GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1939-08-11
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

„Het Koninkrijk Gods en die Koninkrijken fler aarde." (Art. 36.) II. „Kerk en Koninkrijk." Door d© in de Schrift gevonden gelijjkstellllng van den kring des Verbonds en den kring van liet Koninkrijk, liebben we een nader omsch' ...

11 augustus 1939
De Reformatie
H. J. W.
2341 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De machtelooze voorbldder. Mozes verkeert in grooten angst om het volk Israël. Want dit volk heeft in het uur, waarin de Heere het voor eeuwig wilde aannemen als Zijn volk, den Heere reeds verworpen. En nu wU God het volk verwerpen, dat Zijn liefde versmaad heeft. ...

11 augustus 1939
De Reformatie
v. d. B.
1329 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Eene aanvaardbare verklaring van het wonder? Op de jongste wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit te Arnhem, IE Juli j.l., heeft Dr J. P. van Rooyen een, ook in druk verschenen, referaat gehouden over Toeval en Voorzienigheid. De bespreking van dit interessante, schoongestelde ...

11 augustus 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
K. S.
G. B.
7023 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Het Deel der Eleenen. Onze tijd: is de tijd van liet groote. Waar nog óór eenige tientallen jaren een molen met zijn anke, gracieuze ve'rscWjning het landScliap stofeerde, staat thans een plompe siloiHier en daar, in een vergeten plattelandsitreek, is nog ie ...

11 augustus 1939
De Reformatie
N. B.
813 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Christendom en Economie. III. De economisGlie toestand van Palestina. Lord Stamp beschrijft in zijn boekje: „Cli'rist^ anity and Economics" vTij iiilvoerig de economisdie omstandigheden van Palestina ten tijdo van Jezus' omwandeling ...

11 augustus 1939
De Reformatie
B. t. B.
1805 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

, 5 ' Freud. Kortgeleden namen we uit de jongste aflevering van een amerikaansch tijdschrift een bericht over aangaande een publicatie van Freud inzake Mozes. Het blijkt me thans dat hier geen sprake is van een nieuw boek, zooals er toch duidelijk te lezen stond, doch van de uitgave voor Amerika ...

11 augustus 1939
De Reformatie
K. S.
3223 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Drietal te: Langeslag (O.): Cand A. J. Krijtenburg te Sneek, Cand. J. Rook te Steenwijk en Cand. W. Vreugdenhil te Rotterdam-Oost.Tweetal te: Serooska-ke (W.): H. de Jong te Hoek van Holland en H. J. Riphagen te Schoonebee ...

11 augustus 1939
De Reformatie
354 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Verzeild Bestek". Uitgave ter gelegenheid van het tweede Lustrum van den Christ. Auteurskring.J. H. Kok, N.V. — Kampen.In één belangrijk opzicht onderscheidt zich de bundel „Verzeild Bestek" van andere groote verzamelwerken. De christelijke auteurskring bepaalt hierin, naar de mooi ...

11 augustus 1939
De Reformatie
H. S.
483 woorden
Generale Synode der Gereformeerde Kerken.

Generale Synode der Gereformeerde Kerken.

(Van onzen Synode-verslaggever.)Het voorloopig agendum verschenen.Verschenen is het voorloopig agendum van de Generale Synode der Geref. Kerken. Het is een boekje van 75 pagina's druks geworden en bevat alles wat op deze Synode aan de orde komen zal. Als bijlagen zijn er aan toegevo ...

11 augustus 1939
De Reformatie
1338 woorden