum. Gotfda: J. A. Schep te Bolnes. Groote Lindt (gem. Zwijndrecht): W.. Veder te Waddinxveen. Heemstede: P. C. de Bruijn te Apeldoorn. Hoek V ...

De Reformatie
646 woorden