GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

19 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1934-10-12
Prof. Haitjema en de Afscheiding.

Prof. Haitjema en de Afscheiding.

Wat de Voorzitter van het Nederlandsch Hervormd Verbond tot Kerkherstel blijkens krantenverslagen in het begin van dit jaar over de Afscheiding gesproken heeft, is door hem zwart op wit gepubliceerd in het tijdschrift „Onder Eigen Vaandel", waarvan hem de eindredactie is toevertrouwd. We kunnen d ...

12 oktober 1934
De Reformatie
Dr G. M. DEN HARTOGH
1662 woorden
Het begin der Afscheiding in Drenthe.

Het begin der Afscheiding in Drenthe.

Drenthe stond in vroeger eeuwen bekend als een arm land en niemand stelde veel belang in het bezit ervan, omdat het zijne bezitters meer last berokkende dan voordeel aanbracht. Evenzeer was de bevolking arm ten opzichte van het godsdienstig en kerkelijk leven. Wel waren de inwoners in den loop de ...

12 oktober 1934
De Reformatie
H. A. DIJKSTRA
2069 woorden
De Leidsche Oefeninghouder J. le Feburé.

De Leidsche Oefeninghouder J. le Feburé.

In mijn geschrift „De Afscheiding te Leiden" (uitgegeven door J. H. Donner te Rotterdam) heb ik van den Leidschen oefeninghouder Ie Feburé medegedeeld, dat in de liste civique van 1811 als zijn beroep vermeld wordt „sécheur de camelot".Latere navorschingen hebben mij van dezen merkwaardige ...

12 oktober 1934
De Reformatie
J. DE LANGE
1081 woorden
„Gezindheid” of „kerk”.

„Gezindheid” of „kerk”.

hl do dagpn der Afscheiding is er vreesolijfc gesold met het „kerk-begrip". Met name de uit-©enrukking van kerk ©n kerk-iastituut heeft hier betooverend gewerkt. Precies zoo betooiverend, als Paulus het bedoelt, wanneer hij de Galatiërs vraagt, wie hen, uitzinnigen, betooverd heeft, dat ze d© waa ...

12 oktober 1934
De Reformatie
K. S.
1347 woorden
Een vraag van 1934 en een herinnering aan 1834.

Een vraag van 1934 en een herinnering aan 1834.

Onze lezers heriiinei-en zich, dat ik hier letterlijk overnam, en zin voor zin beantwoordde (dit is geen gepoch, maar alleen een verzoek aan andere bladen, om voortaan niet meer met een „men" te werken) wat de aftredende rector der Vrije Universiteit opmerkte over het a.s. Congres. Eén der opmerk ...

12 oktober 1934
De Reformatie
Mr PIETER LEONARD VAN DE KASTEELE
ABRAHAM RUTGERS
Mr RHIJNVIS FEITH
HERMAN MUNTINGHE
K. S.
1005 woorden
Afscheiding en „gezelschappen”.

Afscheiding en „gezelschappen”.

De Afscheiding heeft verschillende christenen in één kerkverband saamgebracht, die in d« decenniën, die aan 1834 voorafgingen, zich aan het officieel© kerkelijke leven min of meer hadden onttrokken. Verschillende groepen van vromen die in „gezelschappen" samen kwamen, hebben zich in de dertiger j ...

12 oktober 1934
De Reformatie
J. W.
694 woorden
Separatie en separatisme.

Separatie en separatisme.

Velen zijn den laatsten tijd gewend, de kwesties der Afscheiding (Separatie) te behandelen als waren het kwesties van separatisme. Zelfs de hoogleeraar Haitjema, die in zijn boek over „De richtingen in de Herv. Kerk" voor den eenvoudigen lezer een „verklarende woordenlijst" geeft, brengt dézen le ...

12 oktober 1934
De Reformatie
K. S.
771 woorden
Statistiek van de predikanten der Geref. Kerken van 1834-1934.

Statistiek van de predikanten der Geref. Kerken van 1834-1934.

In dit Afsoheidingsnummer is actueel de navolgende statistiek, die we enkele weken geleden ter plaatsing ontvingen.Statistieken zijn meestal taai: ze worden dan ook niet door velen gelezen.Dit weet de samensteller van een statistiek zeer wel, en toch gaat hij voort met cijfers en ge ...

12 oktober 1934
De Reformatie
1264 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Drachtster Compagnie: Cand. J. van Dijk te Zwolle en Cand. Chr. V. d. Vliet, hulppred. te Slootdorp. Nieuwer-Amstel (Noord): J. Bavinck te Gramsbergen en J. W. de Jager te Diever.Beroepen te: , , ., ~.i'f' Doornspijk: M. van Dijk te Nieuweroord. '[''..^' ..'v? ' Drachtster Comp ...

12 oktober 1934
De Reformatie
355 woorden
van 2