GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1937-04-09
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Een nieuwe sacramenteele beweging. II. Onder alles, wat op het terrein van dien «eredienst gedurende de laatste halve eeuw gaande is, bomt in ons land Vrij scherp naar vo'ren de Liturgische Kring.Deze werd gevormdi in het begü ...

9 april 1937
De Reformatie
E. D. KRAAN.
2256 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Heilige Liefde. Dat was een heerlijke sprong van Simon Petrus. Johannes moge, door zijn heilige kennis, het eerst den Meester in de verte kunnen ontdekken, maar Petrus is het eerst BIJ Jezus.Het was te verwachten.Reeds om zijn natuurlijken aanleg. Hij ...

9 april 1937
De Reformatie
v. A.
775 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Nieuwe meeningen inzake lijden en sterven. (II.) Dat — gelijk we opmerkten — Heideggers opvattingen met den bijbel zich niet verdragen, en daar ook geen enkele moeite voor doen, bleek reeds onwillekeurig, toen we hem hoorden spreken over liet „primitieve" bestaan. ...

9 april 1937
De Reformatie
K. S.
2872 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Acccmodatie In de woestijn. Op mijn reis door dit leven voerde mijn weg door de wildernis. Met angst en weemoed betraden mijn voeten dit önlierbei-gzame oord, waarvan Mozes eens sprak als van de gaiiscli groote en vreeselijke woestijn. Met snelle schreden ging ik v ...

9 april 1937
De Reformatie
N. B.
764 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) De zelfreflectie des geloofs. Prof. Ridderbos heeft in zijn artikel in hel „Gereformeerd Theol. Tijdschrift" ook geschreven over de zelf-reflexie van het geloof. ...

9 april 1937
De Reformatie
D. v. D.
991 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een noodiotstragedie. Jan H. Eekhout: Aarde en Brood. — Uitg.- Mij. „Holland", Amsterdam.De boerenroman uit de twüatigste eeuw is geen idyllische beschrijving van het landleven. Het „hoe gelukkig rolt het leven des gerusten landmans heen", was vroeger een di ...

9 april 1937
De Reformatie
H. S.
1579 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Eisch van Gods Woord? Opmerkingen naar aanleiding van Prof. Dr A. M. Brouwer, De Kerkorganisatie der eerste eeuw en wij. IV. Een van de groote verscliillen tusschen E: r o u- wer en de Gereformeerden, misschien wel het grootste, is, dat hij een radicale schei ...

9 april 1937
De Reformatie
R. S.
1619 woorden
MUZIKALE KRONIEK

MUZIKALE KRONIEK

Tentoonstelllng-Nederl. Muziekleven.') We weten niet of het doorgedrongen is tot den kring van wat onder ons aan muziek en zang doet, namelijk dat er verleden jaar zomer van 6 Juni— 6 Sept. in het Gemeente Museum van 'sGravenhage een Tentoonstelling is gehouden die ...

9 april 1937
De Reformatie
J. Z.
K. S.
1045 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

EsnheM der zendingskerken? In ons zendingslijdschrift „De Macedoniër" heeft Ds A. Pos, docent aan de Opleidingsschool te Djocja, zijn lezing geplaatst, door hem geihouden op de Algemeen© Nederl. Zendingsconferentie, October 1936, in twee vervolgartikelen.Zij zijn zeer de moeite waaï ...

9 april 1937
De Reformatie
J. D. W.
1491 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bü Unie en Schaolraad. De Paaschweek brengt ons altijd de vergaderingen van deze twee groote organisaties voor het Christelijk onderwijs. In toenemende mate genieten zij de waardeering van de voorstanders van de Scholen met den Bijbel.Allereerst moet mij een ...

9 april 1937
De Reformatie
G. MEIMA.
791 woorden
van 2