GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1952-03-08
De kerk en haar diensten (Art. 27 N. G. B.)

De kerk en haar diensten (Art. 27 N. G. B.)

.) HOOFDARTIKEL VII. WIJ GELOOVEN EN BELIJDEN EEN KERK Schriftbewijs 10. Onder den Franschen tekst van artikel 27 in de uitgave van de Nederlandsche belijdenisschriften van Bakhuizen van den Brink worden de volgende SchriftniRa ...

De Reformatie
B. JONGELING.
1675 woorden
Zandhoop of gelei? (II)

Zandhoop of gelei? (II)

KERKELIJK LEVENVerleden week hebben we inzake de relatie van de kerken tot ds Van Herwijnen twee officiële stukken aangehaald gezien.Het eerste gaf de quasi-gronden voor een quasischorsing, plus (vergeet dat niet) de bepaald .slechte gronden voor een slechte afzetting. Ik laat dat „ ...

De Reformatie
K. S.
496 woorden
Vruchten waaruit de bekering blijkt

Vruchten waaruit de bekering blijkt

UIT DE SCHRIFTHet komt nogal eens voor, dat christenen menen, dat bekering bestaat in het doen van bizondere daden. Een meisje, dat de Heiland leert liefhebben, zou toch minstens in een stichting van barmhartigheid de Heere willen dienen. Een jongeman, die tot bekering komt, zou toch wel e ...

De Reformatie
H. J. J.
1608 woorden
Onze bibliotheek en „als we nu eens . . . .”

Onze bibliotheek en „als we nu eens . . . .”

Op de inkomsten onzer Bibliotheek worden allerlei blikken geslagen (om een veelgebruikte uitdrukking te bezigen van sommige oefenaars uit de vorige eeuw, die deswege blikslagers geheten werden): blijde en dankbare blikken, soms ook begerige. Laatstbedoelde blikslagers komen dan wel eens voor de d ...

De Reformatie
P. D.
918 woorden
Brochures de Bondt-Weggemans

Brochures de Bondt-Weggemans

Prof. Dr A. de Bondt schreef in „De Bazuin" onderstaande recensie over het postume geschrift van Prof. Dr S. Greijdanus, Heilige Geschiedenis, uitgave Oosterbaan & Le Cointre, Goes, 1951: Prof. Greijdanus is jarenlang hoogleraar geweest aan onze Hogeschool^ heejt zich daar geopenbaard ...

De Reformatie
K. S.
1016 woorden
Evangelie en Wet

Evangelie en Wet

OP EN OM 'T KERKPLEINZe was opgegroeid in een streek van Friesland, waar een keihard Modemisme onbetwist heerschappij voerde. De kerk had ze niet anders gezien dan op een hemelvaartsdag. Dat was de enige keer — voorzover zij zich later herinnerde — dat ze een kerkdienst had bijgewoond. De ...

De Reformatie
D. E. C.
711 woorden
Orgel-offer

Orgel-offer

Er is me gevraagd, of soms het oude orgel nu te koop was; vermoedelijk zullen wel enkele kleine gemeenten denken: iets voor ons? Maar het nieuwe orgel staat, in de aula, die niet altijd toegankelijk is; en het is geen speelgoed, maar dient voor serieus gebruik, vooral voor studie; het wordt allee ...

De Reformatie
K. SCHILDER
556 woorden
Brieven uit Ngabang

Brieven uit Ngabang

Hoewel deze brieven in eerster instantie geschreven zijn voor de jeugd, die meewerkt voor het werk der vereniging Meschobor, meent het bestuur toch, dat de inhoud van deze brieven zo belangrijk is en zo'n goede kijk geeft op het leven en werken van onze mensen op West-Borneo, dat wij een grotere ...

De Reformatie
J. P. MOERKOERT.
1520 woorden
Christelijke geneeskunst en Buchman-beweging (IV)

Christelijke geneeskunst en Buchman-beweging (IV)

Dr PAUL TOURNIER, VAKWETENSCHAP EN PHACTIJKVoor ik overga tot een wat meer critische bespreking van het voorgaande, wil ik echter eerst nog aan Tournier vragen, of hij er wel zeker van is, dat, wat hemzelf en zijn patient, in het „stille-tijd-houden" te binnen komt, werkelijk openba ...

De Reformatie
Dr PAUL TOURNIER
P. JASPERSE.
2251 woorden
De strijd tegen het dirigisme in de maatschappij (I)

De strijd tegen het dirigisme in de maatschappij (I)

POLITIEK EN SOCIAAL LEVENm DE GREEP VAN HET DIRIGISME, door Dr A. Zeegers. T. Wever — 1951, Praneker.Reeds enige tijd ligt op ons bureau de publicatie van dr A. Zeegers op bespreking in ons blad te wachten. Het moet alleen aan het feit, dat wij zelf midden in een artikelenreeks over ...

De Reformatie
P. GROEN.
1726 woorden
van 2