GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1951-07-14
Ursinus nag steeds weggezanden

Ursinus nag steeds weggezanden

Prof. Dr J. Rldderbos houdt tot op zekere hoogte den schijn op, In te gaan op onze laatste opmerkingen inzake Urslnus. Wat wij — gezien het verleden — verwacht hebben, is geschied. Met geen woord maakt hij melding van wat uit mijn voorgaande artikeltje (over het , , hebben" van de kinderen) essen ...

De Reformatie
K. S.
1788 woorden
Boekkespreking

Boekkespreking

Kees van Duinen: „De trap". Bosch & Keuning, N.V., Baam.Het is een daad van piëteit geweest van Lidy van Eysselsteyn en Ido Keekstra, een bundeltje gedichten uit te geven van den vroeg gestorven, weinig bekenden diciiter Kees van Duinen. Schuchter, tot haast menschenschuw toe, was Van ...

De Reformatie
H. S.
443 woorden
Almanak 1951

Almanak 1951

Reeds in „De Reformatie" van 16 Juni j.l. kondigde de Heer Adolphus Venator de verschijning van den Almanak 1951 van het Studentencorps Fides Quadrat Intellectum aan. Dat dit een belangrijke almanak is niet alleen voor het Corps, maar ook voor de kerken In het algemeen, bemerkt U weldra, als U he ...

De Reformatie
W. BAX.
192 woorden
Discussie ter generale lynode

Discussie ter generale lynode

„Nu de volgende maand D.V. weer een generale synode der kerken zal samenkomen, is het wellicht geen overbodig werk, de aandacht te vragen voor de wijze, waaroj. de discussie op zulk een vergadering het best kan worden gevoerd.Het is moeilijk en het zou licht tot schade van een goede behand ...

De Reformatie
AFGEVAARDIGDE N.N.".
K. S.
1411 woorden
Cursus Hebraicus

Cursus Hebraicus

Evenals in 1949 en 1950 zal er D.V. in 1951 een cursus in het Hebreeuwsch worden gehouden ten behoeve van aankomende theol. studenten (en andere belangstellenden).Deze cursus bedoelt een practische (her)-scholing in het leeren en toepassen van de Hebr. grammatica. In de beide bovengenoemde ...

De Reformatie
T. J. A. DELHAAS.
253 woorden
De scheuring van het Rijk.

De scheuring van het Rijk.

Naast de onlangs bij Hutchinson in Londen verschenen Engelsche editie van het werk van Prof. Mr P. S. Gerbrandy: , .Indonesia", is bij J. H. Kok N.V. te Kampen een Nederlandsche uitgave van dit werk verschenen onder den titel: „De scheuring van het Rijk".De oud-Minister-president geeft in ...

De Reformatie
268 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

SALTO MORTATE? Het blad „Door de Eeuwen Trouw" schrijft: Over het artikel zelf willen wij kort zijn. De wijze waarop het gesteld is en de verdachtmaktogeu die het bevat moeten voor de verstandige lezer duidelijk zijn. Het Hoofdbestuur wil hier bovendien nog stellen dat het zijn vero ...

De Reformatie
K. S.
546 woorden
De scheuring van het Rijk

De scheuring van het Rijk

Amice, Heb je al greld en tij(J genoeg gehad, om kennis te nemen van het jongste geschrift van Prof. Gerbrandy? Hoe het jou gaat, weet ik niet; maar wat mij betreft, ik heb altijd een warm plekje in mijn hart voor hem, al vermoed ik, dat hij van zijn kant het niet voor mg heeft; vermoedeli ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2164 woorden
AAN DE LEZERS.

AAN DE LEZERS.

^Volgens de gewoonte, die ook vroeger bij ons blad estond, wordt in de vacantieperiode eenige weken olstaan met een nummer van 4 pagina's. ...

De Reformatie
DE ADMINISTATIE
22 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Tweetal te: Tweetal te: Hamilton en Georgetown (Canada), G. Janssen te Leeuwarden en W. Loopstra te 's-Gravenhage-Loosduinen.warden en W. Loopstra te 's-Gravenhage-Loosduinen.Beroepen te: Hattem, P. Kouwenhoven te BrouwershavenMinnertsga-Oude Bildtzijl en Uithuizen, Ca ...

De Reformatie
D. BOSVELD
H. TERPSTRA
K. DOORNBOS
E. J. MESSELINK
G. D. KUIPER
J. MUIS
1269 woorden