GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1936-02-07
Het werk Gods in het kerkelijk gebeuren te Amsterdam in 1886.

Het werk Gods in het kerkelijk gebeuren te Amsterdam in 1886.

De Heere regeert.Dit Schriftwoord, zoo menigmaal in de Psalmen voorkomend, en zoo dikwerf in Israels geschiedenis bevestigd, bleek evenzeer waar in de latere eeuwen en betreffende de Kerk en hare reformaties telkens.Luther trad op begen de aflaatprediking, en wilde de menschen weer ...

7 februari 1936
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
1617 woorden
Geen hiaat.

Geen hiaat.

Het is niet verheffend te lezen in Mattheus 16 wat de menschen van Jezus begrepen hebben. Het allermeeste schijnt te zijn, dat zij in Hem een voorlooper zien. Op zijn allerschoonst zullen zij zich slraks Zijner herinneren. Maar de Heiland stelt daar iets anders tegenover. Hij zal geen menschen kr ...

7 februari 1936
De Reformatie
V. d. B.
934 woorden
O. Volk van

O. Volk van

O, Volk van God, dat zonkt in smaad door trouwverbreking; Maar, in dien smaad gezift, weer boete doend', met smeeking Aanciept der Vaderen God: „O God; stuit de ontwrichting Van zielevastheid, van Uw Kerk, van 't vaste Woord!" God heeft gehoord! Uit deernis met uw smaad, schonk u Zijn trouw deez' ...

7 februari 1936
De Reformatie
62 woorden
Zoomin water en

Zoomin water en

Zoomin water en vuur elkaar verdragen of ook het lam en de wolf saam op den weg kunnen wandelen, evenmin zal het mogelijk blijken, duurzaam in dezelfde Kerk als belijders en als bestrijders van het aloude Christengeloove saam te bidden tot den Heere onzen God.Laatste Woord totde con ...

7 februari 1936
De Reformatie
Dr A. Kuyper
57 woorden
Dr A. Kuyper in Doleantietijd: IJzer tegen leem.

Dr A. Kuyper in Doleantietijd: IJzer tegen leem.

Tusschen reformatie en romantiek ligt ©en diepe kloof.De romantiek kan de wereld in bouw en geschiedenis alleen maar in de ongebroken „spanning" zien; die spanning is er van weg© de in wereldbouw en - geschiedenis bestaand© eenheid der contrasten. Een spanning, die dus in den grond niet „c ...

7 februari 1936
De Reformatie
K. S.
2657 woorden
Wat Kierkegaard honderd jaar geleden schreef.

Wat Kierkegaard honderd jaar geleden schreef.

„Das Romantische liegt eigentlich darin, dass die zwei Halften einer Idee aaseinandergehalten werden durch etwas dazwischen liegendes Ftemdartiges. Da Adam geschaffen war, vetlangte Adams Idee ihr Supplement in Eva Eva kommt und das Romantische ist vorbei, es ist Ruhe. Der Mensch ist erschaffen, ...

7 februari 1936
De Reformatie
186 woorden
Groen van Prinsterer en de vrijmaking der kerk.

Groen van Prinsterer en de vrijmaking der kerk.

„Vrijmaking van de Hervormde Kerk is, met toenemenden aandrang, begeerd; van het oogenbük af dal zij aan banden gelegd werd.In en buiten de Tweede Kamer nam ik, met mijne vrienden deel aan den langdurigen strijd. — Buiten de Kamer, van 1837 tol op heden. — Als volksvertegenwoordiger. In 18 ...

7 februari 1936
De Reformatie
C. VEENHOF.
4425 woorden
Bij „axiopostie” mag

Bij „axiopostie” mag

Bij „axiopostie" mag men niet over één nacht ijs gaan.Het Conflict gekomen, blz. 18. ...

7 februari 1936
De Reformatie
Kuyper
14 woorden
Dr Rutgers en de Doleantie.

Dr Rutgers en de Doleantie.

1. Kuyper en Rutgers. Bij 'de herdenking van de Doleantie komt naast de figuur van Dr A. Kuyper ook die van Dr F. L. Rutgers naar voren. Onwillekeurig dringt zich de vraag aan ons op, wat Rutgers voor de Doleantie heeft beteekend en welken invloed hij op deze tweed ...

7 februari 1936
De Reformatie
JOH. JANSEN.
7118 woorden
Dr Mr Willem van den Bergh.

Dr Mr Willem van den Bergh.

gen man van ernst en gebed, van boete en wg^e van danken en vasten voor zichzelf en voor jjjen' met wien hij in gemeenschap der heiligen leefde- Een leven van verootmoediging, en vol lueedoogen met aUe ellendigen. Maar dan ook Iemand, die daarbij niet blijven kon, doch steeds, óp aUe terrein, wee ...

7 februari 1936
De Reformatie
A. R.
3571 woorden
van 3